Menu

Veelgestelde vragen

Home Invest Plan

Veilig en zeker sparen voor uw woning

U wilt in alle zekerheid de aankoop of bouw van uw woning voorbereiden? Met onze spaarverzekering (tak 21) is uw kapitaal beschermd en u zet een belangrijke stap naar een eigen woning.

Spaarverzekering met fiscaal voordeel tot 30 procent

Krijg belastingsvermindering terwijl u spaart voor uw schuldsaldoverzekering met het Home Invest Plan, een individuele levensverzekering (tak 21). Profiteer van de fiscale voordelen terwijl u spaart.

Uw sparen op elk moment online opvolgen

Uw spaarbedrag volgt u heel eenvoudig online op, via Easy Banking Web of Easy Banking App. U behoudt  altijd een goed overzicht op uw sparen voor uw eigen woning.

De voordelen van het Home Invest Plan

Gemoedsrust bij de grootste verzekeraar in België

Met een spaarverzekering van AG Insurance via BNP Paribas Fortis hebt u gemoedsrust en bent u goed beschermd. Doe uw voordeel met de expertise  van de grootste verzekeraar in België.

Fiscaal voordelig sparen

U kunt, afhankelijk van de hoogte van uw beroepsinkomsten en uw persoonlijke fiscale situatie, maximaal 2.390 euro fiscaal in mindering brengen in 2020. U krijgt hierop een belastingvermindering tot 30 % of maximaal 717 euro. 

Kies wanneer en hoeveel u stort

Uw stortingen maakt u maandelijks over of in één keer jaarlijks op een moment dat u het wilt. U kiest het helemaal zelf. Het kan al vanaf 30 euro per maand of 360 euro jaarlijks. De stortingen even onderbreken? Dat kan. Met Home Invest Plan spaart u heel flexibel, zoals u het wilt.

De aankoop van uw eigen woning voorbereiden ...  of uw pensioen

Als u een woning koopt, dan wordt het gespaarde bedrag omgezet naar een schuldsaldoverzekering. Gaan uw vastgoedplannen niet door? Dan loopt uw contract door tot uw 65ste (of minstens 10 jaar als u het contract na uw 55ste afsluit) en spaart u meteen voor een aanvullend pensioenkapitaal.

Het rendement van het Home Invest Plan

De rentevoet is gewaarborgd

Het nettobedrag (zonder taks en instapkosten) wordt belegd tegen een rentevoet die van toepassing is op het moment van de storting. Deze blijft de hele looptijd van het contract geldig. U weet dus precies hoeveel elke storting opbrengt.

Variabele winstdeelneming

U geniet met deze formule ook een variabele winstdeelneming, afhankelijk van de bedrijfsresultaten van AG Insurance. Deze winstdeelneming is niet gegarandeerd en niet verplicht, verschilt van jaar tot jaar en is ook afhankelijk van de economische situatie.

Uw rendement in beeld

Momenteel bedraagt de rentevoet 0,50% op de netto geïnvesteerde premie (van toepassing sinds 01/04/2020). Het globaal rendement (gewaarborgde rentevoet + winstdeelneming) van het Home Invest Plan bedroeg 2,00% in 2019.

Hiernaast vindt u een overzichtstabel van het globaal rendement van de voorbije 5 jaar (technische rentevoet + eventuele winstdeelneming).

Dit brutorendement houdt geen rekening met kosten en taks. Het gaat om een rendement uit het verleden en vormt geen betrouwbare indicator voor het toekomstige rendement. Voor contracten met een rentevoet die hoger is dan het globaal brutorendement is het brutorendement gelijk aan de gewaarborgde rentevoet.

Jaar

Globaal brutorendement

2015

2016

2017

2018

2019

2,65%

2,25%

2,15%

2,10%

2,00%

De kosten- belastingen-risico's van deze spaarverzekering

Wat zijn de instapkosten bij deelname?

U betaalt 5 procent instapkosten op de gestorte nettopremie. Tijdens het 5e, 4e en 3e jaar vóór de einddatum van het contract dalen deze instapkosten met 1 procent per jaar. Op stortingen tijdens het voorlaatste en laatste jaar van het contract betaalt u geen instapkosten meer.

U wilt uw levensverzekering afkopen?

Vóór uw 60ste verjaardag betaalt u 5 procent van de theoretische afkoopwaarde. Deze kosten dalen met 1 % per jaar de laatste 5 jaar van het contract. Er zijn geen afkoopkosten bij een opzegging binnen een periode van 30 dagen volgend op de inwerkingtreding van het contract.

Moet u belastingen betalen?

Verzekeringstaks:2% op de gestorte premies.

Eindbelasting: 10% op de nettopremies die gekapitaliseerd worden aan de gewaarborgde rentevoet van elke storting, op uw 60ste verjaardag of op de 10de verjaardag van uw contract als u na uw 55ste verjaardag begonnen bent met sparen. Op eventueel verworven winstdelingen betaalt u geen belasting.

Bij vervroegde afkoop: 33,31 procent bedrijfsvoorheffing als u uw opgebouwde kapitaal opvraagt voor uw 60ste verjaardag. Als het contract is aangegaan na uw 55ste verjaardag en u koopt na uw 60ste verjaardag vervroegd af, dan bedraagt de eindtaxatie 33 procent als dit gebeurt voor de 10de verjaardag van het contract en buiten de laatste 5 jaar van het contract.

Vragen over de fiscaliteit? Neem contact op met uw kantoor of uw adviseur.

Risico’s

Dit product Home Invest Plan wordt gewaarborgd door het Garantiefonds op basis van de beschermingsregeling die geldt voor tak 21-producten. Deze treedt in werking indien AG Insurance in gebreke is gebleven en bedraagt momenteel maximum 100.000 euro per verzekeringsnemer per verzekeringsmaatschappij. Voor hogere bedragen geldt dat enkel de eerste 100.000 euro gegarandeerd is. Voor het resterende bedrag loopt de spaarder dus het risico dat hij dit deels of volledig verliest.

U bent niet vertrouwd met de risico’s? Lees meer over de bescherming van uw geld bij levensverzekering of spaarverzekering.

Wettelijke informatie

Het Home Invest PLan Plan is een spaarverzekering (tak 21) van AG Insurance NV naar Belgisch recht, en aangeboden door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance NV – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance NV.

Met al uw klachten kunt u terecht bij:

Meer weten?

Neem kennis van de algemene voorwaarden en de financiële infofiche, alvorens een beleggingsbeslissing te nemen.

U wilt sparen voor uw woning?

Ook interessant voor u