Menu
Item

Veelgestelde vragen

Uw zoekterm moet minstens 3 karakters bevatten..

Geen resultaten gevondenResultaatResultaten

Waar vind ik het IBAN van mijn rekening?

Kijk op uw bankkaart, via Easy Banking onder "Rekeningen" of onderaan uw rekeninguittreksels. Het IBAN of "International Bank Account Number" is een internationaal bankrekeningnummer. In België bestaat een IBAN uit 16 tekens: de letters "BE" gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer. Bereken zelf het IBAN op basis van een Belgisch rekeningnummer.

Hoe sluit ik rekeningen af in Easy Banking?

Met de functie 'Afsluiting van een rekening' kunt u een aanvraag tot afsluiting indienen. De aanvraag wordt binnen vijf bankwerkdagen verwerkt. Uitzonderlijk kan de bank een aanvraag tot afsluiting weigeren. Dan moet elke kaarthouder zich aanmelden in het kantoor als hij de kaart opnieuw wil activeren. ls de aanvraag aanvaard, dan:

 • blokkeert de bank alle kaarten verbonden aan de rekening;
 • schorten wij de kosten verbonden aan de rekening op;
 • krijgt u een bericht met de status van de afsluiting in het Berichtenvak van uw Easy Banking;
 • verdwijnt de afgesloten rekening uit uw 'Uw rekeningen en kaarten' en 'Uw beleggingen'.

Wat gebeurt er met de eventuele gelden op de afgesloten rekening?

 • Bij de aanvraag tot afsluiting moet u een andere rekening selecteren waarop het eventuele saldo gestort zal worden. Dit saldo houdt rekening met de interesten en kosten op het ogenblik van de effectieve afsluiting en met de resultaten van nog niet geboekte verrichtingen.
 • U kunt ook een rekening selecteren waarop de bank automatisch alle bedragen zal plaatsen, die gedurende maximaal nog een jaar op de ondertussen afgesloten rekening toekomen.

En wat met de uittreksels van de afgesloten rekening?

 • U kunt de rekeninguittreksels van de afgesloten rekening nog drie jaar raadplegen en downloaden via de functie 'Uw rekeninguittreksels'.

Over welke periode berekenen wij het totale aantal manuele verrichtingen?

Wij berekenen het aantal manuele verrichtingen sinds de 1ste januari van het lopende jaar of sinds de 1ste dag van de maand waarin u koos voor een nieuwe rekening/pack-formule.

Welke verrichtingen komen in aanmerking als manuele verrichting?

Volgende verrichtingen waarvoor u een beroep doet op een adviseur van de bank, gelden als manuele verrichting

 • geld opnemen in België;
 • cheques ter incasso aanbieden die uitgegeven zijn in België;
 • een overschrijving op papier ter uitvoering aanbieden in België;
 • Een Europese overschrijving op papier ter uitvoering aanbieden voor een betaling in België of in het buitenland;
 • De bestelling en de uitgifte van cheques.

Kan ik de verrichtingen uit mijn archief exporteren voor gebruik in bijv. een programma voor budgetbeheer?

Zeker. Uiteraard moet u met de functie 'Archief verrichtingen' eerst toegang vragen tot uw archief van verrichtingen. Daarna kunt u op elk gewenst moment gearchiveerde verrichtingen exporteren naar een downloadbestand dat u kunt gebruiken in programma's als MS Access, MS Excel of Lotus 1-2-3. Het exporteren gebeurt in blokken van maximaal 12 maanden.

Hoe vraag ik toegang tot het archief van mijn verrichtingen?

Met de functie 'Archief verrichtingen' vraagt u toegang tot de vroegere verrichtingen van uw zicht- en spaarrekeningen. Op de link 'Nieuwe aanvraag' onderaan het scherm, kiest u de rekeningen waarvoor u toegang wil tot het archief van verrichtingen. Een bericht in uw Berichtenvak bevestigt u binnen de 24 uur dat het gewenste archief beschikbaar is.

Wat vind ik in het archief van mijn verrichtingen?

In dit archief bewaart Easy Banking alle vroegere verrichtingen van een Zichtrekening of Spaarrekening van u. Vroegere verrichtingen zijn alle verrichtingen, gaande van gisteren tot de 1ste januari van 5 jaar gelden. Ook oudere verrichtingen worden bewaard maar die moet u aanvragen aan uw kantoor. Zodra u met de functie 'Archief verrichtingen' toegang gevraagd hebt tot een archief, kunt u er 1 maand vrij over beschikken: zoeken, downloaden enz. Na afloop van die termijn kunt u een nieuwe aanvraag voor alweer een maand aanvragen.

CVC van mijn kredietkaart?

De CVC of ‘Card Verification Code’ van uw kredietkaart bestaat uit 3 cijfers en vindt u op de achterkant van uw kaart. Ze wordt soms gevraagd als extra veiligheidscontrole.

Bij welke obligaties kan ik de onderliggende waarde(n) raadplegen?

Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor obligaties van het type Reverse Convertible Note.

Wat verstaat men onder waarschuwing van een obligatie?

Dit onderdeel gaat dieper in op het risico verbonden aan obligaties van het type Reverse Convertible Note.

Waar houdt de bank rekening mee als ze het risico bepaalt van een obligatie?

Wij bekijken volgende risico’s:

 • het muntrisico: het risico dat de waarde van de munt waarin de vastrentende belegging is uitgedrukt, kan dalen ten opzichte van de euro.
 • het emittentenrisico: risico dat de uitgever van een obligatielening niet in staat zal zijn om het kapitaal en/of de verschuldigde rente probleemloos terug te betalen.

Hoe belangrijk is de rating van een obligatie?

Een rating geeft een indicatie van de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie. Ze gaat uit van de quoteringen door gespecialiseerde en onafhankelijke firma's als Moody's en Standard x Poor's. Een hoge kredietwaardigheid geeft aan dat de belegger quasi-zeker kan zijn dat hij zowel rente als kapitaal uitbetaald zal krijgen. De rating van de emittent kan gedurende de looptijd van de obligatie worden aangepast. Moody's Standard x Poor's Evaluatie Aaa Aa A AAA AA A Zeer hoge tot hoge kredietwaardigheid. Baa Ba B BBB BB B Gemiddelde tot 'speculatieve' kredietwaardigheid: negatieve economische veranderingen kunnen de zekerheid van uitbetaling aantasten. De letters kunnen worden gevolgd door een cijfer '1' '2' '3' '+' '-' Dit cijfer verfijnt de gradatie. Zo scoort Aaa1 scoort beter dan Aaa3 en BB+ beter dan BB-)

Hoe kan ik het risico van een belegging inschatten ?

Elk favoriet aandeel wordt ondergebracht in een risicoklasse, toegekend door BNP Paribas Fortis. Voor alle denkbare beleggingen samen hanteren we zeven risicoklassen (klasse 0 tot klasse 6):

 • Klasse 0: onbestaand risico
 • Klasse 1: zeer laag risico
 • Klasse 2: laag risico
 • Klasse 3: laag tot gemiddeld risico
 • Klasse 4: gemiddeld risico
 • Klasse 5: gemiddeld tot hoog risico
 • Klasse 6: hoog risico

Wat als de beleggingsmunt niet de euro is?

In dat geval geven we het rendement zowel in de beleggingsmunt als in euro. Verschillen in rendement tussen beide berekeningen zijn toe te schrijven aan verschillen in de evolutie van de wisselkoers.

Wat is de eID?

De eID is de elektronische identiteitskaart. Alle nuttige informatie hierover vindt u op de officiële website "http://eid.belgium.be/nl"

Hoe lang duurt het updaten van mijn gegevens?

Met uw eID en een kaartlezer gebeurt de update onmiddellijk. Hebt u geen kaartlezer, laat uw gegevens dan in uw kantoor updaten.

Kan ik mijn gegevens meteen na mijn verhuis wijzigen?

Neen. Uw gegevens worden bijgewerkt op grond van de aan uw gemeente verstrekte informatie. Indien u net bent verhuisd, ga dan eerst naar de bevolkingsdienst van uw nieuwe gemeente.

Kan ik de gegevens van mijn onderneming wijzigen?

Het updaten van de gegevens van wettelijke entiteiten wordt niet ondersteund door Easy Banking Web. Ga voor dergelijke wijzigingen met de vereiste documenten naar uw kantoor.

Wat zijn de technische vereisten om mijn gegevens bij te werken?

Het updaten van uw gegevens kan momenteel enkel met Internet Explorer (IE9 of hoger). Spijtig genoeg is dit voorlopig niet mogelijk met Google Chrome, Firefox of Safari.

Mijn partner/kind staat niet op de lijst van de personen voor wie ik een bijwerking kan uitvoeren. Wat moet ik doen?

Verzeker u ervan dat uw statuut wel degelijk aan de bank is gemeld en dat uw partner/kind klant is van de bank is (d.w.z. houder, medehouder of gevolmachtigde van minstens één rekening). Is dat het geval, neem dan contact op met het Easy Banking Centre op het nummer +32 2 762 60 00.

Kan ik de toegang tot mijn rekening updaten na een wijziging van mijn burgerlijke staat?

In dergelijke situaties (huwelijk, echtscheiding, ...) is een update op afstand niet mogelijk. Ga met de vereiste documenten naar uw kantoor.

De verbinding werd verbroken. Is mijn update geregistreerd?

Indien u geen validatiebericht hebt gekregen, dan is uw update niet geregistreerd.

Waarom mijn gegevens updaten?

Het updaten van uw gegevens maakt ze beschikbaar in ons systeem. Wanneer u zich bijvoorbeeld op een nieuwe dienst wilt inschrijven, hoeft u niet langer uw eID te tonen. Door het updaten van uw gegevens verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van de bank.

Waarom is voor het updaten van sommige gegevens een e-signature vereist?

Het is wettelijk verplicht. Het updaten van uw naam, voornaam en geboorteplaats vereist een e-signature.

Wat moet ik doen als mijn gegevens niet juist zijn?

Dankzij Easy Banking Web kunt u uw gegevens op afstand updaten. Houd uw eID en uw kaartlezer bij de hand en open uw persoonlijk profiel. Easy Banking Web begeleidt u stap voor stap. Hebt u geen kaartlezer, laat uw gegevens dan in het kantoor updaten.

Wat moet ik doen als het overzicht geen enkel gegeven bevat?

Controleer uw internetverbinding en ga na of u wel degelijk op Easy Banking Web bent aangemeld. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met het Easy Banking Centre op het nummer +32 2 762 60 00.

Wat moet ik doen als het systeem mijn eID/kaartlezer niet herkent?

Controleer eerst of uw kaartlezer correct is aangesloten op uw pc/smartphone/tablet. Ga vervolgens na of de kaart onbeschadigd en correct in de lezer steekt (chip naar voren en naar boven). Blijft het probleem bestaan, laat uw gegevens dan updaten in het kantoor. Gaat het om een technisch probleem met uw eID, vraag dan een vervanging aan bij uw gemeente.

Wat moet ik doen als de update niet werd geregistreerd?

Hebt u een kaartlezer gebruikt en geen enkele foutboodschap gekregen, voer de gewenste wijziging dan opnieuw uit. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met het Easy Banking Centre op het nummer +32 2 762 60 00.

Wat is een correspondentieadres?

