Menu

BNP Paribas B Strategy Global Aggressive

Internationale spreiding

Om het risico van uw belegging te spreiden selecteren specialisten beleggingsfondsen over de hele wereld.

Kant-en-klare formule

Specialisten volgen de beleggingen in het fonds op de voet en grijpen onmiddellijk in als dat nodig is. U beslist op ieder ogenblik of en welk bedrag u inschrijft en waarvoor u om terugbetaling vraagt.

Ook voor kleine bedragen

Al vanaf 30 euro per maand kunt u automatisch beleggen, met Flexinvest.

KRISTALLEN FONDSEN 2018

BNP Paribas B Strategy Global Aggressive door De Standaard en La Libre bekroond als 'Beste agressieve patrimoniale sicav'

Op 14 maart 2018 vond de 22e editie van de 'Kristallen Fondsen' plaats. Deze plechtigheid werd zoals elk jaar georganiseerd door De Standaard en La Libre en bekroonde de beste in België gecommercialiseerde instellingen voor collectieve belegging (ICB's).

BNP Paribas B Strategy Global Aggressive, een compartiment van de Belgische bevek BNP Paribas B Strategy, werd uitgeroepen tot 'Beste agressieve patrimoniale sicav' die in België wordt verdeeld.

Deze award is een blijk van erkenning voor het hoogstaande beheer van Bart Van Poucke, Senior Portfolio Manager bij BNP Paribas Asset Management.

Hoe komt het klassement tot stand?

Het klassement van de Kristallen Fondsen wordt opgesteld door Symex, partner van La Libre, en werd op 15 maart 2018 in de kranten De Standaard en La Libre gepubliceerd.

De fondsen worden geselecteerd uit een panel van 2.000 in België gecommercialiseerde sicavs. De fondsen worden ondergebracht in tien categorieën die La Libre bepaalt op basis van een tabel waarin die tien categorieën worden vergeleken met de Morningstar-categorieën, die doorgaans door professionele beleggers worden gebruikt.

Er waren 77 fondsen in de running en de categorie 'Agressieve patrimoniale sicavs' bestaat uit de volgende Morningstar-categorieën:

 • USD Aggressive Allocation
 • CHF Aggressive Allocation
 • EUR Aggressive Allocation
 • EUR Aggressive Allocation – Global
 • GBP Aggressive Allocation

De prestatie van elke sicav in de categorie wordt uitgedrukt in een percentage en berekend in de munteenheid van de sicav, op basis van de bruto inventariswaarde over een glijdend jaar op 18 januari 2018. Alleen de drie sicavs die het best presteerden, worden in het klassement opgenomen.

Hoe werkt dit beleggingsfonds?

De doelstelling van BNP Paribas B Strategy Global Aggressive bestaat erin een zo hoog mogelijke waardestijging te bieden en te zorgen voor een brede spreiding van de risico's. Om dat doel te bereiken, belegt het fonds wereldwijd in andere beleggingsfondsen. Die beleggen op hun beurt in alle soorten activaklassen (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen). Er is geen vooraf bepaalde eindvervaldag. U kunt uw deelbewijzen dus verkopen wanneer u wilt.

Het fonds wordt actief beheerd. De beheerder kan, op basis van de marktomstandigheden en zijn verwachtingen, afwijken van de volgende 'neutrale' wegingen: 79% aandelen, 0% obligaties, 21% alternatieve beleggingen, 0% contanten en geldmarktinstrumenten, en dit binnen de volgende limieten: aandelen 45%-100%, obligaties 0%-25%, alternatieve beleggingen 0%-40%, contanten en geldmarktinstrumenten 0%-50%.

Het compartiment kan facultatief en beperkt gebruikmaken van afgeleide ­financiële instrumenten, zowel als dekking als om de beleggingsdoelstellingen te bereiken. In het algemeen dienen die instrumenten om de prestatie van bepaalde activa na te bootsen of de risico’s die samenhangen met beleggingen in bepaalde activa te neutraliseren. Het gebruik ervan verhoogt het risico op zich niet.  

Beleggingsfondsen, ICB's, beveks …

Instellingen voor collectieve belegging in effecten (ICBE’s of kortweg ICB's), gewoonlijk "fondsen" genoemd, zijn structuren die zorgen voor het collectieve beheer van door beleggers aangebracht kapitaal. De fondsen trekken kapitaal aan en beleggen dit collectief in effecten. De bekendste zijn beleggingsvennootschappen met veranderlijk kapitaal (beveks) en gemeenschappelijke beleggingsfondsen (GBF). Een dakfonds of fonds van fondsen is een beleggingsfonds dat weer in andere beleggingsfondsen belegt

Risico- en opbrengstprofiel

Het risico- en opbrengstprofiel van een beleggingsfonds wordt bepaald in functie van het soort beleggingen waar het in belegt (aandelen, obligaties, cash,...) en gaat van 1 tot 7 (waarbij 1 staat voor het kleinste risico en het minst hoge potentiële rendement, 7 voor het grootste risico en het hoogste potentiële rendement).

De risicoklasse wordt berekend door BNP Paribas Asset Management. Het risico- en opbrengstprofiel wordt minstens eenmaal per jaar herberekend want dit kan in de loop van de tijd veranderen.

