Menu

Ster Spaarrekening

Sparen voor een mooie start in het leven

U wilt uw kind een mooie start geven. Daarom spaart u nu om ze later een financieel duwtje in de rug te geven. Dat doet u met onze Ster Spaarrekening. Het geld staat trouwens niet vast. U kunt het op elk moment opnemen indien het kind dit nodig heeft.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis.

Voor de geboorte

Reserveer al een maand voor de geboorte een spaarrekeningnummer voor uw baby. Zo kunt u alvast een cadeaurekening op het geboortekaartje zetten.

Zodra uw dochter of zoon geboren is, verwittigt u ons. Met de naam en geboortedatum van uw kindje openen wij meteen de rekening.

Een Ster Spaarrekening openen kost u niets

  • Uw rekening kosteloos openen en opzeggen
  • Geen beheerskosten.
  • Enkel eventuele portkosten.
  • Babyborrel, Kerstmis, Sinterklaas of een verjaardag? Geld storten kan op elk moment.
  • Stort tot 9.000 EUR per kalenderjaar.

Ligt het saldo van uw rekening onder 25 EUR en doet u 10 jaar lang geen opvraging of storting? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 EUR. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

Spaar automatisch met een spaarabonnement

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Zo bouwt u stap voor stap een mooi bedrag op voor uw kind.

  • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
  • U kiest zelf wanneer het geld van uw rekening gaat (zoals elke vijfde dag van de maand).
  • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.

Vraag een spaarabonnement aan.

Fiscaliteit

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2018 voor interesten tot 960 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1 920 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uzelf en voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 960 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Interesten

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en een getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,10% (brutopercentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Ster Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Ster Spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Ster Spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2016. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2017, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2016. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden? Dan kunt u terecht bij:

BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement:

Warandeberg 3 - 1000 Brussel

of

bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Wettelijke informatie

De Ster Spaarrekening voor minderjarigen is een gereglementeerde spaarrekening voor doelsparen, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Risico's

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.