Alle correspondentie wordt automatisch naar uw domicilie gestuurd. U kunt wel vragen dat post over een specifieke rekening naar een ander adres wordt verstuurd. Dat is dan het 'correspondentieadres'.

Welke kaarten kan ik in de eID-kaartlezer steken?

U kunt uw gegevens updaten met de volgende kaarten: de Belgische eID, de Belgische elektronische verblijfskaart en het Belgisch kids-ID.

Kan ik mijn gegevens zonder eID-kaartlezer updaten?

Laat uw gegevens in uw kantoor updaten indien u niet over een kaartlezer beschikt.

Kan ik zelf de gegevens van mijn partner/kind wijzigen?

Ja, om een update van de data van uw partner of kind door te voeren, volstaat hun eID en de kaartlezer.

Hoe kan ik de gegevens van mijn kind jonger dan 12 jaar bijwerken zonder kids-ID?

Vraag een kids-ID bij uw gemeente aan om de gegevens van uw kind te kunnen updaten.

Een foutmelding geeft aan dat ik mijn gegevens niet kan updaten en dat ik naar mijn kantoor moet gaan. Wat moet ik doen?

Het updaten van gegevens op afstand is in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Ga naar uw kantoor voor meer uitleg over uw specifieke situatie.

Een bericht vraagt om een update van mijn gegevens. Wat moet ik doen?

Update uw gegevens op afstand met Easy Banking Web. Houd uw eID en kaartlezer bij de hand en open uw persoonlijk profiel. Easy Banking Web begeleidt u stap voor stap. Hebt u geen kaartlezer, laat uw gegevens dan in uw kantoor updaten.

Een bericht geeft aan dat mijn gegevens up-to-date zijn maar mijn correspondentieadressen niet. Wat moet ik doen?

Uw nieuw domicilieadres is wel degelijk geregistreerd. Ons systeem heeft echter een of meer correspondentieadressen geïdentificeerd, die niet automatisch worden bijgewerkt. Neem daarvoor contact op met uw kantoor.

Kan ik mijn domiciliëringen bewerken in Easy Banking?

In Easy Banking kunt u:

 • de details van uw domiciliëringen raadplegen;
 • uw domiciliëringen zoeken;
 • elke invordering van een domiciliëring weigeren vóór de uitvoeringsdatum ervan;
 • de terugbetaling van elke invordering vragen tot 8 weken nadat uw rekening werd gedebiteerd;
 • nagaan wat de 'status' is van een invordering: 'Aangekondigd', 'Niet-uitgevoerd', 'Uitgevoerd'

Kan ik een invordering weigeren in het kader van een door mij toegestane domiciliëring?

Er is een verschil tussen een domiciliëring B2C (van een business naar een particuliere consument) en een domiciliëring B2B (van de ene business naar een andere business, een domiciliëring tussen professionelen dus). Voor een domiciliëring B2C kan u aan de bank de terugbetaling vragen van een reeds uitgevoerde invordering en dat tot 8 weken nadat het geld van uw rekening af ging. In het geval van een domiciliëring B-to-B kan u de terugbetaling niet vragen van een reeds uitgevoerde invordering. Daarvoor dient u het bedrijf dat liet invorderen aan te spreken. Bij een door u geweigerde domiciliëring signaleert een rode waarschuwing dat wij rekening houden met uw verzoek tot terugbetaling. Wij storten ook het bedrag terug dat wij inhielden bij de uitvoering van de domiciliëring.

Wanneer word ik verwittigd van een op til zijnde invordering door domiciliëring?

U moet elke invordering ten vroegste 14 dagen (target) en ten laatste 1 dag (target) voor de uitvoeringsdatum ontvangen.

Kan ik een domiciliëring blokkeren?

U kunt de toegang tot uw rekeningen blokkeren of beperken:

 • bij een blokkering kan geen enkele domiciliëringen uitgevoerd worden;
 • bij een beperking selecteert u een of meer leveranciers die niet langer kunnen overgaan tot domiciliëring.

U kunt deze blokkeringen op elk moment weer weghalen.

Op het niveau van de rekening kunt u stellen dat een aantal invorderingen niet kunnen. Het gaat dan om:

 • alle toekomstige invorderingen;
 • alle B2B-invorderingen
 • alle eerste en eenmalige invorderingen

Wat is een domiciliëring?

Dit is een automatische betaling van (wisselende) bedragen aan dezelfde persoon of instelling waarvoor u vooraf uw akkoord geeft. Hiermee kunnen schuldeisers onmiddellijk facturen bij u innen. U hoeft geen overschrijvingen meer aan te maken.

Domiciliëring aanvragen

Contacteer de instelling of persoon waarvan u facturen automatisch wilt betalen. Bevestig met een domiciliëringsformulier. Uw schuldeiser volgt het dan verder op.

Wat zijn geplande domiciliëringen?

Dit zijn automatische betalingen die weldra van uw rekening zullen gaan. Je schuldeiser heeft de verrichting al naar de bank gestuurd.

Historiek van domiciliëringen

Vind een overzicht van uw domiciliëringen (uitgevoerde en niet uitgevoerde) onder "Historiek". Een rood (X) icoontje voor een verrichting wijst erop dat een betaling niet uitgevoerd is.

Geplande domiciliëring weigeren

Ga naar de details van de geplande domiciliëring en kies "Weigeren". De verrichting krijgt nu een oranje (!) icoontje in de lijst van geplande domiciliëringen. De betaling wordt niet uitgevoerd op de gevraagde datum. Let wel, uw schuld bij de schuldeiser blijft openstaan.

Terugbetaling van een uitgevoerde domiciliëring aanvragen

Ga naar de details van de betreffende uitgevoerde verrichting en kies "Terugbetaling vragen". Het bedrag zal enkele dagen nadien op uw rekening worden teruggestort. Let op, de schuld ten opzichte van uw schuldeiser blijft bestaan. U kunt tot acht weken na uitvoering van een verrichting een terugbetaling vragen.

Domiciliëringen opzoeken

Zoek op naam of alias van de instelling. Geplande domiciliëringen kunt u raadplegen ten vroegste 14 dagen vóór betaling, ten laatste 5 dagen vóór de eerste betaling van terugkerende verrichtingen en eenmalige verrichtingen, en ten laatste 2 dagen vóór betaling van terugkerende verrichtingen. Geweigerde domiciliëringen blijven 4 weken online. Uitgevoerde domiciliëringen kunt u 8 weken bekijken.

Hoe een domiciliëring stopzetten?

Contacteer uw schuldeiser om de domiciliëring stop te zetten.

Domiciliëringen blokkeren

Blokkeer uw volgende verrichting, alle geplande verrichtingen, of blokkeer uw rekening voor domiciliëringen. Limiteer uw domiciliëring in tijd en bedrag. Bepaal wie uw rekening mag debiteren, welke begunstigde, en wie niet.

Wat doet de functie ‘Uw Flexinvest-plannen’?

Met deze functie beheert u uw Flexinvest beleggings- en uitkeringsplannen: bestaande plannen raadplegen, een nieuw plan maken, bestaande plannen aanpassen (nieuw bedrag, nieuwe frequentie enz.) en bestaande plannen stopzetten.

Wat is een Flexinvest-beleggingsplan?

Met een Flexinvest- beleggingsplan geeft u een doorlopende opdracht om regelmatige basis (maandelijks, tweemaandelijks, …) een vast bedrag (vanaf 30 euro) te beleggen in een beleggingsfonds uit het aanbod van BNP Paribas Fortis.

Welk beleggingsfonds kan ik kiezen als bestemming van mijn Flexinvest-beleggingsplan?

We stellen u standaard een strategisch beleggingsfonds voor waarvan u vervolgens het compartiment kiest naargelang uw beleggersprofiel (conservatief, defensief, neutraal, dynamisch, agressief). Wilt u toch liever in een ander fonds beleggen? Dat kan via de link ‘Andere fondsen’. U kunt kiezen uit het hele aanbod van BNP Paribas Fortis, met uitzondering uiteraard van de tijdelijke aanbiedingen (aanbod van de maand, …)

Wat is een Flexinvest-uitkeringsplan?

Met de opbouwformule van Flexinvest bouwt u geleidelijk een beleggingsportfeuille op in een fonds. Een uitkeringsplan doet net het omgekeerde. Dat zorgt ervoor dat u op regelmatige basis kunt beschikken over een vast bedrag uit een beleggingsfonds dat u in portefeuille hebt.

Wat als de beleggingsmunt niet de euro is?

In dat geval geven we het rendement zowel in de beleggingsmunt als in euro. Verschillen in rendement tussen beide berekeningen zijn toe te schrijven aan verschillen in de evolutie van de wisselkoers.

Hoe kan ik het risico van een belegging inschatten ?

Elk favoriet aandeel wordt ondergebracht in een risicoklasse, toegekend door BNP Paribas Fortis. Voor alle denkbare beleggingen samen hanteren we zeven risicoklassen (klasse 0 tot klasse 6):

 • Klasse 0: onbestaand risico
 • Klasse 1: zeer laag risico
 • Klasse 2: laag risico
 • Klasse 3: laag tot gemiddeld risico
 • Klasse 4: gemiddeld risico
 • Klasse 5: gemiddeld tot hoog risico
 • Klasse 6: hoog risico

Wat zijn de ‘Kerncijfers’ van de fondsen?

Hier vindt u de volgende informatie:

 • inventariswaarden;
 • geannualiseerd rendement;
 • betaalbare coupons;
 • evolutie van het fonds;
 • inventariswaarden.

Wat is het geannualiseerde rendement van het fonds?

Dit is het rendement van het fonds over een bepaalde periode (1, 2, 5 of 10 jaar), teruggebracht tot het gemiddelde jaarlijkse rendement.

Wat als de beleggingsmunt niet de euro is?

In dat geval geven we het rendement zowel in de beleggingsmunt als in euro. Verschillen in rendement tussen beide berekeningen zijn toe te schrijven aan verschillen in de evolutie van de wisselkoers.

Wat vind ik terug onder ‘Betaalbare coupons’?

Indien dit fonds coupons uitbetaalt, leest u hier maximum de 5 recentste betaalbare coupons met het bijhorende nummer, de datum en de waarde van de coupon.

Hoe interpreteer ik de waarde van de coupons?

Voor fondsen naar Belgisch recht geven we de nettowaarde. Dat is dus de brutowaarde van de coupon min de roerende voorheffing. Voor fondsen naar Luxemburgs recht vermelden we de bruto-waarde.

Kan ik de evolutie van mijn nettoinventariswaarde raadplegen?

In Easy Banking vindt u de totale evolutie van de netto inventariswaarde (NIW) voor de laatste 10 jaar.

Welke inventariswaarden lees ik in de tabel?

Hier vindt u de 5 laatst gekende inventariswaarden voor een specifiek fonds.

Wat is i-message?

De dienst i-message laat u toe om via uw gsm tal van nuttige informatie te krijgen over uw rekeningen. U wilt elke morgen het beschikbare saldo van uw rekening kennen? U wilt weten of uw loon gestort is, of uw beursorder uitgevoerd werd? i-message bezorgt u die informatie per sms.

Hoeveel kost de abonnementendienst van i-message?

