Menu

Veelgestelde vragen

Spaarverzekering

Met een spaarverzekering is uw kapitaal veilig

U wilt zekerheid voor uw pensioen? Met onze spaarverzekering (tak 21) is uw kapitaal beschermd en u zet een belangrijke stap naar een goed pensioen.  

Een spaarverzekering met fiscaal voordeel tot 30 procent

Pensioensparen via een spaarverzekering betekent voor u een belastingvermindering  tot 25 of 30 procent. Profiteer van de fiscale voordelen terwijl u spaart voor uw pensioen.

Check uw spaarverzekering online

Uw spaarverzekering volgt u heel eenvoudig online op, via Easy banking Web of Easy Banking App. U behoudt altijd een goed overzicht op uw pensioensparen.

De voordelen van uw spaarverzekering

Gemoedsrust bij de grootste verzekeraar in België

Met een pensioenspaarverzekering van AG Insurance via BNP Paribas Fortis hebt u gemoedsrust en bent u goed beschermd. Geniet de expertise van de grootste verzekeraar in België voor uw pensioensparen.

Uw belastingvermindering concreet met het maximumbedrag pensioensparen

In 2020 kunt u kiezen tussen 2 fiscale maximumbedragen voor pensioensparen: het standaard maximumbedrag is 990 euro (basisplafond) met een belastingvermindering tot 30 procent of 297 euro. Als u voor 2020 opteert voor het verhoogde plafond van 1.270 euro én u stort meer dan 990 euro, dan bedraagt de belastingvermindering 25 procent. Voor een storting van 1.270 euro betekent dit 317,50 euro.*

Makkelijk  uw spaarbedrag aanpassen

U bepaalt zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks stort. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar, dit bedrag wijzigt u wanneer u wilt. U kunt ook kiezen voor een domiciliëring met fiscale aanpassing, dan bent u zeker dat u het maximumbedrag spaart. Wat als u een jaar niet spaart? Dat kan, geen probleem.

Het rendement van uw spaarverzekering

De rentevoet is gewaarborgd

Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) wordt tot de vervaldag belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt.

Variabele winstdeelneming

U geniet met deze formule ook een variabele winstdeelneming, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG Insurance. Deze winstdeelneming is niet gegarandeerd en niet verplicht, verschilt van jaar tot jaar en is ook afhankelijk van de economische situatie.

Uw rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van de pensioenspaarverzekering bedroeg 2,00% in 2019.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Jaar

Globaal brutorendement

2015

2016

2017

2018

2019

2,65%

2,25%

2,15%

2,10%

2,00%

De kosten-belastingen-risico's van uw spaarverzekering

Hoeveel kost uw deelname?

U betaalt 6,5 procent instapkosten op de gestorte nettopremie. Tijdens de laatste 5 jaren vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1 procent per jaar.

U wilt uw pensioensparen afkopen?

Vóór uw 60ste verjaardag betaalt u 5 procent van de theoretische afkoopwaarde. Vanaf uw 60ste verjaardag zijn er geen kosten voor het afkopen. Er zijn ook geen afkoopkosten bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Moet u belastingen betalen?

Eindbelasting: 8 procent op de nettopremies die gekapitaliseerd worden aan de gewaarborgde rentevoet van elke storting. Deze belasting wordt ingehouden op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste verjaardag begonnen bent met pensioensparen. Op eventueel verworven winstdelingen betaalt u geen belasting.

Bedrijfsvoorheffing: 33,31 procent bedrijfsvoorheffing als u uw opgebouwde pensioenkapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af vóór de pensionering, dan bedraagt de eindtaxatie 33 procent.

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw kantoor of uw adviseur.

Risico’s van een spaarverzekering voor uw pensioen

Waarborg

Dit product wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Looptijd

Uw Pensioenspaarverzekering loopt tot uw 65ste verjaardag of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste verjaardag afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan wordt 33,31% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af vóór de pensionering, dan bedraagt de eindtaxatie 33 procent. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.

Wettelijke informatie

Het Pension Invest Plan is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance als pensioenspaarverzekering, NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Met al uw klachten kunt u terecht bij:

Meer weten?

Neem kennis van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Ook interessant voor u

Starten met pensioensparen?