Menu

Pensioensparen met Pension Invest Plan

Kiest u voor een pensioen zonder zorgen?

Een wettelijk pensioen volstaat niet altijd om uw huidige levensstijl in stand te houden. Met Pension Invest Plan, een individuele levensverzekering (tak 21), zet u regelmatig een bedrag opzij. Zo vult u uw wettelijke pensioen mooi aan. En dat op een fiscaal vriendelijke manier. Bovendien biedt het Pension Invest Plan een dubbele garantie: u bent zeker dat u uw kapitaal op het einde van de looptijd terugkrijgt (na kosten en taksen) én u kunt rekenen op een gewaarborgde rentevoet.

Kies zelf hoeveel en wanneer u stort, al vanaf 1 EUR per dag

U kiest zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks stort (met een maximum van 960 EUR in 2018). Het kan al vanaf 30 EUR per maand of 360 EUR per jaar. Dit bedrag kunt u wijzigen wanneer u wilt. En wilt u eens een jaar overslaan? Dan kan dat.

Krijg belastingvermindering

In 2018 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: 960 EUR of 1.230 EUR. Het maximumbedrag is standaard 960 EUR (basisplafond) met een belastingvermindering van 30%. U belegt maximaal 960 EUR en recupereert tot 288 EUR bij uw volgende belastingafrekening.

Als u een groter bedrag wilt storten, kunt u expliciet kiezen voor 1.230 EUR als maximumbedrag. U geniet dan 25% belastingvermindering en u kunt tot 307,50 EUR recupereren bij uw volgende belastingafrekening. Deze keuze zult u elk jaar opnieuw moeten doorgeven, anders valt u telkens automatisch terug op het basisplafond van 960 EUR.

De mogelijkheid om voor 1.230 EUR als maximumbedrag te kiezen, is een gevolg van de fiscale maatregelen van de federale regering (het Zomerakkoord). Op deze pagina vindt u meer info over dit akkoord en over de manier waarop u kunt kiezen tussen het basisplafond van 960 EUR of het verhoogde maximumbedrag van 1.230 EUR.

De belastingvermindering geldt voor elke belastingplichtige. Dus bent u gehuwd of wettelijk samenwonend en is ook uw partner belastingplichtig? Dan kunt u er beiden van profiteren als u elk een eigen Pension Invest Plan afsluit.

Stortingen na uw 60ste zijn het voordeligst (als u uw contract vóór uw 55ste bent aangegaan), want u krijgt nog steeds de belastingvermindering, maar u hoeft geen eindbelasting meer op te betalen.

Langetermijnsparen of pensioensparen?

U kunt een Pension Invest Plan aangaan in het kader van pensioensparen of in het kader van langetermijnsparen. In beide gevallen hebt u recht op een belastingvermindering. De meeste mensen kiezen voor een Pension Invest Plan in het kader van pensioensparen. Daar is een eenvoudige verklaring voor: als u een woning koopt en fiscale voordelen geniet voor uw woonkrediet, worden de fiscale voordelen doorgaans opgebruikt door uw kapitaalaflossingen en uw interesten. Dan kunt u uw Pension Invest Plan in het kader van langetermijnsparen dus niet meer inbrengen. Gaat u een Pension Invest Plan aan in het kader van pensioensparen? Dan krijgt u wel een belastingvermindering, ook al hebt u al een hypothecaire lening.

Weet u niet wat kiezen? Geen nood, u kunt deze twee fiscale mogelijkheden ook combineren in twee aparte verzekeringsovereenkomsten Pension Invest Plan. Het levert u ook nog eens het grootste belastingvoordeel op.

Wat brengt dit op?

Momenteel bedraagt de rentevoet 0,75% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing op 01/08/2017).

Met elke premiestorting bouwt u een gewaarborgd kapitaal op. Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) van elke storting wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt. En zijn de bedrijfsresultaten van AG Insurance positief? Dan kan dit rendement jaarlijks verhoogd worden met een winstdeling.

U betaalt tot 288 EUR minder belastingen. Hoeveel precies hangt af van uw fiscale situatie.

Aan het einde van de looptijd krijgt u uw volledige kapitaal terug, plus rendement.

En wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum? Dan wordt 100% van de reserve van het contract (inclusief de winstdeling) uitbetaald aan de begunstigde van het contract.

Fiscaliteit

Verzekeringstaks: Geen.

Anticipatieve heffing: 8% op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste begonnen bent met pensioensparen.

Op eventueel verworven winstdelingen betaalt u geen belasting.

Bedrijfsvoorheffing: 33,31% als u uw opgebouwde pensioenkapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 6,5% op de gestorte nettopremie. Tijdens het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1% per jaar. Op stortingen tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

Uitstapkosten: Geen op einddatum of indien u overlijdt.

Afkoopkosten:

vanaf uw 60ste verjaardag : geen;

vóór uw 60ste verjaardag: 5% van de theoretische afkoopwaarde; bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract: geen.

Hoe kunt u uw Pension Invest Plan opvolgen?

Jaarlijks krijgt u een volledig overzicht van uw contract met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Welke risico’s neemt u met deze spaarverzekering?

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Risico looptijd:

Uw Pension Invest Plan loopt tot uw 65ste verjaardag, of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan moet u het belastingvoordeel terugbetalen en tot 33% belasting betalen. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.