Menu

Veelgestelde vragen

Langetermijnsparen Pensioen

Met langetermijnsparen voor uw pensioen is uw kapitaal veilig

U wilt zekerheid voor uw pensioen? Met onze spaarverzekering (tak 21) is uw kapitaal beschermd en u zet een belangrijke stap naar een goed pensioen.

Langetermijnsparen geeft u fiscaal voordeel tot 30 %

Sparen via een spaarverzekering (Langetermijnsparen) betekent voor u een belastingvermindering  tot 30 %. Profiteer van de fiscale voordelen terwijl u spaart voor uw pensioen.

Gemakkelijk online uw langetermijnsparen checken

Uw belegging volgt u heel eenvoudig online op, via Easy banking Web of Easy Banking App. U behoudt altijd een goed overzicht op uw spaarbedrag.

De voordelen van langetermijnsparen

Gemoedsrust bij de grootste verzekeraar in België

Met een pensioenspaarverzekering van AG Insurancevia BNP Paribas Fortis hebt u gemoedsrust en bent u goed beschermd. Geniet de expertise van de grootste verzekeraar in België voor uw pensioensparen.

Uw belastingvermindering concreet voor langetermijnsparen

In 2020 kunt u, afhankelijk van de hoogte van uw beroepsinkomsten en uw persoonlijke fiscale situatie, maximaal 2.390 euro fiscaal in mindering brengen. U krijgt hierop een belastingvermindering tot 30 % of maximaal 717 euro. Houd er rekening mee dat het maximumbedrag ook afhankelijk kan zijn van de mate waarin u fiscale voordelen geniet voor een woonkrediet. Hebt u nog een woonkrediet waarvoor u fiscale voordelen geniet, vraag dan advies op kantoor of via uw adviseur.

Makkelijk  uw spaarbedrag aanpassen

U bepaalt zelf welk bedrag u maandelijks of jaarlijks stort. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro per jaar, dit bedrag wijzigt u wanneer u wilt. U kunt ook kiezen voor een domiciliëring met fiscale aanpassing, dan bent u zeker dat u het maximumbedrag spaart. Wat als u een jaar niet spaart? Dat kan, geen probleem.

Het rendement van langetermijnsparen voor uw pensioen

De rentevoet is gewaarborgd

Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Die blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt.

Variabele winstdeelneming

U geniet met deze formule ook een variabele winstdeelneming, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG Insurance. Deze  winstdeelneming is niet gegarandeerd en niet verplicht, verschilt van jaar tot jaar en is ook afhankelijk van de economische situatie.

Uw rendement in beeld

Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het langetermijnsparen bedroeg 2,00 % in 2019.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Jaar

Globale brutorendement

2015

2016

2017

2018

2019

2,65 %

2,25 %

2,15 %

2,10 %

2,00 %

De kosten - risico's - belastingen voor uw langetermijnsparen

Hoeveel kost uw deelname?

U betaalt 5 % instapkosten op de gestorte nettopremie. Tijdens het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1 % per jaar. Op stortingen tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

U wilt uw langetermijnsparen afkopen?

Vóór uw 60ste verjaardag betaalt u 5 % van de theoretische afkoopwaarde. Vanaf uw 60ste verjaardag zijn er geen kosten voor het afkopen. Er zijn ook geen afkoopkosten bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Moet u belastingen betalen op langetermijnsparen?

Verzekeringstaks: 2% op de gestorte premies.

Eindbelasting: 10 % op de nettopremies die gekapitaliseerd worden aan de gewaarborgde rentevoet van elke storting. Deze belasting wordt ingehouden op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste verjaardag begonnen bent met langetermijnsparen. Op eventueel verworven winstdelingen betaalt u geen belasting.

Bij vervroegde afkoop: 33,31 % bedrijfsvoorheffing als u uw opgebouwde pensioenkapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af, dan bedraagt de eindtaxatie 33 % als dit gebeurt voor de 10de verjaardag van het contract en buiten de laatste 5 jaar van het contract.

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw kantoor of een adviseur in het Easy Banking Center.

Risico’s van langetermijnsparen

Waarborg

Dit product voor langetermijnsparen wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

Looptijd

Uw  langetermijnsparen Pensioen loopt tot uw 65ste verjaardag of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste verjaardag afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan wordt 33,31% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af, dan bedraagt de eindtaxatie 33 procent als dit gebeurt voor de 10de verjaardag van het contract en buiten de laatste 5 jaar van het contract. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.Uw Pension Invest Plan loopt tot uw 65ste verjaardag of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit. Vraagt u uw pensioenkapitaal op voor uw zestigste verjaardag, dan wordt 33,31% bedrijfsvoorheffing ingehouden. Bij een vervroegde opvraging van het kapitaal kunnen bovendien kosten verschuldigd zijn.*

Wettelijke informatie

Het Pension Invest Plan is een individuele levensverzekering (tak 21) van AG Insurance voor langetermijnsparen, NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

Met al uw klachten kunt u terecht bij:

  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenbeheer (1QA8D)  – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel - tel.: +32 (0)2 664 02 00 of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
  • de Ombudsdienst voor de Consument (Ombudsfin)- North Gate II, Koning Albert II-laan 8 (Bus 2), 1000 Brussel of per e-mail via ombudsman@ombudsfin.be.
  • of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Meer weten?

Neem kennis van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

Starten met sparen voor uw pensioen?

Ook interessant voor u