Menu

Junior Invest Plan

  • Spaarverzekering (tak 21) van de Belgische nv AG Insurance
  • Kapitaalgarantie en een gewaarborgde rentevoet
  • Eenmalig of gespreid storten
  • Minimumlooptijd: 8 jaar en 1 dag
  • Gunstige fiscale regeling

Sparen voor uw kinderen, kleinkinderen, of om het even welk ander kind

U wilt uw kinderen en kleinkinderen het beste geven. Ook als dat een financiële inspanning vergt. Studeren, op kot gaan, een opleiding in het buitenland, een eerste woning… het kost handenvol geld. Kies daarom voor het Junior Invest Plan. Dat is een individuele levensverzekering (tak 21), waarmee u regelmatig een bedrag opzij zet. Zo zorgt u met een kleine inspanning voor het nodige financiële ruggensteuntje wanneer uw oogappel 18, 21 of 24 jaar wordt.

Alleen u beslist

Bent u gescheiden? U kunt voor uw kinderen sparen zonder tussenkomst van uw ex-partner. Ook als grootouder kunt u voor uw kleinkinderen sparen zonder tussenkomst van de ouders. U bent degene die beslist.

Kies zelf hoeveel en wanneer u stort, al vanaf 1 EUR per dag

Eén grote storting of eerder gespreid in de tijd storten? U kiest het helemaal zelf. Het kan al vanaf 30 EUR per maand of 360 EUR per jaar. Een hogere of lagere premie kiezen? Een extra storting doen? Een tijdje stoppen met de premies en dan weer hervatten? Dat kan allemaal.

Wat brengt dit op?

Momenteel bedraagt de rentevoet 0,50% op het gestorte nettobedrag (van toepassing op 01/08/2016). Dit is het bedrag zonder taks en instapkosten.

Met elke premiestorting bouwt u een gewaarborgd kapitaal op. Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) van elke storting wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting zal opbrengen. En zijn de bedrijfsresultaten van AG Insurance positief? Dan deelt u mogelijk mee in de winst.

Op de eindvervaldag ontvangt u het opgebouwde kapitaal, plus de eventuele winstdeling. Wat als het noodlot toeslaat en u overlijdt voor de einddatum van het contract? Dan wordt het kapitaal dat tot dan toe is opgebouwd, plus de eventuele winstdeling, uitbetaald aan de door u aangeduide begunstigde. Op het uitbetaalde bedrag kunnen wel successierechten verschuldigd zijn.

Fiscaliteit

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

Roerende voorheffing: koopt u het kapitaal af binnen de eerste 8 jaar van uw contract, dan betaalt u 30% roerende voorheffing.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

Instapkosten: 5% op de gestorte premie(s). Tijdens het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1% per jaar. Tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

Beheerskosten: 0%

Uitstapkosten: 0% (op einddatum of bij overlijden van de verzekerde).

Afkoopvergoeding: 5% van de afkoopwaarde. Bij een afkoop tijdens de laatste 5 jaren van het contract daalt deze afkoopvergoeding met 1% per jaar. Op de 12de verjaardag van het begunstigde (klein)kind en op elke verjaardag vanaf de 18de verjaardag betaalt u geen afkoopvergoeding.

Bijzondere afkoopvergoeding: bij een afkoop tijdens de eerste 8 jaar van het contract kan een financiële correctie toegepast worden. De afkoopwaarde wordt dan gecorrigeerd met een factor die de evolutie van de marktrentevoeten weerspiegelt.

Hoe kunt u uw belegging opvolgen?

Elk jaar ontvangt u een gedetailleerd overzicht van de status van uw contract, met onder meer de vermelding van de eventueel toegekende winstdeling. Via Easy Banking Web kunt u steeds de actuele staat van uw contract raadplegen.

Welk risico neemt u met deze spaarverzekering?

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 EUR per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 EUR gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Meer weten over hoe uw geld beschermd is bij een spaarverzekering.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Wettelijke informatie

Het Junior Invest Plan is een spaarverzekering (tak 21) van AG Insurance, NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.  

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel. BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.  

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis. Met al uw klachten kunt u terecht bij

  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.

of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.  

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de