Menu

Estate Planner

Regel vandaag alvast een zorgeloze toekomst

De Estate Planner stelt zijn expertise te uwer beschikking en draagt op die manier bij aan de globale visie van uw bevoorrechte gesprekspartner bij de Private Bank. Deze laatste brengt u aldus een middellange- tot langetermijnstrategie voor uw vermogen. Hebt u ooit stilgestaan bij wat er gebeurt na overlijden? Hoe beschermt u uw dierbaren in geval van tegenslag? Deze en andere vragen beantwoordt een Estate Planner.

In samenwerking met uw bevoorrechte gesprekspartner

"Wij ondersteunen de Private Banker of Wealth Manager bij zijn cliënt. Het is onze taak om de mogelijkheden qua successieplanning te schetsen. We bekijken eerste de huidige situatie en op basis daarvan maak ik een projectie naar de toekomst toe. Komt dit overeen met de wensen van de cliënt? Als het over erfeniskwesties, de bijhorende belastingen of wettelijke verplichtingen gaat, is dat vaak niet zo."

"Mijn doel als Estate Planner is een efficiënte strategie ontwikkelen."

De volgende stap optimaliseren

"Op basis van de verwachtingen van de cliënt bepalen we een strategie voor vermogensplanning. Zelfs als bepaalde cliënten terughoudend zijn, kaarten we toch de mogelijkheden van een schenking aan, met of zonder vruchtgebruik, en ook van verzekeringen die essentieel kunnen zijn om een vermogen te beschermen. Estate Planners zijn juristen en fiscalisten. Het is niet ons doel om te verkopen, maar om een efficiënte strategie te ontwikkelen. Daarom begeleiden we de Private Banker of Wealth Manager in zijn toekomstige handelingen."

Geruststellende opvolging

"De fiscale wetgeving in verband met vermogen, maar ook schenkingen, kent geregeld diepgaande wijzigingen. Daarom maken sommige cliënten een afspraak met ons om te bepalen wat de gevolgen van deze veranderingen zijn. We werken echter ook proactief. Als we vaststellen dat een aanpassing van de wetgeving gevolgen zal hebben voor cliënten van Private Banking en Wealth Management, dan contacteren we de Private Bankers of Wealth Managers, zodat zij een afspraak maken. Een voorbeeld? De wetgeving rond schenkbelasting op vastgoed is recent gewijzigd. Dit zou gevolgen kunnen hebben voor de activa van onze cliënten ..."

"Wachten verkleint onze fiexibiliteit aanzienlijk."

Eén contactpersoon, verschillende situaties

"Dit is het meest interessante aspect van ons vak. We krijgen steeds andere situaties voorgeschoteld. De Private Banker of Wealth Manager identificeert de wensen van zijn cliënt en verwijst hem naar ons door. De vraag varieert van het opmaken van een huwelijkscontract, tot erfgenamen bijstaan in moeilijkheden. We moedigen de Private Banker of Wealth Manager aan om zijn cliënten in een zo vroeg mogelijk stadium een Estate Planner te laten ontmoeten. Wachten tot men met pensioen is, verkleint onze flexibiliteit aanzienlijk."