Menu

Sparen en beleggen

Kant-en-klare beleggingen

Met deze beleggingsformule op maat krijgt u toegang tot een portefeuille met een brede Europese of internationale spreiding zelfs met een beperkt startkapitaal.

Beleggingsfondsen met kapitaalbescherming

Deze beleggingen hebben een vaste looptijd waarna u het bedrag dat u inlegde terugkrijgt. Tijdens de looptijd ontvangt u een variabele of vaste rente.

Sparen voor een specifiek doel

U droomt van een eigen woning? U wilt een spaarpotje voor de studies van uw (klein)kind? Of u plant een wereldreis? Ontdek welke spaarformule het best aansluit bij uw plannen.

Starten met beleggen?

U hebt misschien al een pensioenspaarfonds of staatsbon, maar u voelt zich nog niet klaar om uw beleggingen naar het volgende niveau te tillen. Zorg dat uw financiële basis goed zit en ontdek of u klaar bent om te starten met beleggen.

Beleggen met advies?

Hulp nodig bij het beleggen? Onze beleggingsadviseurs staan klaar met advies en begeleiding, maar u kunt ook zelf aan de slag. Kies de aanpak die u het best ligt.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis NV*, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702 is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site.

Behoudens andersluidende informatie, doet de informatie die hier wordt verstrekt geen afbreuk aan eventuele fiscale verplichtingen van het land waarvan de betrokkene rechtsonderhorige is (in het bijzonder gelet op de nationaliteit of het fiscaal identificatienummer (TIN)). De verstrekte informatie kan niet worden opgevat als een specifiek juridisch of fiscaal advies en houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De fiscale behandeling hangt af van individuele omstandigheden. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie, op maat, dient bij voorkeur te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur van uw keuze. De verstrekte informatie, toepasselijke wetgeving en de fiscale behandeling kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen in de toekomst, zonder notificatie noch waarschuwing. Elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot enig geleden direct of indirect verlies, met inbegrip van kosten, taksen, rechten of overige uitgaven, naar aanleiding van het gebruik of het vertrouwen op de inhoud van de site wordt bijgevolg uitdrukkelijk uitgesloten.

* BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel inzake beleggers- en consumentenbescherming en is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A.