Menu

Beleggingsfondsen bij het Easy Fund Plan

Beleggingsfondsen

Hieronder vindt u een lijst van alle beleggingsfondsen (instellingen van collectieve belegging) bij het Easy Fund Plan en het bijhorende beheersreglement en Essentiële-informatiedocument, met een beschrijving van onder andere de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kostenstructuur en de voornaamste risico’s.

AG Life Sustainable Defensive

AG Life Sustainable Neutral

AG Life Sustainable Dynamic

AG Life Euro – Defensive

AG Life Euro – Neutral

AG Life Euro – Dynamic

AG Life Stability

AG Life Balanced

AG Life Growth

AG Life Strategy Global Defensive

AG Life Strategy Global Neutral

AG Life Strategy Global Dynamic

AG Life Bonds Euro

AG Life Bonds World

AG Life Climate Change

AG Life Equities Euro

AG Life Equities World

AG Life Real Estate

AG Life Alternative Investments

AG Life Cash Euro

AG Life Premium

Meer weten

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de productbeschrijving van het Easy Fund Plan en de algemene voorwaarden alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Lees ook zeker het 'Beheersreglement' van het gekozen fonds.

Wettelijke informatie

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be, Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

De netto-inventariswaarde (in euro) van de basisfondsen wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd in de belangrijkste Belgische financiële dagbladen en op de website www.aginsurance.be. De verzekeringsnemer krijgt jaarlijks een persoonlijke informatiebrief. Daarin staat het aantal en de waarde van de eenheden (op 31 december van het voorgaande jaar) van elke fonds dat aan het contract is verbonden. Verder wordt er ook een overzicht gegeven van de verrichtingen tijdens het voorbije jaar. De verzekeringnemer kan ook altijd via Easy Banking web zijn Easy Fund Plan opvolgen.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij

  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
  • of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de