Menu

Online Spaarrekening Premium

 • 0,10% basisrente en 0,10% getrouwheidspremie
 • Voor iedereen
 • Fiscaal voordelig
 • Uw geld is altijd beschikbaar
 • Een flexibele spaarrekening die u volledig beheert via het internet

Flexibel online sparen

Flexibiliteit is troef bij deze gereglementeerde spaarrekening. U stort geld wanneer het u uitkomt en haalt het er weer af als u het nodig hebt. De rekening beheren doet u via het internet. En daar komen geen kosten bij kijken. Dat alles maakt de Online Spaarrekening Premium een ideale oplossing om te sparen voor onbepaalde termijn. Uw spaargeld staat veilig, zonder dat er al te veel papierwerk bij komt kijken.

Gratis openen én beheren

 • Uw spaarrekening openen of opzeggen is gratis.
 • Geen beheerskosten
 • Geen maandelijkse bijdragen
 • Enkel eventuele portkosten

Ligt het saldo van uw rekening onder 25 euro en doet u 10 jaar lang geen opvraging of deposito? Dan is er een jaarlijkse afrekening van 2,50 euro. Dit enkel als u ten minste 24 jaar oud bent en geen andere rekeningen bij BNP Paribas Fortis hebt.

Secure savings options

A savings account is an investment in fixed assets. Financial markets might fluctuate but it will never put your savings at stake. Savings up to 100.000 EUR come under bank deposit guarantee schemes: it is always protected. And if you wish to protect your family even more should something happen, you can to subscribe to a savings account insurance.

Makkelijk

 • Beheer uw rekening volledig via het internet (of via onze Self-automaten)
 • Stort geld wanneer het u uitkomt.
 • Uw spaargeld opvragen? Schrijf het over naar een eigen rekening bij BNP Paribas Fortis of een rekening van uw kinderen, ouders of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend).
 • Koop via Easy Banking effecten (vb. aandelen of obligaties) aan, rechtstreeks vanop uw spaarrekening.

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen (vb. elke maand). Zo vergeet u niet te sparen.

 • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • U kiest zelf wanneer het geld van uw rekening gaat (vb. elke vijfde dag van de maand).
 • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.

U betaalt geen belastingen op de eerste 1.880 euro interesten.

Belastingvrijstelling

U betaalt, als natuurlijk persoon, geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2016 voor interesten tot 1.880 euro per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (3.760 euro). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

U hebt meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (vb. voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 1.880 euro? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Welke interesten krijgt u?

 • 0,10% basisrente
 • 0,10% getrouwheidspremie

Dit zijn bruto percentages op jaarbasis. Ze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Online Spaarrekening Premium kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit debetrente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw Online Spaarrekening Premium stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd. Ze kan namelijk fluctueren op basis van de marktomstandigheden.

Wat houdt de getrouwheidspremie precies in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de Online Spaarrekening Premium staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 euro op uw spaarrekening op 30 maart 2016. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2017, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2016. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Open nu een Online Spaarrekening Premium