De abonnementen van i-message zijn gratis. U betaalt enkel voor de verstuurde sms'en. De bank factureert de berichten die u kreeg sinds de laatste factuur op de volgende driemaandelijkse vervaldag.

Welke informatie kan ik ontvangen in i-message?

U kunt zich abonneren op vier verschillende types i-message:

 • Saldo:

U krijgt het saldo van de rekening van uw keuze volgens de frequentie die u wenst: dagelijks, wekelijks, maandelijks.

 • Saldowaarschuwing:

U krijgt een bericht wanneer het saldo van de rekening van uw keuze stijgt boven een door u bepaalde bovengrens of daalt onder een door u bepaalde ondergrens.

 • Bedrag ontvangen:

U krijgt een bericht bij elke ontvangst van een door u bepaald bedrag op de geselecteerde rekening. Denk bijvoorbeeld aan de storting van het loon.

 • Waarschuwing beursorder:

U krijgt een bericht bij de gedeeltelijke of volledige uitvoering of de annulering van een beursorder (aandelen of warranten).

Hoe kan ik mijn i-message-abonnement tijdelijk opschorten?

Het kan interessant zijn om uw i-message-abonnement op te schorten, bijv. wanneer u met vakantie vertrekt. Zo vermijdt u de kosten voor sms'jes in het buitenland (roaming).

Om uw i-message-abonnement op te schorten via Easy Banking:

 • kies Opschorten in het menu naast het abonnement in kwestie; of
 • kies Opschorten onderaan het detailscherm van dat abonnement.

Hoe kan ik mijn i-message-abonnement stopzetten?

Om uw i-message-abonnement te verwijderen via Easy Banking:

 • kies de optie 'Verwijderen' in het menu naast het betrokken i-message-abonnement;
 • klik op Verwijderen onderaan het detailscherm van dat abonnement.
 • het verwijderen van uw abonnement op i-message vereist een elektronische handtekening.

Hoe beheer ik mijn abonnement i-message?

Het beheer van i-message kan op twee manieren:

 • in Easy Banking: met de functie 'i-message' kunt u één of meer abonnementen nemen op de dienst i-message en kunt u bestaande abonnementen wijzigen, opschorten of annuleren;
 • aan de automaten in de Self: u kunt alle soorten i-message-abonnementen beheren via de automaten in Self, met uitzondering van de abonnementen 'beursorders'.

Waarom kreeg ik geen sms van i-message over mijn rekeningsaldo van vandaag?

Als u vroeg het saldo van uw rekening op dag- of weekbasis te krijgen en u stelde een te krappe periode in voor de ontvangst van uw sms'jes, kan het gebeuren dat u uw sms'jes in bepaalde omstandigheden niet ontvangt. Voorbeeld: u kiest om uw saldo alle dagen tussen 17 uur en 22 uur te krijgen. Als uw gsm tijdens die periode uitgeschakeld is - u was naar een concert, de batterij van uw gsm was leeg, … - zult u uw sms'je niet ontvangen. Beter is het een ruimere tijdsduur te kiezen waarbinnen u de sms'sen van i-message kunt ontvangen. Vroeg u om uw saldo maandelijks te ontvangen, dan probeert de bank u gedurende drie dagen uw sms'jes te sturen indien uw gsm niet actief is gedurende de aanvankelijk gevraagde tijdsaanduiding.

Waarom kreeg ik de sms van i-message met het saldo van mijn rekening niet op de gewenste dag?

Wanneer de gewenste dag volgt op een dag die GEEN werkdag is, sturen wij u het laatst beschikbare saldo vóór de gewenste dag.

Waarom houdt de sms van i-message met mijn saldo geen rekening met de verrichtingen van de dag zelf?

Het saldo dat u krijgt per sms, gaat altijd uit van altijd het saldo van de vorige werkdag. Het houdt dus enkel rekening met effectief geboekte verrichtingen.

Wat is de eID?

De eID is de elektronische identiteitskaart. Alle nuttige informatie hierover vindt u op de officiële website "http://eid.belgium.be/nl"

Hoe lang duurt het updaten van mijn gegevens?

Met uw eID en een kaartlezer gebeurt de update onmiddellijk. Hebt u geen kaartlezer, laat uw gegevens dan in uw kantoor updaten.

Kan ik mijn gegevens meteen na mijn verhuis wijzigen?

Neen. Uw gegevens worden bijgewerkt op grond van de aan uw gemeente verstrekte informatie. Indien u net bent verhuisd, ga dan eerst naar de bevolkingsdienst van uw nieuwe gemeente.

Kan ik de gegevens van mijn onderneming wijzigen?

Het updaten van de gegevens van wettelijke entiteiten wordt niet ondersteund door Easy Banking Web. Ga voor dergelijke wijzigingen met de vereiste documenten naar uw kantoor.

Wat zijn de technische vereisten om mijn gegevens bij te werken?

Het updaten van uw gegevens kan momenteel enkel met Internet Explorer (IE9 of hoger). Spijtig genoeg is dit voorlopig niet mogelijk met Google Chrome, Firefox of Safari.

Mijn partner/kind staat niet op de lijst van de personen voor wie ik een bijwerking kan uitvoeren. Wat moet ik doen?

Verzeker u ervan dat uw statuut wel degelijk aan de bank is gemeld en dat uw partner/kind klant is van de bank is (d.w.z. houder, medehouder of gevolmachtigde van minstens één rekening). Is dat het geval, neem dan contact op met het Easy Banking Centre op het nummer +32 2 762 60 00.

Kan ik de toegang tot mijn rekening updaten na een wijziging van mijn burgerlijke staat?

In dergelijke situaties (huwelijk, echtscheiding, ...) is een update op afstand niet mogelijk. Ga met de vereiste documenten naar uw kantoor.

De verbinding werd verbroken. Is mijn update geregistreerd?

Indien u geen validatiebericht hebt gekregen, dan is uw update niet geregistreerd.

Waarom mijn gegevens updaten?

Het updaten van uw gegevens maakt ze beschikbaar in ons systeem. Wanneer u zich bijvoorbeeld op een nieuwe dienst wilt inschrijven, hoeft u niet langer uw eID te tonen. Door het updaten van uw gegevens verklaart u zich akkoord met de algemene voorwaarden van de bank.

Waarom is voor het updaten van sommige gegevens een e-signature vereist?

Het is wettelijk verplicht. Het updaten van uw naam, voornaam en geboorteplaats vereist een e-signature.

Wat moet ik doen als mijn gegevens niet juist zijn?

Dankzij Easy Banking Web kunt u uw gegevens op afstand updaten. Houd uw eID en uw kaartlezer bij de hand en open uw persoonlijk profiel. Easy Banking Web begeleidt u stap voor stap. Hebt u geen kaartlezer, laat uw gegevens dan in het kantoor updaten.

Wat moet ik doen als het overzicht geen enkel gegeven bevat?

Controleer uw internetverbinding en ga na of u wel degelijk op Easy Banking Web bent aangemeld. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met het Easy Banking Centre op het nummer +32 2 762 60 00.

Wat moet ik doen als het systeem mijn eID/kaartlezer niet herkent?

Controleer eerst of uw kaartlezer correct is aangesloten op uw pc/smartphone/tablet. Ga vervolgens na of de kaart onbeschadigd en correct in de lezer steekt (chip naar voren en naar boven). Blijft het probleem bestaan, laat uw gegevens dan updaten in het kantoor. Gaat het om een technisch probleem met uw eID, vraag dan een vervanging aan bij uw gemeente.

Wat moet ik doen als de update niet werd geregistreerd?

Hebt u een kaartlezer gebruikt en geen enkele foutboodschap gekregen, voer de gewenste wijziging dan opnieuw uit. Blijft het probleem bestaan, neem dan contact op met het Easy Banking Centre op het nummer +32 2 762 60 00.

Wat is een correspondentieadres?

Alle correspondentie wordt automatisch naar uw domicilie gestuurd. U kunt wel vragen dat post over een specifieke rekening naar een ander adres wordt verstuurd. Dat is dan het 'correspondentieadres'.

Welke kaarten kan ik in de eID-kaartlezer steken?

U kunt uw gegevens updaten met de volgende kaarten: de Belgische eID, de Belgische elektronische verblijfskaart en het Belgisch kids-ID.

Kan ik mijn gegevens zonder eID-kaartlezer updaten?

Laat uw gegevens in uw kantoor updaten indien u niet over een kaartlezer beschikt.

Kan ik zelf de gegevens van mijn partner/kind wijzigen?

Ja, om een update van de data van uw partner of kind door te voeren, volstaat hun eID en de kaartlezer.

Hoe kan ik de gegevens van mijn kind jonger dan 12 jaar bijwerken zonder kids-ID?

Vraag een kids-ID bij uw gemeente aan om de gegevens van uw kind te kunnen updaten.

Een foutmelding geeft aan dat ik mijn gegevens niet kan updaten en dat ik naar mijn kantoor moet gaan. Wat moet ik doen?

Het updaten van gegevens op afstand is in uitzonderlijke gevallen niet mogelijk. Ga naar uw kantoor voor meer uitleg over uw specifieke situatie.

Een bericht vraagt om een update van mijn gegevens. Wat moet ik doen?

Update uw gegevens op afstand met Easy Banking Web. Houd uw eID en kaartlezer bij de hand en open uw persoonlijk profiel. Easy Banking Web begeleidt u stap voor stap. Hebt u geen kaartlezer, laat uw gegevens dan in uw kantoor updaten.

Een bericht geeft aan dat mijn gegevens up-to-date zijn maar mijn correspondentieadressen niet. Wat moet ik doen?

Uw nieuw domicilieadres is wel degelijk geregistreerd. Ons systeem heeft echter een of meer correspondentieadressen geïdentificeerd, die niet automatisch worden bijgewerkt. Neem daarvoor contact op met uw kantoor.

Waarmee moeten gevolmachtigden rekening houden als zij de test interpreteren?

Voor de uitvoering van de test worden de bedragen op de spaarrekeningen van de houder van het beleggersprofiel in aanmerking genomen.

Waarvoor dient een beleggersprofiel?

Bij alle adviezen die de bank geeft, vertelt ze steeds bij welk beleggersprofiel een bepaalde belegging past. Sommige beleggingen kunnen bijvoorbeeld alleen vanaf een neutraal profiel; andere zijn exclusief gereserveerd voor agressieve profielen enz. Uw beleggersprofiel is ook onmisbaar voor de analyse van uw portefeuille.

Hoe wordt een beleggersprofiel bepaald?

Uw beleggersprofiel wordt bepaald aan de hand van twee vragenlijsten die peilen naar uw financiële situatie, uw doelstellingen en uw beleggingskennis en -ervaring. Naargelang het risico dat u kunt en wilt nemen, zijn er 5 mogelijke profielen: conservatief, defensief, neutraal, dynamisch, agressief. Bij elk van de vijf profielen hoort een specifieke verhouding tussen aandelen en obligaties. De verhouding tussen die verschillende activa in uw portefeuille is maatgevend voor o.a. het risico dat u neemt.

Kan mijn beleggersprofiel wijzigen?

Uw beleggersprofiel is steeds een momentopname. Als uw situatie verandert doordat u bijvoorbeeld met pensioen gaat, kunt u uw profiel actualiseren door de vragenlijst opnieuw in te vullen. Een gewijzigd profiel wordt meteen van kracht zodra u het ondertekend hebt.

