Menu

Huurwaarborg

Wat is een huurwaarborg?

Een huurwaarborg bedraagt maximaal twee maanden huur, die u volgens de Belgische wet in een keer moet betalen bij een financiële instelling, op een speciaal daartoe bestemde rekening, geopend op uw naam. Het gedeponeerde bedrag dient om de eigenaar te beschermen mocht de huurder niet aan zijn verplichtingen voldoen (betaling huur, onderhoud ...) ten aanzien van het vastgoed dat hem ter beschikking wordt gesteld.

Het kapitaal en de gegenereerde interest worden geblokkeerd voor de duur van uw huurovereenkomst. Alleen bij uw vertrek kunnen kapitaal en interesten worden vrijgegeven, met uw akkoord en dat van de eigenaar als u aan uw verplichtingen voldoet of na een gerechtelijke beslissing.

Op welke rekening wordt de huurwaarborg geblokkeerd?

De voor uw huurwaarborg gebruikte rekening is een gewone spaarrekening geopend op uw naam en geblokkeerd voor de duur van de huurovereenkomst.

Met als belangrijkste voordelen:

  • Gratis: geen beheerskosten of bijdrage.
  • Opbrengst: u krijgt een basisrente en een getrouwheidspremie, onder bepaalde voorwaarden.
  • Fiscaalvriendelijk: volgens de huidige fiscale wetgeving in België zijn natuurlijke personen vrijgesteld van roerende voorheffing tot een bepaald interestbedrag.

Bijzonderheid

In sommige gevallen kunt u de bekendheid van uw werkgever inroepen om te vermijden dat de fondsen geblokkeerd worden.

Stuur ons een mail voor meer informatie of expats@bnpparibasfortis.com neem contact op met ons Expat-team op +32(0)2 433 41 00.