Menu

Veelgestelde vragen

Welke verzekeringen kan ik raadplegen in de rubriek 'Mijn verzekeringen'?

Met de functie Uw verzekeringen kunt u alle verzekeringen van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis, raadplegen:

  • waarvan u de verzekeringsnemer bent;
  • waarvoor u een raadplegingsvolmacht hebt.

U kunt deze verzekeringen raadplegen:

  • schadeverzekeringen, bijv. Top Woning, Top Familiale, Autoverzekering B.A ...
  • beleggingsverzekeringen, bijv. Free Invest plan, Easy Fund Plan, Junior Life ...
  • levensverzekeringen, bijv. Schuldsaldoverzekering, Pension Invest Plan, Home Invest Plan ...

Wat kan ik doen als bepaalde verzekeringen niet verschijnen in het overzicht 'Mijn verzekeringen'?

Als een verzekering waarvan u verzekeringsnemer bent en waarvoor u raadplegingsvolmacht hebt, niet verschijnt in Easy Banking, dan belt u naar onze Helpdesk op tel. 02 433 40 31 die de verzekering eventueel kan toevoegen.

Welke verzekeringen verschijnen niet in het overzicht 'Mijn verzekeringen'?

Verzekeringen met een specifiek briefwisselingsadres verschijnen niet in Easy Banking. Verzekeringen waarvoor u geen raadplegingsmachtiging bezit, verschijnen evenmin in Easy Banking. Voor bijv. uw Groepsverzekering is de verzekeringnemer een onderneming en hebt u geen raadplegingsvolmacht.