Waar vind ik mijn beleggersprofiel?

In de pagina ‘Uw beleggersprofiel’ vindt u de profielen voor alle Effectenrekeningen waarvoor u (mede)houder, wettelijk vertegenwoordiger of gevolmachtigde bent. Belangrijk Een beleggersprofiel geldt steeds voor alle Effectenrekeningen met dezelfde 'titulariteit' (enige houder, medehouder, …). De bank verbindt alle rekeningen waarvoor u de enige houder bent, automatisch aan hetzelfde beleggersprofiel.

Kan ik een beleggersprofiel hebben als ik geen effectenrekening heb, waarvan ik de enige houder ben?

U kunt een beleggersprofiel beheren dat niet aan een Effectenrekening gelinkt is. Zou u later een Effectenrekening op uw naam openen, dan zal de bank beide rekeningen automatisch aan elkaar verbinden.

Moet ik een beleggersprofiel ondertekenen?

Het beleggersprofiel is een belangrijk element in de relatie tussen u en de bank. Bijgevolg moet u uw beleggersprofiel uitdrukkelijk tekenen voor de bank het kan gebruiken in haar beleggingsadvies:

 • Bent u de enige rekeninghouder, dan kunt u het beleggersprofiel onmiddellijk ondertekenen in Easy Banking.
 • In alle andere gevallen moet u het beleggersprofiel afdrukken en laten ondertekenen door de medehouders of alle wettelijk vertegenwoordigers waarna u het bezorgt aan uw kantoor.

Wat leert mij de ‘Synthese van een beleggersprofiel’?

Zodra u de 2 vragenlijsten voor het beleggersprofiel volledig hebt beantwoord, krijgt u onderaan de pagina het beleggersprofiel dat de bank u voorstelt. Op de knop ‘Volgende’ ziet u bovendien de gesimuleerde prestaties van het voorgestelde profiel.

In de ‘Synthese van uw beleggersprofiel’ leest u uw antwoorden op elk van de vragenlijsten:

 • conservatief: u speelt op veilig en belegt voor 100 % in obligaties
 • defensief: u neemt slechts een beperkt risico en belegt voor 75 % in obligaties en voor 25 % in aandelen
 • neutraal: u hebt een evenwichtig verdeelde portefeuille en belegt voor 50 % in aandelen en voor 50 % in obligaties
 • dynamisch: u durft een zeker risico te nemen en belegt voor 75 % in aandelen en voor 25 % in obligaties
 • agressief: u neemt graag grote risico's en belegt voor 100 % in aandelen.

Kan ik, nadat de bank een synthese gaf van het voorgestelde beleggingsprofiel, mijn antwoorden nog aanpassen?

Dat is mogelijk. Daarvoor klikt u op ‘Deze vragenlijst aanpassen’

Hoe schat ik het risico van een nieuw beleggingsproduct in?

Onze adviseurs bekijken samen met u het risiconiveau van het beleggingsproduct en/of eventuele onderliggende activa van dit product. Vervolgens wordt dit vergeleken met uw beleggersprofiel om te bepalen of dit risiconiveau al dan niet overeenstemt.

Hoe wordt de bijdrage berekend die een bepaald product levert aan de spreiding van de portefeuille?

Dit doen we door de totale waarde van de portefeuille (inclusief de geplande verrichting) te vermenigvuldigen met het aanbevolen maximumpercentage in de betrokken activaklasse (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen) voor uw profiel. Het verkregen resultaat wordt op zijn beurt vermenigvuldigd met een maximumpercentage in die activaklasse voor één verrichting.

Op welke voorwaarde kan ik beleggersadvies inwinnen in mijn kantoor?

Om te profiteren van het advies van BNP Paribas Fortis, moeten wij vooraf uw beleggersprofiel koppelen aan uw portefeuille. Enkel zo kunnen we u juist adviseren en nakijken of een verrichting effectief overeenstemt met uw profiel. Op die manier voldoet onze dienstverlening aan de Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive).

Hoe wordt een realistische vergelijking van de portefeuilles gemaakt?

Voor een zo realistisch mogelijke vergelijking van de portefeuilles, voor en na, bekijken we alle tegoeden met hetzelfde houderschap als uw beleggersprofiel. U kunt ook nog vermelden welke ijzeren spaarreserve u apart wilt behouden. Dit bedrag telt dan niet mee bij de liquiditeiten die in de vergelijking opgenomen wordt. Tellen desgewenst wel mee in de vergelijking: hangende orders (doorgegeven maar nog niet afgehandelde orders).

Hoe weet ik of een order overeenstemt met mijn beleggersprofiel?

Als u advies kreeg over een order, dan laten wij u weten of uw portefeuille na uitvoering van dit order in overeenstemming blijft met uw beleggersprofiel.

Wanneer onderzoekt u of een aankoop verenigbaar is met mijn beleggersprofiel?

Enkel bij een aankoop geven we in ons advies ook aan of het risico van het product verenigbaar is met uw profiel en kijken we na of de order niet groter is dan het maximumbedrag dat wij deze specifieke opdracht adviseren.

Wat doet de bank als er onvoldoende informatie is om het risico te bepalen?

Heeft de bank onvoldoende informatie over het risicogehalte van een product, gaat ze er automatisch van uit dat het risico hoog is en dat de verrichting bijgevolg niet in overeenstemming kan zijn met het beleggersprofiel.

Waar kan ik de details raadplegen van het advies dat ik kreeg?

Als houder van de Effectenrekening kunt u een gedetailleerd rapport raadplegen met de analyse van het advies.

Wordt elke order nagekeken op risico’s, ook als ik geen advies krijg?

Ook als u geen advies krijgt, controleert de bank afhankelijk van de complexiteit van het gekozen product toch of de geplande order past binnen uw kennis en ervaring met betrekking tot het product en uw beleggersprofiel. Bij de invoer van een nieuw order toont het scherm ook diverse waarschuwingen die u attent maken op het risico.

Wordt de haalbaarheid van de limietkoers geverifieerd?

Uw limietkoers wordt op zijn haalbaarheid gecontroleerd door helm te vergelijken met de recentste koers.

Hoeveel mag een notering afwijken van de laatste koers?

 • Per stuk is een maximale afwijking van 200% toegestaan ten opzichte van de recentste koers;
 • Voor noteringen in procent mag de afwijking maximaal 20% zijn tegenover de recentste koers.

Wat gebeurt er als de koers te sterk afwijkt van de laatste koers?

Dan kan de order niet binnen de tijdslimiet uitgevoerd worden. Uw order wordt dan niet geaccepteerd.

Welke limietkoersen kunt u hanteren als Euronext limietkoers voor waarden die per stuk noteren?

 • Voor een limietkoers tussen 0 – 50 EUR, moet de limietkoers een veelvoud zijn van 0,01 EUR.
 • Voor een limietkoers tussen 50 - 100 EUR, moet de limietkoers een veelvoud zijn van 0,05 EUR.
 • Voor een limietkoers tussen 100 - 500 EUR, moet de limietkoers een veelvoud zijn van 0,10 EUR.
 • Voor een limietkoers tussen 500 - 1000 EUR, moet de limietkoers een veelvoud zijn van 0,50 EUR.
 • Voor een limietkoers boven 1000 EUR, moet de limietkoers een veelvoud zijn van 1,00 EUR.

Hoe gedetailleerd kan ik de Euronext-limietkoers maken voor waarden die in procent noteren?

Uw koers mag maximum 2 decimalen bevatten.

Hoe gedetailleerd kan ik de limietkoers maken voor waarden op buitenlandse beurzen?

 • Voor waarden die per stuk noteren: uw koers mag maximum 4 decimalen bevatten;
 • Voor waarden die in procent noteren: uw koers mag maximum 3 decimalen bevatten.

Kan ik alle effecten verhandelen via Easy Banking?

De bank heeft het recht bepaalde effecten niet ter beschikking te stellen voor verhandeling via Easy Banking. Voor meer info kunt u terecht in uw kantoor.

Wat betekent MiFID?

De Europese MiFID-richtlijn (Markets in Financial Instruments Directive) beoogt een betere bescherming van de belegger en meer transparantie op de financiële markten. MiFID verplicht de Bank onder meer om, telkens wanneer zij advies geeft, rekening te houden met uw financiële situatie, uw beleggingsdoelstellingen en uw kennis en ervaring als belegger. De meeste banken (ook BNPPF) doen dit door uw beleggersprofiel te bepalen. Zij gaan dan na of uw aan- en verkopen overeenstemmen met dit profiel.

Wanneer geeft BNP Paribas Fortis beleggingsadvies?

Wanneer u in uw kantoor een belegging koopt, die opgevolgd wordt door de Bank, gaan we ervan uit dat u advies heeft gekregen. De Bank zal dan een aantal tests doen om na te gaan of het geadviseerde product wel degelijk overeenstemt met uw profiel. In PC banking zit u doorgaans in een omgeving “geen advies”. U handelt immers zelf, zonder overleg met een adviseur van de Bank.

Waaruit bestaat het beleggingsadvies van de bank bij verkooporders?

Bij elk aankooporder gaan we na of de samenstelling van uw portefeuille (= de verdeling over de 4 grote activaklassen aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) na de voorgestelde transactie(s) nog zal overeenstemmen met uw beleggersprofiel. Is dit niet het geval, dan krijgt u een boodschap.

Waaruit bestaat het beleggingsadvies van de bank bij aankooporders?

We brengen eerst uw portefeuille in kaart. Hiervoor berekenen we welk % van uw portefeuille wordt belegd in aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash.

Daarna doen we een vierdelige test.

 • Wij gaan na of het intrinsieke risico van de belegging die u koopt aanvaardbaar is voor uw beleggersprofiel. Beleggingen vanaf risicoklasse 5 (op een schaal van 1 tot 7) sluiten we uit voor conservatieve beleggers; beleggingen met risicoklasse 7 sluiten we uit voor defensieve beleggers.
 • Wij gaan na of u voldoende vertrouwd bent met de beleggingscategorie waarin u een aankoop doet. Hiervoor gaan we na wat u heeft geantwoord op de kennisvraag (vraag 9 voor fysieke personen, vraag 12 voor rechtspersonen) van de Vragenlijst beleggersprofiel.
 • Wij gaan na of u niet teveel belegt in de belegging die u aankoopt. Goed advies veronderstelt immers dat u niet alle eieren in dezelfde korf legt. Om het maximumbedrag te berekenen gaan we als volgt tewerk: we vermenigvuldigen eerst de totale waarde van de portefeuille met het maximumpercentage dat uw profiel aanbeveelt voor de betrokken activaklasse (aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen). Daarna vermenigvuldigen wij dit bedrag nog met een percentage dat afhangt van het producttype (individuele obligatie, obligatiefonds, …) waarin u belegt.
 • We gaan na of de samenstelling van uw portefeuille (= de verdeling over de 4 grote activaklassen aandelen, obligaties, alternatieve beleggingen en cash) na de voorgestelde transactie(s) nog zal overeenstemmen met uw beleggersprofiel. Indien een van de deeltesten negatief is, zal ook het globale advies negatief zijn.