De risicoklasse is een indicator en geen doelstelling ofwaarborg. De gegevens uit het verleden vormen geen betrouwbare aanwijzing voor de toekomst.

Welk risico neemt u met deze belegging?

Kapitaalrisico: uw geld is niet beschermd. Het beleggingsfonds stijgt en daalt zoals de financiële markten. Dit is ook het geval voor uw deelbewijzen. Als u deelbewijzen van het fonds verkoopt, is het dus mogelijk dat u minder krijgt dan toen u de deelbewijzen kocht.

Kredietrisico: gaat de financiële situatie van een emittent erop achteruit, dan kan de waarde dalen van de obligaties waarin het fonds belegt.

Risico's eigen aan de aandelenmarkten: dalen de financiële vooruitzichten van een onderneming waarin u via het beleggingsfonds belegt, dan kan de waarde van de deelbewijzen ook afnemen.

Liquiditeitsrisico: beleggingen van het compartiment kunnen illiquide worden als de markt te klein is. Door een gebrek aan kopers kan het moeilijk zijn om activa te verkopen tegen een correcte marktkoers en op het gewenste moment.

Een overzicht van alle risico’s vindt u in het Prospectus en de Essentiële beleggersinformatie. Hoe hoger het risico, hoe langer de aanbevolen beleggingshorizon. De laagste risicoklasse betekent niet dat een belegging geen risico's inhoudt.

Hoe wordt het risico gespreid?

Zelfs met een beperkt startkapitaal kunt u rekenen op een goede risicospreiding dankzij een ruime diversifiëring

 • over de verschillende beleggingsklassen (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) via verschillende beleggingsfondsen;
 • op geografisch vlak: niet alle regio's in de wereld hebben hetzelfde groeitempo, dezelfde risico's of hetzelfde ontwikkelingspotentieel.

Wat brengt dit op?

Maakt uw beleggingsfonds winst? Als u belegt in uitkeringsdeelbewijzen, dan kan een dividend worden uitgekeerd. Dat is de opbrengst die het fonds gerealiseerd heeft, min de kosten. Kiest u voor kapitalisatiedeelbewijzen, dan krijgt u geen dividend. De fondsen herbeleggen dan uw jaarlijkse opbrengst. Verkoopt u uw deelbewijzen? Dan ontvangt u de tegenwaarde van op dat ogenblik. (Lees ook 'Fiscaliteit')

Het compartiment BNP Paribas B Strategy Global Dynamic biedt twee soorten deelbewijzen.

 • Distributiedeelbewijzen Classic Distribution': ISIN-code BE0935065822.
 • Kapitalisatiedeelbewijzen 'Classic Capitalisation': ISIN-code BE0935066838.

Fiscaliteit

Roerende voorheffing:

 • U betaalt 30% roerende voorheffing op de dividenden van uitkeringsbewijzen.
 • Op voorwaarde dat dit compartiment niet meer dan 10% in schuldvorderingen belegd is, betaalt u geen roerende voorheffing op de eventuele meerwaarde van deze schuldvorderingen of een deel ervan wanneer u de deelbewijzen verkoopt.

Beurstaks:

 • Bij instap: geen.
 • Bij uitstap: 1,32% taks op beursverrichtingen (TOB) voor kapitalisatiedeelbewijzen met een maximum van 4.000 EUR. Deze taks betaalt u op de waarde van uw deelbewijzen op het moment van de verkoop.

Dit fiscale stelsel geldt voor particuliere beleggers in België en kan in de toekomst wijzigen. Andere beleggerscategorieën worden verzocht zich te informeren over het fiscale stelsel dat op hen van toepassing is.

Kosten

 • Bij instap: max. 2,50% op het belegde bedrag.
 • Bij uitstap: niets.
 • Lopende kosten:geschat op 1,67% op jaarbasis. Dit cijfer kan variëren van jaar tot jaar en wordt afgehouden van de tegenwaarde van uw deelbewijzen.
 • Bewaring: gratis op een effectenrekening bij BNP Paribas Fortis.

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger is verplicht kennis te nemen van de essentiële beleggersinformatie (capitalisation) (pdf), essentiële beleggersinformatie (distribution)(pdf) en het Prospectus alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Nuttige informatie voor de belegger:

Beheersvennootschap: BNP Paribas Asset Management. Financiële dienst: BNP Paribas Fortis

Inschrijven is elke bankwerkdag (voor 12 uur) mogelijk op basis van de netto-inventariswaarde (NIW). Dat is de waarde van alle producten waarin het fonds heeft belegd, gedeeld door het aantal deelbewijzen dat het fonds heeft verkocht. Minimale inschrijving: 1 deelbewijs. Indien u inschrijft via Flexinvest kunt u met het gekozen periodieke bedrag tot 0,001% van een deelbewijs aan de geldende NIW kopen (bedragen worden afgerond tot 1 eurocent).

De netto-inventariswaarde (NIW) wordt elke werkdag gepubliceerd op www.beama.be.

Met al uw klachten over onze beleggingsproducten en/of -diensten kunt u terecht bij:

 • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer (1QA8D) – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
 • de Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin). (www.ombudsfin.be/nl/particulieren/klacht-indienen).
 • of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.