Menu

Hello4You Spaarrekening

Je werkt in het weekend of tijdens de vakantie? Je begint aan je eerste job? Binnenkort kun je wat spaargeld opzij zetten voor een droomreis of een nieuwe laptop. Precies daarom creëerden we de Hello4You Spaarrekening. We houden het bovendien eenvoudig. Geen papierwinkel, geen kosten. Zo kun je je spaargeld makkelijk wegzetten.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening van BNP Paribas Fortis naar Belgisch recht zonder bepaalde looptijd.

Een spaarrekening openen kost u niets

 • je rekening kosteloos openen en opzeggen;
 • geen beheerskosten;
 • geen maandelijkse bijdragen;
 • enkel eventuele portkosten.

Hoe werkt deze spaarrekening?

Met de Hello4You Spaarrekening kun je:

 • cash geld opvragen;
 • je spaarrekening beheren via internet, telefoon of in je bankkantoor;
 • tot 6.000 EUR storten per kalenderjaar*;
 • geld storten wanneer het je uitkomt;
 • geld overschrijven naar een andere rekening bij BNP Paribas Fortis op jouw naam of op naam van een ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend);
 • effecten aankopen.

* Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaar je automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Handig als je een bepaald spaardoel voor ogen hebt. Of gewoon als je soms vergeet te sparen.

 • Je geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • Je kiest zelf wanneer en hoeveel geld van je rekening gaat (bijvoorbeeld 50 EUR elke vijfde dag van de maand).
 • Je zet het abonnement stop wanneer je maar wilt.

Vraag een spaarabonnement aan.

Fiscaliteit

Je betaalt als natuurlijk persoon geen belastingen op interesten die je ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2019 voor interesten tot 980 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1 960 EUR). Ontvang je meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

Heb je meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Ben je houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor je minderjarige kinderen) en ontvang je in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 980 EUR? Dan moet je zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in je belastingaangifte opnemen.

.

Hoe zit het precies met jouw interesten?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,20% (brutopercentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op jouw eerstvolgende rekeningafschrift. Een Hello4You Spaarrekening kan nooit negatief staan e je kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijg je voor elk bedrag dat je op je spaarrekening stort. Jouw geld brengt rente op voor elke dag dat het op je rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). Je krijgt je basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van je rekening).

Wat houdt de getrouwheidspremie in?

De getrouwheidspremie krijg je voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. Je krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, je stort 100 EUR op je spaarrekening op 30 maart 2017. Dan krijg je 12 maanden later, op 1 april 2018, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2017. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden? Dan kun je terecht bij:  

 • Klachten kun je indienen bij de dienst Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00.
 • Je kunt je klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

Risico

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Wettelijke informatie

De Hello4You Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon: BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.

Open een Hello4You Spaarrekening

Contacteer uw adviseur of maak een afspraak in uw kantoor.