Menu

Pensioensparen

Uw pensioen is misschien nog niet voor morgen. Toch denkt u er best vandaag al over na. Zo profiteert u nu al van de voordelen! Ontdek hier welke vorm van pensioensparen u op het lijf geschreven is.

Pensioensparen met fiscaal voordeel

Wie zijn pensioen voorbereidt door te beleggen in een pensioenspaarverzekering of een pensioenspaarfonds, krijgt een deel van het gespaarde bedrag terug in de vorm van een belastingvermindering.

U mikt op een hoger rendement op lange termijn

U wenst zekerheid

U wenst zekerheid en u hebt geen woonlening

Waarom intekenen op pensioensparen?

Jong of oud, we hopen allemaal een gelukkige tijd door te maken wanneer we met pensioen zijn en eventueel of zelfs meer comfort te genieten dan vandaag. Onthoud het volgende.

Het wettelijke pensioen van de Belgen ligt bij de laagste in Europa.

Uw wettelijke pensioen hangt van veel zaken af. En vooral van uw statuut. Maar één ding is zeker: het ligt wellicht een pak lager dan uw laatste loon. Kijk maar even naar de gemiddelden vandaag.

Gemiddeld wettelijk pensioen in Belgïe

  • Zelfstandige: 840 EUR
  • Werknemer: 1.212 EUR
  • Ambtenaar: 2.341 EUR

Afhankelijk van de eventuele tussenkomst door uw werkgever dekken het wettelijke pensioen en het aanvullend pensioen slechts 50 tot 80% van uw laatste nettoloon. (Bron: Pensioengids Netto De Tijd, september 2015)

Belastingvermindering op de gestorte bedragen.

De Staat kent op de gestorte bedragen een belastingvermindering tot 30% toe, afhankelijk van uw persoonlijke fiscale situatie.

In 2018 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: 960 EUR of 1.230 EUR. Het maximumbedrag is standaard 960 EUR (basisplafond) met een belastingvermindering van 30%. Beleg maximaal 960 EUR en recupereer tot 288 EUR bij uw volgende belastingafrekening.

Wilt u een groter bedrag storten? Dat kan door expliciet te kiezen voor 1.230 EUR als maximumbedrag. U geniet dan 25% belastingvermindering en u kunt zo tot 307,50 EUR recupereren bij uw volgende belastingafrekening. Deze keuze zult u elk jaar opnieuw moeten doorgeven, anders valt u telkens automatisch terug op het basisplafond van 960 EUR.

De mogelijkheid om voor 1.230 EUR als maximumbedrag te kiezen, is een gevolg van de fiscale maatregelen van de federale regering (het Zomerakkoord). Op deze pagina vindt u meer info over dit akkoord en over de manier waarop u kunt kiezen tussen het basisplafond van 960 EUR of het verhoogde maximumbedrag van 1.230 EUR.

Een belegging op lange termijn gespreid in de tijd.

Elke maand kleine bedragen storten, houdt niet te verwaarlozen voordelen in op lange termijn. U moet er niet te veel inspanningen voor doen en u geeft uw kapitaal alle kansen om te groeien.

Voor uw kapitaal en voor uw familie zorgen

Met onze spaar- en beleggingsverzekeringen bouwt u uw kapitaal verder op, terwijl u iemand beschermt die u na aan het hart ligt. U belegt of spaart namelijk via een levensverzekering. Dit kan bovendien fiscaal voordelig zijn.

Nog meer uit uw spaargeld halen

Wilt u het beste uit uw spaargeld halen, dan bent u al goed op weg door aan pensioensparen te doen. Maar welke stappen kunt u nog ondernemen? Stippel uw spaar- en beleggingsroute uit.