Menu

Beleggingsfondsen bij het Smart Fund Plan

Alle beleggingsfondsen bij het Smart Fund Plan

Hieronder vindt u een lijst van alle beleggingsfondsen (instellingen van collectieve belegging) bij het Smart Fund Plan en de bijhorende documenten met een beschrijving van onder andere de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kostenstructuur en de voornaamste risico’s.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de productbeschrijving van het Smart Fund Plan en de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Lees ook zeker het 'Beheersreglement' van het gekozen fonds.

Wettelijke informatie

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon  

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

De netto-inventariswaarde (in euro) van de basisfondsen wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd in de belangrijkste Belgische financiële dagbladen en op de website www.aginsurance.be. De verzekeringsnemer krijgt jaarlijks een persoonlijke informatiebrief. Daarin staat het aantal en de waarde van de eenheden (op 31 december van het voorgaande jaar) van elke fonds dat aan het contract is verbonden. Verder wordt er ook een overzicht gegeven van de verrichtingen tijdens het voorbije jaar. De verzekeringnemer kan ook altijd via Easy Banking Web zijn Smart Fund Plan opvolgen.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij: BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be; of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.