Menu

Sparen en beleggen

Sparen en beleggen, een wereld van verschil?

U wilt het beste uit uw spaargeld halen. Dan zijn er twee mogelijkheden: een veilige spaarrekening of een risicovolle belegging. Of dat denkt u tenminste… Want waarschijnlijk belegt u zelfs al, zonder dat u het weet. En dat is goed, want vaak loont beleggen de moeite.

Wist u dat u al belegt?

Nee, leg mij uit hoe.

Ja, maar hoe beleg ik slimmer?

Meteen naar de spaar- en beleggingsproducten

U zoekt gewoon een spaarrekening? Of u weet al waarin u wilt beleggen? Bekijk dan onmiddellijk onze verschillende spaar- en beleggingsproducten.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis NV*, met maatschappelijke zetel gevestigd te Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0403.199.702 is verantwoordelijk voor de inhoud van deze site.

Behoudens andersluidende informatie, doet de informatie die hier wordt verstrekt geen afbreuk aan eventuele fiscale verplichtingen van het land waarvan de betrokkene rechtsonderhorige is (in het bijzonder gelet op de nationaliteit of het fiscaal identificatienummer (TIN)). De verstrekte informatie kan niet worden opgevat als een specifiek juridisch of fiscaal advies en houdt geen rekening met uw persoonlijke situatie. De fiscale behandeling hangt af van individuele omstandigheden. De verdere uitwerking en toetsing van deze informatie, op maat, dient bij voorkeur te gebeuren door een extern juridisch of fiscaal adviseur van uw keuze. De verstrekte informatie, toepasselijke wetgeving en de fiscale behandeling kan het voorwerp uitmaken van wijzigingen in de toekomst, zonder notificatie noch waarschuwing. Elke vorm van aansprakelijkheid met betrekking tot enig geleden direct of indirect verlies, met inbegrip van kosten, taksen, rechten of overige uitgaven, naar aanleiding van het gebruik of het vertrouwen op de inhoud van de site wordt bijgevolg uitdrukkelijk uitgesloten.

* BNP Paribas Fortis NV staat onder het prudentieel toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel en de controle van de Autoriteit voor Financiële Diensten en Markten (FSMA), Congresstraat 12-14, 1000 Brussel inzake beleggers- en consumentenbescherming en is ingeschreven als verzekeringsagent onder FSMA nr. 25879 A.