Tijdens het adviesgesprek zelf zal uw adviseur nog een aantal bijkomende vragen stellen:

 • Uw adviseur zal verifiëren of de belegging die u koopt, beantwoordt aan uw persoonlijke doelstellingen op het ogenblik van het advies: wenst u kapitaalbescherming in euro, wenst u een coupon of een dividend, hoe lang wenst u te beleggen?
 • Uw adviseur zal u enkel beleggingen voorstellen waarvoor de Bank een positief advies geeft.

Als u advies geeft op het niveau van mijn portefeuille, welke beleggingen steken daar in?

Vooraleer we een profieltest doen, brengen we uw portefeuille in kaart.

Indien u een adviescontract heeft (voorbeeld Portfolio Advice), dan valt de portefeuille samen met de tegoeden in het contract.

Indien u een verrichting doet op een Effectenrekening buiten een adviescontract, dan stelt de Bank uw portefeuille als volgt samen:

 • de Effectenrekening waarop u de verrichting doet + alle andere Effectenrekeningen met dezelfde benaming (= op naam van dezelfde houders).
 • de Spaarrekeningen, Termijnrekeningen en Beleggersrekeningen met dezelfde benaming.
 • de meeste Tak 21- en Tak 23-beleggingen.
 • U kunt het bedrag vermelden dat u als ijzeren spaarreserve wilt behouden. Dit gedeelte liquide middelen wordt dan geïsoleerd en blijft dan buiten de MiFID-test.

Welke adviezen zal de bank geven in het kader van haar beleggingsadvies?

We onderscheiden twee mogelijke situaties naargelang u advies kreeg of geen advies kreeg. Let wel: het scherm zal sowieso verschillende waarschuwingen tonen, onafhankelijk van het feit of u wel of geen advies kreeg. De bank wil immers dat u handelt met kennis van het eventuele risico.

U kreeg advies?

 • wij informeren u of uw portefeuille na het order nog in overeenstemming is met uw beleggersprofiel;
 • bij een aankoop kijken we na of het risico van het beleggingsproduct niet te hoog is voor uw profiel; heeft de bank onvoldoende informatie om het risico van het product in te schatten, dan gaat zij automatisch uit van een hoog risiconiveau;
 • bij een aankoop kijken we eveneens na of bedrag van het order niet boven het aanvaardbaar maximumbedrag ligt.;
 • bij een aankoop verifiëren we ook of u voldoende vertrouwd bent met de beleggingscategorie waarin u een aankoop doet.

U kreeg geen advies?

 • Koopt of verkoopt u een belegging die door MiFID als complex wordt beschouwd, dan gaan we na of u voldoende kennis hebt over en ervaring hebt met de beleggingscategorie. Dit doen we ook indien u belegt in een huisfonds van BNPPF of intekent op een nieuwe beursintroductie (IPO).
 • Voor alle andere beleggingen doen we geen enkele test.

Wat gebeurt er als ik beslist de adviezen van de bank niet op te volgen?

Als u beslist om geen rekening te houden met de adviezen van de bank, kan het order alleen op uw eigen verantwoordelijkheid worden uitgevoerd.

Waar vind ik meer informatie over het beleggingsadvies dat de bank uitbracht op een order?

Als de bank advies geeft, dan krijgt u een gedetailleerd rapport met het resultaat van de test. Dit rapport kunt u bekijken, vooraleer u de verrichting bevestigt (link “Impactanalyse van deze order (pdf)”. Zo kunt u met kennis van zaken een beslissing nemen.

Kan ik alle effecten verhandelen via Easy Banking?

De bank heeft het recht om bepaalde effecten niet ter beschikking te stellen voor verhandeling via Easy Banking. Of een effect verhandelbaar is Easy Banking leest u in het 'Extra' detailvenster van een effect, onderdeel 'Verhandelbaar via PC banking?' Uw kantoor beschikt over alle informatie over effecten die niet verhandelbaar zijn via Easy Banking.

Hoe verloopt de uitvoering van een beursorder?

De bank geeft orders voor Euronext Brussel online door. Euronext bepaalde daarvoor verhandelingsperiodes. Orders worden meteen uitgevoerd als dat volgens de voorwaarden van het order kan. De uitvoering kan geheel of gedeeltelijk zijn. Wij krijgen daarover online bericht van Euronext en passen de status van uw order aan: 'opgeladen', 'gedeeltelijk uitgevoerd', enz.

Kan ik de uitvoering van mijn beursorder op Euronext volgen?

De bank ontvangt van Euronext online bericht van de uitvoering van uw order. Wij passen onmiddellijk de status van uw order aan in Easy Banking. Volgende statussen zijn mogelijk:

 • 'opgeladen': u voltooide de invoering van uw order;
 • 'gedeeltelijk uitgevoerd': de beurs voerde een deel van uw order uit;
 • 'volledig uitgevoerd': uw order is integraal uitgevoerd;
 • 'geannuleerd onder voorbehoud van eventuele uitvoering': u annuleerde uw order maar de bank weet nog niet met zekerheid dat die annulering ook effectief gedaan is door de beurs;
 • 'opgeschort onder voorbehoud van eventuele uitvoering': de limietdatum is overschreden maar de bank kan nog niet met zekerheid bevestigen of het order uitgevoerd is door de beurs

Kan ik de uitvoering van mijn beursorder op een buitenlandse beurs volgen?

Orders bestemd voor buitenlandse beurzen zenden wij 24 uur op 24 en 7 dagen op 7 online door naar de buitenlandse beursvennootschappen die voor de bank actief zijn op deze beurzen. Die bieden op hun beurt de orders aan op de betrokken beurs. Zodra uw order gedeeltelijk of geheel uitgevoerd is, krijgen wij daarvan bericht van de beursvennootschap. De bank past dan meteen de status van uw hangende order aan. U moet wel rekenen op een iets langere behandelingstijd dan voor orders op de Brusselse Beurs.

Kan ik een beursorder naderhand nog wijzigen of annuleren?

Een volledig uitgevoerd order kan niet meer gewijzigd of geannuleerd worden. Bij een gedeeltelijk uitgevoerd beursorder kunt u enkel het nog niet uitgevoerde deel wijzigen of annuleren. Dat vereist de tussenkomst van uw kantoor of van het Easy Banking Centre. In Easy Banking kan het enkel voor hangende orders met de status 'opgeladen'.

Welke informatie lees ik in de aflossingstabel van mijn krediet?

Dankzij de aflossingstabel kunt u het verloop van uw krediet makkelijk volgen. In de aflossingstabel leest u:

 • het saldo na vervaldag: het bedrag aan kapitaal dat na de vervaldag nog verschuldigd blijft. Belangrijk: dit bedrag houdt geen rekening met eventuele onbetaald gebleven vervaldagen. Het kan dus een ander bedrag tonen dan het verschuldigd kapitaal zoals aangegeven in het detailscherm van het krediet;
 • de totale mensualiteit (kolom 'Totaal te betalen');
 • het gedeelte 'kapitaal' in de mensualiteit;
 • het gedeelte 'interest' in de mensualiteit;
 • totaal te betalen: het bedrag dat op een specifieke vervaldag verschuldigd is. In de praktijk is het de optelsom van de bedragen vermeld in de kolommen 'Te betalen kapitaal' en 'te betalen interest'.

Wat is een Krediet op afbetaling?

Het krediet op afbetaling is een krediet voor bepaalde duur. U krijgt het onder de vorm van één enkel voorschot dat niet hernieuwbaar is.

De interest is vast voor de gehele looptijd.

De kredietnemer moet het krediet aflossen binnen de afgesproken termijn en volgens het afgesproken aflossingsplan. De aflossingen kunnen met

 • constante periodiciteiten (vast totaalbedrag per maand: interesten plus kapitaaldelgingen); of
 • constante kapitaaldelgingen (vaste kapitaalsaflossing per maand).

Wat is een Kaskrediet?

Een kaskrediet is een krediet voor beroepsdoeleinden. De bank stelt een kredietlijn ter beschikking van de kredietnemer waaruit die kan putten naargelang de behoeften van zijn bedrijf of zaak.

Een Kaskrediet kan een einddatum hebben maar kan zonder specifieke einddatum ook onbepaald doorlopen.

Van zijn kant moet de kredietnemer:

 • tijdens de duur van het krediet vergoedingen betalen Die bestaan uit de gelopen interesten en provisies (vergoeding voor het ter beschikking stellen van het kapitaal);
 • terugbetalen wat nog open staat bij het einde van het krediet.

Wat is een Investeringskrediet?

Een Investeringskrediet is een krediet voor professioneel gebruik. Het heeft een bepaalde duur en wordt afgelost wordt volgens een afgesproken aflossingsplan.

De interesten:

 • zijn vast; of
 • kunnen periodiek herzien worden na afloop van een door de kredietnemer afgesproken periode.

De kredietnemer moet zijn krediet aflossen binnen de afgesproken termijn en volgens het overeengekomen aflossingsplan.

Wat moet ik verstaan onder een krediet met variabele rentevoet en vaste mensualiteit?

Bij een krediet met variabele rentevoet en vaste maandelijkse aflossing blijft de rentevoet telkens gedurende een afgesproken periode (1 jaar, …) van kracht. Daarna berekent de bank de rentevoet opnieuw op basis van de rentevoet die op dat moment van kracht is en die wordt gedicteerd door de referentie-index. De nieuwe rente ligt hoger? Dan blijft het maandelijks bedrag (mensualiteit) onveranderd maar de duur van het krediet wordt evenredig verlengd. Voor leningen met een looptijd van 15 jaar kan er maximaal 3 jaar bijkomen. Voor leningen met een looptijd van 20 of 25 jaar kan er maximaal 5 jaar bijkomen. De nieuwe rente ligt lager? Dan blijft het maandelijks bedrag (mensualiteit) onveranderd maar de looptijd wordt evenredig ingekort.

Wat is het verschil tussen woonkredieten met vaste rentevoet en woonkredieten met variabele rentevoet?

Bij een krediet met vaste rentevoet liggen de basisrentevoet en de looptijd vast. Vanaf de start van het krediet weet u dus exact hoeveel u betaalt en gedurende welke periode. Bij een krediet met variabele rentevoet blijft de rentevoet vast gedurende 1, 5 of 10 jaar. Na afloop van die periode past de bank de rentevoet aan volgens de referentie-index van dat moment. Die eventueel aangepaste rentevoet blijft dan opnieuw van kracht voor een nieuwe periode van 1, 5 of 10 jaar. De stijgingen zijn beperkt: zij kunnen niet hoger gaan dan een bepaald percentage boven de oorspronkelijke rentevoet. Eventuele dalingen zijn ook beperkt: zij kunnen niet lager gaan dan een bepaald percentage onder de oorspronkelijke rentevoet.

Kan ik een spaarrekening kiezen als nieuwe rekening voor de aflossingen van mijn lening?

Neen. Het is niet mogelijk om de aflossingen van een lening via een spaarrekening te doen. De wetgeving ter zake vereist dat u steeds een zichtrekening aanduidt als nieuwe rekening.

Kan ik voor de aflossingen van mijn lening een zichtrekening kiezen die enkel op mijn naam staat?

Dat kan enkel als u het krediet alleen bent aangegaan, zonder mede-ontleners of andere mensen die zich borg stelden.

Kan ik voor de aflossingen van mijn lening een zichtrekening kiezen waarvan ik enkel gevolmachtigde ben?

