Menu

Hello4You Spaarrekening

Een spaarrekening is een soort bankrekening waarop u uw geld bewaart dat u niet meteen gebruikt. In ruil hiervoor krijgt u interesten van de bank: een basisrente voor elke dag dat het geld op uw rekening staat, en een getrouwheidspremie voor elke twaalf maanden. U kunt op elk moment geld storten en weer opvragen.

Met haar hoge basisrente, is de Hello4You Spaarrekening ook interessant als u uw spaargeld binnen het jaar wilt gebruiken. Zo kunt u meteen voordelig sparen voor die nieuwe laptop of die leuke wagen. We houden het bovendien eenvoudig en gratis. Geen papierwinkel, geen kosten. Zo kunt u uw spaargeld makkelijk, gratis en veilig wegzetten.

Dit is een gereglementeerde spaarrekening van BNP Paribas Fortis naar Belgisch recht zonder bepaalde looptijd.

Een spaarrekening openen kost u niets

 • uw rekening kosteloos openen en opzeggen;
 • geen beheerskosten;
 • geen maandelijkse bijdragen;
 • enkel eventuele portkosten.

Hoe werkt deze spaarrekening?

Met de Hello4You Spaarrekening kunt u:

 • cash geld opvragen;
 • uw spaarrekening beheren via internet, telefoon of in uw bankkantoor;
 • tot 6.000 EUR storten per kalenderjaar*;
 • geld storten wanneer het u uitkomt;
 • geld overschrijven naar een andere rekening bij BNP Paribas Fortis op uw naam of op naam van een ouder of partner (gehuwd of wettelijk samenwonend);
 • effecten aankopen.

* Hou er rekening mee dat het bijvoorbeeld bij cheques en overschrijvingen wat kan duren voor het geld op de rekening staat. Dat hangt af van waar het geld afkomstig is (overschrijvingen binnen de bank of van een andere bank).

Automatisch sparen

Met een spaarabonnement spaart u automatisch een vast bedrag op geregelde tijdstippen. Handig als u een bepaald spaardoel voor ogen hebt. Of gewoon als u soms vergeet te sparen.

 • U geeft één keer de opdracht en hoeft er verder niet meer aan te denken.
 • U kiest zelf wanneer en hoeveel geld van uw rekening gaat (bijvoorbeeld 50 EUR elke vijfde dag van de maand).
 • U zet het abonnement stop wanneer u maar wilt.

Vraag een spaarabonnement aan.

Fiscaliteit

U betaalt als natuurlijk persoon geen belastingen op interesten die u ontvangt uit spaarrekeningen, zolang deze een bepaald bedrag niet overschrijden. De belastingvrijstelling geldt in 2018 voor interesten tot 960 EUR per persoon per jaar. Voor een spaarrekening op naam van een gehuwd of wettelijk samenwonend koppel bedraagt de vrijstelling dus het dubbele daarvan (1 920 EUR). Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan moet de bank 15% belasting ('roerende voorheffing') inhouden op het gedeelte dat niet vrijgesteld is.

Hebt u meerdere spaarrekeningen?

De bank past de vrijstelling voor iedere spaarrekening apart toe. Bent u houder van verschillende spaarrekeningen (bijvoorbeeld voor uw minderjarige kinderen) en ontvangt u in totaal meer interesten dan het vrijgestelde bedrag van 960 EUR? Dan moet u zelf de ontvangen interesten boven het vrijgestelde bedrag en waarvan geen 15% roerende voorheffing werd afgehouden, in uw belastingaangifte opnemen.

Deze belastingvrijstelling krijgen als niet-inwoner

Ook als niet-inwoner (of als met niet-inwoner gelijkgesteld natuurlijk persoon, zoals leden van Europese of internationale instellingen) krijgt u deze belastingvrijstelling. De bank vraagt u dan een standaardattest (het attest voor vrijstelling van de roerende voorheffing) te ondertekenen. Hierin verklaart u onder andere dat u geen inwoner van België bent en dat de interesten uit uw eigen privé-eigendom komen.

Heeft uw land een overeenkomst met België om dubbele belastingheffing te vermijden? Voldoet u aan de voorwaarden van die overeenkomst? Ook dan geniet u van belastingvrijstelling of een verlaagde belasting op uw interesten.

Hebt u vragen hierover? Neem dan gerust contact met ons op.

Hoe zit het precies met uw interesten?

De rentevoet is samengesteld uit een basisrente en getrouwheidspremie. Momenteel bedraagt de basisrente 0,01% en getrouwheidspremie 0,20% (brutopercentage op jaarbasis). Deze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op u eerstvolgende rekeningafschrift. Een Hello4You Spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat houdt de basisrente precies in?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). De basisrente bedraagt 1% op jaarbasis. Staat een bedrag bijvoorbeeld een maand lang op de rekening, dan brengt het 1/12 op van 1% van dat bedrag. U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening).

Wat houdt de getrouwheidspremie in?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die 12 opeenvolgende maanden onafgebroken op de spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de wervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 EUR op uw spaarrekening op 30 maart 2017. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2018, voor die 100 EUR de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2017. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Niet tevreden? Dan kunt u terecht bij:  

BNP Paribas Fortis NV Klachtenmanagement:

Warandeberg 3 - 1000 Brussel

of

bij Ombudsfin - Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be).

Risico

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).

Wettelijke informatie

De Hello4You Spaarrekening is een gereglementeerde spaarrekening naar Belgisch recht, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Open een Hello4You Spaarrekening

Contacteer uw adviseur of maak een afspraak in uw kantoor.