Menu

Vermogensstructurering

Alles begint bij ...

... de patrimoniale balans

Uw financiële behoeften en ambities hangen samen met heel wat criteria (leeftijd, gezinstoestand, projecten, financiële positie, beleggersprofiel ...). Om de impact van die verschillende elementen op uw vermogen goed te begrijpen, stelt uw Private Banker of Wealth Manager een patrimoniale balans op, namelijk een uitvoerige inventaris van uw privé- en beroepsvermogen.

Eenmaal dat gebeurd is, zal deze balans als basis dienen voor uw vermogenstructurering. Zo kan hij de risico's en opportuniteiten bepalen en u daarover advies geven. En krijgt u een gestructureerd beeld van uw globale vermogen.

Een nauwkeurig beeld van uw vermogen

De patrimoniale balans geeft u een duidelijk en objectief beeld van uw situatie. Op basis daarvan staat uw Private Banker of Wealth Manager, in samenwerking met één van onze Estate PLanners, u persoonlijk bij met de uitwerking van de juridische en fiscale optimalisatie van uw vermogen, de evolutie en/of de overdracht ervan.

Uw bezorgdheden, onze oplossingen

Op basis van het overleg met onze experts begeleidt uw Private Banker of uw Wealth Manager u in het bepalen van de meest geschikte oplossingen aangepast aan uw wensen en verwachtingen. Desgevallend voeren we deze uit met de hulp van uw externe raadgever en onze Estate Planner.