Neen. U kunt immers op elk moment van uw volmacht ontheven worden. Dan zou het krediet niet meer terugbetaald worden en dat zou leiden tot niet wenselijke verwijlinteresten en andere kosten.

Kan ik voor de aflossingen van mijn lening ook een zichtrekening op twee namen aanduiden die tevoren een zichtrekening alleen op mijn naam was?

U kunt ook een zichtrekening op twee namen aanduiden voor de betalingen. Het beste neemt u de zichtrekening waarop u uw inkomsten laat storten. Zo voorkomt u laattijdige betalingen die tot verwijlinteresten zouden kunnen leiden. Meer zelfs: als loondomiciliëring bij BNP Paribas Fortis de voorwaarde was voor een goedkopere rentevoet voor uw lening, moét u contractueel een zichtrekening nemen bij BNP Paribas Fortis waarop u uw inkomsten laat storten.

Kan ik een rekening bij een andere bank invoeren als nieuwe rekening voor de aflossingen van mijn lening?

Neen. De enige mogelijkheid is een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis of bij Fintro. Het moet dus wel degelijk gaan om een zichtrekening. Bij voorkeur neemt u de zichtrekening waarop u uw inkomsten laat storten. Zo vermijdt u laattijdige betalingen, verwijlinteresten en andere kosten. In sommige gevallen is een zichtrekening met loondomiciliëring zelfs contractueel verplicht.

Wat moet ik doen als ik mij vergist heb in de rekening waarmee ik de aflossingen van mijn krediet wilde regelen?

U herhaalt de procedure 'Wijzigen zichtrekening' en u kiest de juiste rekening voor de betaling van de aflossingen.

Moet ik voor de aflossing van al mijn kredieten dezelfde zichtrekening kiezen?

Theoretisch kunt u voor elk krediet een andere zichtrekening kiezen. Maar dat is niet praktisch. De meeste kredietnemers kiezen ervoor de aflossingen van hun leningen van dezelfde rekening te laten afnemen. De absolute voorkeur gaat uit naar de zichtrekening waarop u uw inkomsten laat storten.

Ik wijzigde mijn zichtrekening waarop de aflossingen van mijn krediet gebeurden. Wanneer wordt die wijziging van kracht?

De wijziging gaat onmiddellijk in. Al de dag na de wijziging van deze rekening kan de eerstvolgende aflossing van de lening van deze rekening, af gaan.

Mag ik de rekening wijzigen waarop de aflossingen van mijn leningen gebeuren?

Dat mag op elk moment. U volgt gewoon de procedure 'Wijzigen zichtrekening'.

Als ik de rekening wijzig waarop de aflossingen van mijn krediet gebeuren, wijzigen dan ook de kenmerken van het krediet?

Neen. U wijzigt enkel de zichtrekening waarop de aflossingen gebeuren. De andere kenmerken van de lening zoals periodiciteit van de betalingen, bedrag van de aflossing, volgende vervaldag enz. blijven onveranderd.

Als ik de rekening wijzig waarop de aflossingen van mijn krediet gebeuren, verandert dan ook de betaaldatum van de aflossingen?

Neen. De kenmerken van de lening zoals betaaldatum, periodiciteit van de betalingen, bedrag van de aflossing, enz. blijven onveranderd

Kan ik de betaaldatum van mijn aflossingen wijzigen?

Neen. U kunt enkel de zichtrekening wijzigen waarop de aflossingen worden ingehouden. De andere kenmerken van een krediet (betaaldatum, periodiciteit van de betalingen, bedrag van de aflossing, enz.) kunnen enkel door uw kantoor gewijzigd worden.

Kan een wijziging van zichtrekening waarop de aflossingen van mijn krediet ingehouden worden, gevolgen hebben voor mijn rentevoet?

Dat kan. Indien loondomiciliëring op een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis de voorwaarde was voor een korting op de rentevoet van uw lening, bent u contractueel verplicht een zichtrekening te hebben bij BNP Paribas Fortis waarop uw inkomsten gestort worden. Bovendien kan de korting ook gebonden zijn aan bijkomende voorwaarden voor de zichtrekening: een bepaald omloopvolume op uw rekening, een specifieke klantenrelatie, enz. Het is dus belangrijk dat ook de nieuwe zichtrekening blijft beantwoorden aan de contractuele voorwaarden. Anders bestaat het gevaar dat u de voordelige voorwaarden voor de lening, zoals bijv. de korting op de rentevoet, verliest.

Wat wordt bedoeld met 'Huidige rentevoet'?

De huidige rentevoet is de rentevoet die momenteel van toepassing is. Die kan gelijk zijn aan de oorspronkelijke rentevoet in uw contract. Hij kan ook verschillend zijn, na bijv. een herziening van de rentevoet.

Wat is het Jaarlijks Kostenpercentage?

Het JKP drukt de totale kosten uit die aan uw lening verbonden zijn. Het wordt uitgedrukt in een percentage, en is te vergelijken met een interest op jaarbasis. Het houdt uiteraard rekening met de interesten, maar ook met alle andere kosten, zoals dossierkosten. Naast het JKP mag een krediet geen extra kosten meer aanrekenen.

Wat wordt bedoeld met de totale kosten van een kredietovereenkomst?

Dit is het verschil tussen het geleende bedrag en alles wat u aan het einde van de rit terugbetaald zult hebben.

Wat wordt bedoeld met een kredietlijn?

Een kredietlijn is het toegestane debetbedrag op uw rekening. Wordt o.a. gebruikt in Kaskrediet.

Wat wordt bedoeld met de 'Periodiciteit van de herzieningen'?

De periodiciteit duidt aan hoe vaak de interestvoet zal worden herzien na de eerste herziening. Deze frequentie kan variabel zijn. Dan kunt u na de allereerste herziening bepalen volgens welke frequentie er voortaan herzien zal worden.

Wat wordt bedoeld met 'de vermoedelijke einddatum'?

Dat is de datum waarop het krediet naar alle waarschijnlijkheid afloopt. Elke herziening van de rentevoet kan resulteren in een langere of kortere looptijd van het krediet. Die einddatum berekenen we dus opnieuw bij elke herziening van de rentevoet.

Wat wordt bedoeld met 'Verschuldigd kapitaal'?

Dat is het bedrag aan kapitaalsaflossingen dat op dit ogenblik in de lening nog verschuldigd is. Dit bedrag houdt rekening met eventuele onbetaald gebleven vervaldagen.

Wat wordt bedoeld met 'Volgende herziening'?

Volgende herziening geeft u de datum van de eerstvolgende herziening van de rentevoet van uw krediet.

Foute e-handtekeningen ‘M1’ ingegeven?

Bel Easy Banking Centre op +32 2 762 60 00. U kunt tot 5 keer proberen met een e-handtekening ‘M1’. Na de vijfde mislukte poging worden zowel Easy Banking als uw bankkaart geblokkeerd.

Waar vind ik mijn klantnummer?

Kijk op de voorkant van uw bankkaart. Uw klantnummer bestaat uit 10 cijfers. Verwar niet met uw kaartnummer (dit zijn 17 cijfers en staat ook op de voorkant van uw kaart). Let op, met uw kredietkaart kunt u zich niet aanmelden op Easy Banking.

Wanneer gebruik ik een M2-handtekening?

Gebruik M2-handtekeningen om verrichtingen te bevestigen. Geef alleen een M2-handtekening in als u zelf een verrichting hebt gestart. Elke andere vraag naar een M2-handtekening is verdacht. Let wel, u hoeft niet altijd een M2-handtekening in te geven wanneer u iets koopt op internet. Dit hangt af van de betaalmogelijkheden van de website of webshop.

Welke kaart gebruik ik met de kaartlezer?

Gebruik uw bankkaart of ‘debetkaart’ met nummer 6703 xxxx xxxx xxxx x. Let wel, uw kaart moet gekoppeld zijn aan een Easy Banking-contract en moet voor de eerste keer gebruikt worden aan een geldautomaat of voor een betaling in een winkel. Met uw kredietkaart kunt u zich niet aanmelden op Easy Banking.

Wat gebeurt er als ik mijn wachtwoord wijzig?

Let op: door het veranderen van uw wachtwoord in de Easy Banking App, verandert u het ook in de Hello bank! app en vice versa.

Wat is Easy Banking?

Easy Banking is het nieuwe PC banking. Regel met Easy Banking uw bankzaken altijd en overal. Mobiel en thuis. Easy Banking past zich aan al uw toestellen aan (computers, smartphones en tablets) en is ook beschikbaar als app voor uw mobiele toestellen (iOS en Android).

Kan ik een kaartlezer van een andere bank gebruiken om mij aan te melden en verrichtingen uit te voeren met mijn rekening?

Met sommige kaartlezers van andere banken kunt u zich aanmelden en verrichtingen uitvoeren met uw BNP Paribas Fortis-rekening. Wel kan het zijn dat u bij gebruik van die andere kaartlezer een elektronische handtekening krijgt van minder dan 8 cijfers. Als u die handtekening zo invoert, zal ze niet worden aanvaard. Om dat te verhelpen, voert u aan het begin van de elektronische handtekening gewoon zoveel nullen toe als er nodig zijn om 8 cijfers te verkrijgen.

Welke verzekeringen kan ik raadplegen in de rubriek 'Mijn verzekeringen'?

Met de functie Uw verzekeringen kunt u alle verzekeringen van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis, raadplegen:

 • waarvan u de verzekeringsnemer bent;
 • waarvoor u een raadplegingsvolmacht hebt.

U kunt deze verzekeringen raadplegen:

 • schadeverzekeringen, bijv. Top Woning, Top Familiale, Autoverzekering B.A ...
 • beleggingsverzekeringen, bijv. Free Invest plan, Easy Fund Plan, Junior Life ...
 • levensverzekeringen, bijv. Schuldsaldoverzekering, Pension Invest Plan, Home Invest Plan ...

Wat kan ik doen als bepaalde verzekeringen niet verschijnen in het overzicht 'Mijn verzekeringen'?

Als een verzekering waarvan u verzekeringsnemer bent en waarvoor u raadplegingsvolmacht hebt, niet verschijnt in Easy Banking, dan belt u naar onze Helpdesk op tel. 02 433 40 31 die de verzekering eventueel kan toevoegen.

Welke verzekeringen verschijnen niet in het overzicht 'Mijn verzekeringen'?

Verzekeringen met een specifiek briefwisselingsadres verschijnen niet in Easy Banking. Verzekeringen waarvoor u geen raadplegingsmachtiging bezit, verschijnen evenmin in Easy Banking. Voor bijv. uw Groepsverzekering is de verzekeringnemer een onderneming en hebt u geen raadplegingsvolmacht.

Waarvoor gebruik ik de omslag voor beleggingsorders?

Binnen deze omslag kunt u in Easy Banking nieuwe beleggingsorders aanmaken zonder ze onmiddellijk te versturen. De opdrachten die u bewaart in de Omslag, kunt u op een later tijdstip doorsturen voor uitvoering. Hierbij hoeft u slechts éénmaal een elektronische handtekening in te geven. U kunt per Effectenrekening één Omslag aanmaken.

Hoe lang blijven mijn opdrachten bewaard in mijn Omslag?

Wij bewaren de inhoud van uw Omslag 10 kalenderdagen na de datum van het laatst ingevoerde beleggingsorder.

