Menu

Beleggingsfondsen bij het Target Invest Plan

  • Financiële producten van de naamloze vennootschap AG Insurance, onderworpen aan het Belgisch recht en verdeeld door BNP Paribas Fortis.
  • Geen vaste eindvervaldag; geen kapitaalsgarantie.

Geen vaste eindvervaldag; geen kapitaalsgarantie.

Hieronder vindt u een lijst van alle beleggingsfondsen (instellingen van collectieve belegging) bij het Target Invest Plan en de bijhorende beheersreglement met een beschrijving van onder andere de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kostenstructuur en de voornaamste risico’s.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de productbeschrijving van het Target Invest Plan, de algemene voorwaarden en de financiële infofiche alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Lees ook zeker het 'Beheersreglement' van het gekozen fonds.

Wettelijke informatie

Het Target Invest Plan is een beleggingsverzekering (tak 21 en tak 23) van AG Insurance nv naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis. De netto-inventariswaarde (NIW) van de fondsen wordt gepubliceerd in Easy Banking Web en in de pers.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be, Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij

  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
  • of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de

  • Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel,
  • www.ombudsman.as
  • of via e-mail: info@ombudsman.as.