Menu

Schuldsaldoverzekering

Bescherming tegen financiële gevolgen van uw overlijden

Ging u een investeringskrediet aan voor de realisatie van een professioneel project? Dan beschermt de Schuldsaldoverzekering van AG Insurance uw gezin tegen een potentiële financiële kater. Want als u overlijdt vóór de volledige terugbetaling van het krediet, dan neemt de verzekering de terugbetaling van die schuld over.

Schuldsaldoverzekering

De Schuldsaldoverzekering, een overlijdensverzekering (Tak 21) naar Belgisch recht, is een tijdelijk verzekeringscontract met dekking voor bepaalde duur. Dit product wordt gecommercialiseerd door AG Insurance en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Wat zijn de voornaamste waarborgen?

  • De Schuldsaldoverzekering dekt een afnemend kapitaal in geval van overlijden van de verzekeringnemer voor het einde van het contract. Bij het afsluiten van de verzekering wordt een kapitaalaflossingsplan opgesteld.
  • De Schuldsaldoverzekering vergoedt geheel of gedeeltelijk het openstaande saldo van een krediet bij het overlijden van de verzekeringnemer.
  • De Schuldsaldoverzekering dekt elk overlijden dat onder het toepassingsgebied van de algemene voorwaarden van deze verzekering valt.

Wat zijn de voornaamste uitgesloten situaties?

Is altijd uitgesloten van dekking, het overlijden van de verzekerde:

  • het overlijden van de verzekeringnemer door een opzettelijke daad of op aansporing van de begunstigde van het contract;
  • het overlijden van de verzekeringnemer na zelfmoord binnen het jaar dat volgt op de inwerkingtreding van het contract;
  • het overlijden van de verzekeringnemer in België door deelname aan een (burger)oorlog.

De bovenstaande lijst met dekkingen en uitzonderingen is niet volledig

We nodigen u uit om alle details na te lezen in de algemene voorwaarden van dit product. U kunt die krijgen in elk kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor een offerte kunt u u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy Banking Centre op 02 762 20 00.

Drie premieformules voor meer zekerheid

We hebben drie formules voor de betaling van de premie van uw Schuldsaldoverzekering ontwikkeld. Naargelang uw budget, uw fiscale opportuniteiten, ... kiest u de formule die het meest aan uw verwachtingen voldoet:

Eenmalige premie

U betaalt onmiddellijk de totale premie. Zo behaalt u mogelijk onmiddellijk een groot fiscaal voordeel, en bent u meteen voor de hele duurtijd van uw krediet verzekerd.

Periodieke premies

U splitst uw totaalpremie op in een aantal jaarlijkse schijven. U bepaalt zo zelf de budgettaire en de fiscale impact.

Risicopremies

Bij de Schuldsaldoverzekering 'met risicopremies' betaalt u de hele looptijd van de verzekering een jaarlijkse premie. Zo spreidt u de kost maximaal.