Wat gebeurt er als ik wil doorgaan met een order ondanks de waarschuwingen?

Dan kan het order enkel op uw eigen risico uitgevoerd worden.

Wat lees ik in het scherm 'Mijn interesten en premies'?

Dit scherm bezorgt u gedetailleerde informatie over de verworven interesten en premies:

 • de verworven en/of betaalde basisrente en de getrouwheidspremie sinds het begin van de huidige kapitalisatieperiode tot vandaag;
 • de getrouwheidspremies die u nog zult verwerven als het tegoed van uw spaarrekening niet verandert;
 • de betaalde interesten en premies tijdens alle kapitalisatieperiodes van het afgelopen kalenderjaar.

Wat is een overgedragen premie?

De getrouwheidspremie op een spaarrekening is overdraagbaar. U kunt dus geld overboeken van een gereglementeerde spaarrekening naar een andere (die eveneens van u moet zijn) en de op spaarrekening 1 begonnen periode van verwerving van getrouwheidspremie verderzetten op spaarrekening nr. 2.

Kan ik het rendement van mijn spaarrekening simuleren?

Dat kan. Met de functie 'Het rendement van mijn spaargeld simuleren' kunt u:

 • simuleren over welk eindbedrag u na een bepaalde spaarperiode zult beschikken als u maandelijks een vast bedrag stort of meteen een startkapitaal stort;
 • simuleren welk bedrag u maandelijks dient te sparen om na afloop van een bepaalde spaarperiode over het gewenste eindbedrag te beschikken.

Bij het maken van de situatie gelden volgende spelregels:

 • de simulatie gaat uit van de rentevoeten op de dag van de simulatie;
 • de simulatie gaat uit van de fiscale wetgeving in voege op het ogenblik van de simulatie: tarief roerende voorheffing, bedrag vrijgesteld van roerende voorheffing, enz.;
 • de simulatie gaat uit van de veronderstelling dat u alle stortingen effectief doet en dat die op de rekening blijven tot de laatste dag van de periode waarop de simulatie betrekking heeft;
 • de simulatie gaat uit van de kapitalisatie van de interesten. U int die niet maar laat ze op de spaarrekening waar ze op hun beurt weer rente zullen dragen voor de volgende boekhoudkundige periode.

Hoe interpreteer ik het resultaat van mijn simulatie?

Als resultaat van mijn simulatie leest u het netto eindbedrag op het einde van de vooraf bepaalde spaarperiode. In dit bedrag zitten:

 • het eventuele startkapitaal;
 • de maandelijks gestorte sommen en;
 • de verworven netto interesten.

Hoe berekent u de basisrente in de simulatie?

De basisrente van een spaarrekening wordt op dagbasis berekend. De basisrente is niet gewaarborgd. Ze kan dus elke dag wijzigen op basis van eventuele tariefwijzigingen. Per spaardeposito is, op éénzelfde ogenblik, maar één rentevoet van toepassing. De simulatie gaat uit van de rentevoeten op de dag van de simulatie. Ze kan uiteraard geen rekening houden met latere schommelingen.

Hoe berekent u de getrouwheidspremie in de simulatie?

Voor de verwerving van de getrouwheidspremie moet het bedrag gedurende 12 opeenvolgende maanden ingeschreven blijven. Een bedrag waarvoor de getrouwheidspremie verworven is, wordt automatisch herbelegd voor een nieuwe periode van 12 maanden. De getrouwheidspremie die van toepassing is op het ogenblik van de storting of bij de start van een nieuwe getrouwheidsperiode, blijft van toepassing voor de volledige getrouwheidsperiode. De simulatie gaat uit van de rentevoeten die geldig waren op de dag van de simulatie.

Wat is het verschil tussen bruto interesten en netto interesten?

Netto interesten zijn gelijk aan de bruto interesten verminderd met de roerende voorheffing. Voor een gereglementeerde spaarrekening betaalt u enkel roerende voorheffing voor de rendementen op het gedeelte dat het zgn. vrijgestelde bedrag te boven gaat.

Waar vind ik meer informatie over mijn verworven interesten?

U klikt op de knop 'Extra' naast het rekeningnummer. Meteen leest u gedetailleerde informatie over de verworven interesten:

 • welke basisrente en getrouwheidspremie hebt u verworven sinds het begin van de huidige kapitalisatieperiode tot vandaag;
 • welke basisrente en getrouwheidspremie kunt u nog verwerven vanaf vandaag tot en met het einde van de huidige kapitalisatieperiode, mits het tegoed op de rekening al die tijd niet verandert;
 • welke getrouwheidspremies kunt u nog verwerven als het tegoed van de spaarrekening niet verandert.

Over welke periode berekenen wij het totale aantal manuele verrichtingen?

Wij berekenen het aantal manuele verrichtingen sinds de 1ste januari van het lopende jaar of sinds de 1ste dag van de maand waarin u koos voor een nieuwe rekening/pack-formule.

Welke verrichtingen komen in aanmerking als manuele verrichting?

Volgende verrichtingen waarvoor u een beroep doet op een adviseur van de bank, gelden als manuele verrichting

 • geld opnemen in België;
 • cheques ter incasso aanbieden die uitgegeven zijn in België;
 • een overschrijving op papier ter uitvoering aanbieden in België;
 • Een Europese overschrijving op papier ter uitvoering aanbieden voor een betaling in België of in het buitenland;
 • De bestelling en de uitgifte van cheques.

Wat is pensioensparen?

Met pensioensparen kunt u elk jaar een bedrag met fiscaal voordeel opzijzetten voor een beter inkomen als u straks met pensioen zult zijn. De belastingvermindering bedraagt 30% van de premie. U kunt maximaal 940 euro opzij zetten in, naar keuze:

 • een beleggingsfonds dat belegt in een mix van aandelen en obligaties;
 • een pensioenspaarverzekering met een gegarandeerd rendement en een eventuele belastingvrije winstdeling. Deze laatste is evenwel niet gegarandeerd.

Tot welke leeftijd kan ik aan pensioensparen doen?

U kunt aan pensioensparen doen tot 31 december van het jaar waarin u 64 wordt.

Wat is 'Easy Banking Phone'?

Met de dienstverlening kunt u

 • binnen een beveiligde omgeving (en dus aangemeld, vandaar het Easy Banking Phone-contract) een heel aantal verrichtingen zelf uitvoeren met de toetsen van uw gsm of uw vaste telefoon.
 • een beroep doen op de adviseurs van het Easy Banking Centre. Dat kan van maandag tot vrijdag van 7 u. tot 22 u. en op zaterdag van 9 u. tot 17 u. Wilt u hen een verrichting laten uitvoeren, dan moet u uiteraard wel aangemeld zijn in de beveiligde omgeving van Easy Banking Phone.

Wat kan ik aanpassen met de functie 'Easy Banking Phone'?

Met de functie Easy Banking Phone kunt u alle Easy Banking Phone-contracten beheren waarvan u de houder bent. U kunt o.a.

 • gratis uw inactief geworden toegang(en) tot de dienst activeren,
 • de geheime code van een specifiek Easy Banking Phone-contract wijzigen,
 • de rekeningen wijzigen waarmee u wilt kunnen werken in Easy Banking Phone.

Waarom is Easy Banking Phone niet actief?

Uw Easy Banking Phone-dienst staat op inactief als:

 • u nooit eerder gevraagd hebt om Easy Banking Phone te activeren;
 • u drie keer na elkaar een foute code intikte;
 • u nooit uw geheime code wijzigde via Easy Banking Phone.

U kunt uw toegang tot Easy Banking Phone activeren door te klikken op ‘Activeren’.

Met welke nummers heb ik toegang tot Easy Banking Phone?

Toegang tot Easy Banking Phone vereist dat u een nummer intoetst om u te identificeren. U kiest vrij tussen volgende nummers:

 • uw klantnummer: Dat nummer telt 10 cijfers. Het staat op alle documenten die BNP Paribas Fortis u toestuurt;
 • het nummer van uw Easy Banking Phone-contract. Dat nummer telt 12 cijfers en begint met 09;
 • het Belgisch rekeningnummer dat verbonden is aan uw Easy Banking Phone-contract. Dat nummer telt 12 cijfers;
 • het IBAN-nummer (internationaal rekeningnummer) van de rekening die verbonden is aan uw Easy Banking Phone-contract. Dat nummer heeft als formaat: BE + 12 cijfers. Let wel: die BE mag u niet intoetsen, alleen de cijfers die daarop volgen.

Aan een zelfde rekening kunnen verschillende Easy Banking Phone-contracten gekoppeld zijn. In dat geval moet u, behalve één van de nummers hierboven, ook uw geboortedatum invoeren.

Waarop vereist Easy Banking Phone dat ik naast mijn toegangsnummer ook een geheime code invoer?

De geheime code is onderdeel van de beveiliging van Easy Banking Phone. Ze moet bestaan uit 5 vrij te kiezen cijfers maar voor de hand liggende 'codes' als 11111 of 12345 kunnen niet.

Met welke rekeningen krijg ik toegang tot Easy Banking Phone?

U moet onderscheid maken tussen 'toegang krijgen tot Easy Banking Phone' en 'verrichtingen doen binnen Easy Banking Phone'. Het keuzemenu van Easy Banking Phone presenteert standaard de zichtrekening die u koos als referentierekening. Maar u mag ook een spaarrekening kiezen om te koppelen aan de toegang tot Easy Banking Phone. Binnen een Easy Banking Phone-sessie kunt u ook dan werken met alle rekeningen (zichtrekeningen en spaarrekeningen) waarvan u houder, medehouder of gevolmachtigde bent.

Wat kan ik doen met de functie ‘Toegang Easy Banking Phone’?

Met deze functie beheert u alle Easy Banking Phone-contracten waarvan u houder bent.

Wat kan ik allemaal doen met Easy Banking Phone?

Met Easy Banking Phone kunt u bankieren met de toetsen van uw vaste telefoon of gsm. U kunt u ook laten doorverbinden met een van de adviseurs van het Easy Banking Centre in een beveiligde omgeving opdrachten geven aan de adviseurs van het Easy Banking Centre (ma-vrij 7-22 u.; za 9-17 u.)

Wat kan ik doen met de functie ‘Uw portefeuille simuleren’?

Met de functie ‘Uw portefeuille simuleren’ kunt u verkoop- en aankooporders simuleren en het bedrag ‘cash’ in uw portefeuille wijzigen. Daarna kunt u het resultaat van die simulatie evalueren door de gesimuleerde portefeuille te vergelijken met a) uw werkelijke portefeuille en b) de referentieportefeuille voor uw beleggersprofiel. Daarbij vergelijken we:

 • de prestaties;
 • het risico;
 • de spreiding van de posities.

Wat heb ik nodig om een portefeuille te kunnen simuleren?

Om uw portefeuille te kunnen simuleren, moet u beschikken over:

 • een beleggersprofiel;
 • tenminste 1 tegoed. Het kan bijvoorbeeld gaan om effecten op een effectenrekening, om een beleggingsverzekering die belegt in fondsen of om een virtuele portefeuille die ook zichtbaar is voor uw adviseur in het kantoor.

Wat kan ik doen met de resultaten van de functie ‘Uw portefeuille simuleren’?

