Menu

Verzekering Modulis VIP

Maximale zekerheid, minimale administratie

Als ondernemer loopt u heel wat risico's: brand, arbeidsongevallen, faillissement na brand, beroepsaansprakelijkheid, ...

Met Modulis VIP krijgt u één transparant verzekeringsdossier dat u tegen al die risico’s beschermt. U kiest zelf, samen met een specialist, de niet-levensverzekeringen die u wilt opnemen in uw Modulis VIP: de autoverzekering, brandverzekering, burgerlijke aansprakelijkheid, persoonlijke ongevallen en arbeidsongevallen, ... En omdat wij u het leven graag makkelijker maken, regelen wij alle administratie. Zo bent u meteen optimaal verzekerd tegen bijzonder voordelige voorwaarden.

Financiële voordelen

  • goedeklantbonus Modulis VIP (exclusief voor klanten van BNP Paribas Fortis): jaarlijks 12,5% van uw premie terug als u geen of beperkte schade lijdt;
  • voordelige tarieven;
  • een premie die u gratis kunt spreiden (per kwartaal of halfjaarlijks);
  • hulp bij het opeisen van onbetaalde schuldvorderingen;
  • voordelig juridisch advies bij het opstellen of herzien van uw algemene verkoopsvoorwaarden.

Deze voorwaarden gelden tijdens de volledige duur van uw contract. Dus al van bij het ondertekenen van uw Modulis VIP.

Eenvoudige administratie

  • één dossier;
  • één vervaldatum;
  • één premie.

U krijgt een duidelijk en gedetailleerd overzicht van de gekozen waarborgen en de verzekerde bedragen. Overlappingen en overbodige kosten worden vermeden, én u bent tegelijk zeker van de meest volledige waarborgen.

Waarborgen op maat

Uw situatie evolueert voortdurend: een nieuwe activiteit, een uitbreiding, een overname, … Modulis VIP houdt rekening met de aard van uw beroepsactiviteit en volgt, samen met u, de evolutie op.

Uw dossier wordt opgevolgd door een specialist. Hij kent het antwoord op uw vragen en kan u de beste verzekering voor uw situatie aanraden. Ook in geval van schade staat hij voor u klaar.

Packs Modulis specifiek voor uw beroepsactiviteit

De Packs Modulis bieden u de mogelijkheid de ruime basiswaarborgen van Modulis VIP nog uit te breiden met specifieke waarborgen. Deze waarborgen werden ontwikkeld in samenwerking met professionelen uit uw sector en zijn dus maximaal afgestemd op uw beroepsactiviteit.

Meer weten?

Het is logisch dat u al uw energie in uw beroep wilt investeren in plaats van ze te verspillen aan administratieve formaliteiten. Wij maken u het leven graag makkelijker. Daarom nemen wij voor u contact op met uw makelaar. U krijgt van hem alle informatie over alle waarborgen en voorwaarden van Modulis VIP en de specifieke Packs Modulis.

Zo bent u in een handomdraai optimaal verzekerd. En dit tegen bijzonder voordelige voorwaarden.

Lees zeker en vast volgende document:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00.

U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as