Menu

Fiscale behandeling van pensioensparen in 2017

Sparen voor uw pensioen, dat moet u gewoon doen.

Uw wettelijk pensioen zal waarschijnlijk niet voldoende zijn om straks uw levensstandaard te behouden en eventuele extra zorg te betalen. De overheid stimuleert pensioensparen. Vandaar de jaarlijkse belastingvermindering van 30%.

Hoe zien de fiscale spelregels voor pensioensparen er precies uit in 2017?

1. Het maximumbedrag 

Het maximumbedrag waarvoor u belastingvermindering kunt bekomen voor pensioensparen bedraagt 940 euro in 2017.

2. De eindbelasting 

De eindbelasting op pensioensparen bedraagt 8%.

Eindbelasting?

Elk jaar geniet u van een belastingvermindering van 30% op uw storting(en) voor pensioensparen. In ruil voor het bekomen van fiscale voordelen, betaalt u aan het einde van de rit uiteraard wel belastingen op het opgebouwde kapitaal. Deze eindbelasting bedraagt 8%.

De eindbelasting wordt ingehouden:

  • op uw 60ste verjaardag, als u voor uw 55ste een pensioenspaarcontract afsloot ;
  • of op de tiende verjaardag van het contract voor wie pas na zijn 55ste een pensioenspaarcontract afsloot.

Heel belangrijk: deze eindbelasting is meteen ook bevrijdend. Met alle prettige gevolgen vandien:

  • op alle stortingen die u doet na de inhouding van de eindbelasting betaalt u geen belastingen meer;
  • maar u mag dus wel blijven storten tot en met het jaar waarin u 64 jaar wordt, met behoud van de belastingvermindering.

3. Vervroegde inning eindbelasting

Tot en met 2019 int de overheid telkens 1% als voorschot op de eindbelasting voor de pensioenspaarcontracten.

Vervroegde inning?

Sinds 2015 en nog tot en met 2019 wordt elk jaar 1% ingehouden, berekend op de waarde van uw pensioenspaartegoed op 31 december 2014. Deze inhouding geldt als een voorschot op de eindbelasting. Wat betaalt u dan nog op uw 60ste of op de 10de verjaardag van het contract? Dan betaalt u de eindbelasting van 8% verminderd met alle reeds ingehouden inningen van 1% in de jaren 2015, 2016, 2017, 2018 en 2019.

Wat moet u doen?

  • In september 2017 wordt de derde vervroegde inning van 1% ingehouden op uw contract. U hoeft zelf niets te doen. Die inhouding gaat automatisch.
  • Vanaf het jaar waarin de eindbelasting wordt geheven, wordt geen vervroegde inning meer ingehouden.
  • Op het kapitaal, bij elkaar gespaard door de stortingen na 31 december 2014, betaalt u geen vervroegde inning.
  • Wie pas na 1 januari 2015 startte met pensioensparen, betaalt ook geen vervroegde inningen. Die betaalt dan de volledige eindbelasting van 8% op 60 jaar of op de 10de verjaardag van het pensioenspaarcontract als hij al 55 jaar is op het moment dat hij van start gaat.

Wat moet u doen in het uitzonderlijke geval dat u uw stortingen nooit fiscaal in mindering hebt gebracht? 

In dit geval hoeft u geen eindtaks en dus ook geen vervroegde inningen te betalen.  Deze ‘vrijstellingsmogelijkheid' kan enkel als u op eigen initiatief een certificaat van uw belastingkantoor(document 276 C1 (B), met bevestiging dat het contract nooit aanleiding heeft gegeven tot een fiscaal voordeel), binnenbrengt in uw bankkantoor.  Zorg er zeker voor dat het attest ons bereikt vóór wij de vervroegde inning afhouden (september 2017).