Als u de simulatie opslaat, krijgt u een lijst met mogelijke aankoop- of verkooporders. Met het menu ‘Verrichtingen’ kunt u desgewenst bepaalde orders uitvoeren om uw effectieve portefeuille meer in overeenstemming te brengen met de gesimuleerde portefeuille.

Wat krijg ik te zien als resultaat van de functie ‘Uw portefeuille simuleren’?

De functie ‘Uw portefeuille simuleren’ resulteert in een aantal grafieken en samenvattingen. Die geven u een gedetailleerd beeld van de wijzigingen die u via uw simulatie aan uw portefeuille aan bracht. Belangrijk is alvast het synetheserapport waarmee het verslag opent. In die synthese leest u:

 • de analyse van de prestaties van uw portefeuille;
 • de analyse van de prestaties van de gesimuleerde portefeuille;
 • de analyse van de resultaten die de referentieportefeuille van uw bewaarde beleggersprofiel;
 • de analyse van het risicogehalte van de 3 portefeuilles hierboven;
 • de spreiding per activaklasse van de 3 portefeuilles hierboven;
 • in een aantal gevallen bevat de simulatie nog meer info over de resultaten en de berekeningen om tot die resultaten te komen. U klikt dan gewoon voor het diepere niveau.

Wilt u de resultaten van uw simulatie nader bekijken, dan neemt u het beste contact op met uw beleggingsspecialist.

Wat vind ik in ‘Waarde in portefeuille/te leveren waarde’?

Hier vindt u alle informatie over de aard van de verrichting op Effectenrekening, over de specifieke effecten waarop de verrichting betrekking heeft en over de prijs die u eventueel moet betalen om mee te doen met de aangekondigde verrichting.

Wat moet ik doen als ik niet aan een voorgestelde verrichting wil meedoen?

U behoudt de effecten dan gewoon op uw Effectenrekening. Een hoogst enkele keer bepaalt de uitgever van het effect dat de verrichting verplicht is.

Wat als ik wil ingaan op een voorgestelde verkoop van effecten?

U vinkt de mogelijkheid aan: ‘De effecten in portefeuille in het kader van de verrichting verkopen’. U kunt dan geen limietkoers invoeren. Onthoud dat deze mogelijkheid meteen betrekking heeft op alle betrokken effecten in portefeuille.

Wat gebeurt er als ik geen onderrichtingen geef over een geplande verrichting op effecten?

Krijgen wij binnen de voorziene tijd om te reageren geen instructies van u, dan passen wij de standaardverrichting toe. Bij elke voorgestelde verrichting op effecten leest u de specifieke standaardverrichting.

Hoeveel tijd heb ik om te reageren op een geplande verrichting op effecten?

Een verrichting op effecten zoals bijv. een kapitaalsverhoging, blijft maar korte tijd open staan. Een doorlopende opdracht maakt dat u automatisch en tijdig reageert als een verrichting op effecten aangeboden wordt.

Wat is een toekenning in het kader van een verrichting op effecten?

Als er nieuwe aandelen verdeeld worden tussen de huidige aandeelhouders, dan gebeurt die verdeling naar evenredigheid met het aantal aandelen dat u nu al hebt.

Wat is een dividend in aandelen?

Een dividend kan in contant geld worden uitbetaald of in aandelen: (een deel van) de winst wordt dan uitgekeerd onder de vorm van effecten.

Wat is een keuzedividend?

Bij een keuzedividend kiest u als aandeelhouder zelf: of het dividend in contanten ontvangen of het dividend in aandelen ontvangen.

Wat is een herbelegging?

Bij een herbelegging belegt u het uitgekeerde dividend in nieuwe aandelen.

Wat is het land van uitgifte?

Dit is het land waar de belangrijkste emittent gevestigd is. Duidt u een land van uitgifte aan, dan beperkt u de reikwijdte van uw doorlopende opdracht.

Waar vind ik de ISIN-codes?

De ISIN-code verschijnt automatisch bij elke waarde op de Effectenrekening.

Wat kan ik doen met de functie ‘Relaties’ in het onderdeel ‘Effectenrekening openen’?

Met deze functie kunt u desgewenst gevolmachtigden verwijderen of andere gevolmachtigden toevoegen. Let wel:

 • indien het een Effectenrekening van het type ‘naakte eigenaar’ betreft, kunt u enkel vruchtgebruikers toevoegen.
 • Is de referentierekening eigendom van een minderjarige, dan kunnen enkel de wettelijke vertegenwoordigers optreden als gevolmachtigden.

Kan ik de rekeningen opgenomen in mijn contract 'Easy Banking' wijzigen?

Dat kan voor de Spaarrekeningen en de Effectenrekeningen waarvan u houder bent. Wijzigingen aan de Beleggersrekening vereisen de tussenkomst van uw kantoor.

Waarop moet ik letten als ik de Effectenrekening(en) wijzig in mijn contract 'Easy Banking'

U moet erop letten dat er een verband blijft tussen de Effectenrekening en het Beleggersprofiel dat verbonden is aan uw contract. Uiteraard kunt u ook het Beleggersprofiel wijzigen.

Wat is een Beleggersrekening?

De Beleggersrekening is een rekening waarlangs alle verrichtingen m.b.t. uw portefeuille verlopen. Denk bijvoorbeeld aan de uitbetaling van dividenden en coupons of de terugbetaling van een vervallen kapitaal.

Wat is het nut van een Virtuele portefeuille?

In een virtuele portefeuille kunt u de tegoeden opnemen die u aanhoudt bij een andere financiële instelling. U kunt die zelf opnemen in portefeuille of dat laten doen door uw adviseur in uw kantoor.

Wat is het nut van de beleggingsalerts van het contract Portfolio Advice?

Hebt u een contract Portfolio Advice, dan krijgt u een alert of een waarschuwing als:

 • een belegging in uw portefeuille op vervaldag komt;
 • de volatiliteit van uw portefeuille te groot wordt in vergelijking met het beleggersprofiel dat aan uw contract verbonden is;
 • een effect dat u speciaal wilt volgen, een door u bepaalde minimum- of maximumkoers bereikt.

Kan ik mijn contract Portfolio Advice wijzigen?

Ja. De wijzigingen kunnen betrekking hebben op:

 • het type contract;
 • de benaming;
 • het beleggersprofiel;
 • de doelstelling.

Wat is de bedoeling van het Beleggersprofiel?

Het beleggersprofiel geeft aan welk risico u wilt en kunt nemen met uw beleggingen:

 • Het risico dat u wilt nemen hangt onder meer af van uw bereidheid om tussentijdse verliezen te incasseren.
 • Het risico dat u kunt nemen hangt onder meer af van de grootte van uw portefeuille, uw inkomen, uw spaarcapaciteit en uw kennis en ervaring als belegger.

De bank gaat bij haar analyses, beleggingsadviezen en adviezen tot herschikking van de portefeuille uit van het beleggersprofiel dat u bepaald hebt voor uw contract.

Het beleggersprofiel is de hoeksteen van ons advies. Het is daarom belangrijk dat het beleggersprofiel op elk moment uw persoonlijke risicodraagkracht en risicobereidheid weerspiegelt. Wij raden u daarom aan om uw beleggersprofiel zeker te herbekijken, wanneer uw persoonlijke situatie wijzigt. Belangrijke wijzigingen zijn bv. pensionering, kinderen die het ouderlijk nest verlaten, echtscheiding, erfenis enz.

De Bank zal sowieso het initiatief nemen om uw beleggersprofiel regelmatig tegen het licht te houden. Daarom heeft zij voor elk profiel een geldigheidsduur bepaald. Deze geldigheidsduur is de volgende:

 • Conservatieve profielen vervallen na 8 jaar.
 • Defensieve en neutrale profielen vervallen na 5 jaar.
 • Dynamische en agressieve profielen vervallen na 5 jaar.

Welke koersalerts kan ik instellen in Portfolio Advice?

In het kader van uw Portfolio Advice-contract krijgt u een signaal als de effecten die u wilt volgen een bepaalde koers bereiken. U kunt instellen: • de minimumkoers die aanleiding geeft tot een signaal; • de maximumkoers die aanleiding geeft tot een signaal

Hoe ontvang ik de koersalerts van Portfolio Advice?

U krijgt die signalen in het berichtenvak van Easy Banking.

Welke beleggingsvoorkeuren kan ik opnemen in mijn contract Portfolio Advice?

 • Met de keuze 'Geen posities in' geeft u aan welke beleggingscategorie(en) u niet langer in uw portefeuille wilt. De bank zal de effecten in kwestie verkopen. Wilt u bijvoorbeeld 'geen posities in individuele aandelen' meer, dan stellen wij bij een rebalancing geen individueel aandeel meer voor. Voor individuele aandelen die al in de portefeuille steken, doen wij een voorstel tot verkoop.
 • Met de keuze 'Geen nieuwe aankopen in' geeft u aan in welke beleggingscategorie(en) u niet meer wenst te beleggen. Wij doen u geen voorstellen meer in die zin; de waarden uit die categorie die u reeds in portefeuille hebt, blijven behouden.
 • Met de keuze 'Marktsegmenten' sluit u binnen elke gewenste activaklasse (aandelen, obligaties, …) één markt uit. U wilt bijvoorbeeld wel aandelen, maar geen Amerikaanse aandelen
 • Met de keuze 'Liquiditeiten' geeft u een bedrag aan dat onder geen beding belegd mag worden.
 • Met de keuze 'Effecten bewaren' geeft u de waarden aan die in de portefeuille moeten blijven.

Welke gegevens lees ik in het analyserapport van Portfolio Advice?

In het kader van uw contract Portfolio Advice ontvangt u regelmatig een analyserapport. De frequentie en de verzendingswijze kiest u zelf. Het analyserapport is ook de inzet van een portefeuillegesprek met uw adviseur.

In het analyserapport vindt u onder meer:

 • het effectieve rendement van uw portefeuille;
 • de samenstelling van uw portefeuille;
 • het risico van uw portefeuille;
 • een overzicht van alle individuele posities in uw portefeuille;
 • een vervaldagkalender.

Welke beleggingen komen aan bod in het analyserapport van Portfolio Advice?

Voor het analyserapport kijkt de bank naar alle tegoeden die deel uitmaken van uw contract Portfolio Advice. Het gaat hier dan om:

 • uw Effectenrekening
 • uw Beleggersrekening;
 • uw Spaarrekening(en);
 • uw Termijnrekening(en);
 • uw financiële verzekeringen
 • de externe portefeuille die u eventueel aan uw contract koppelde.

Wat houdt rebalancing binnen het contract Portfolio Advice in?

Uw adviseur nodigt u regelmatig uit voor een zgn. rebalancinggesprek, naar keuze driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks. Samen bespreekt u wat u kunt doen om uw portefeuille in overeenstemming te brengen met de referentieportefeuille die de bank hanteert voor uw beleggersprofiel. U kunt maar u moet die adviezen niet volgen. Alle adviezen zijn immers vrijblijvend.

Welke voordelen biedt een contract Portfolio Advice?

Met een contract Portfolio Advice bakent u een portefeuille af, die de bank proactief zal volgen. Een portefeuille omvat: een Effectenrekening, een Beleggersrekening, een tot vier Spaarrekeningen, max. vier Termijnrekeningen, max. 10 financiële verzekeringen en een externe portefeuille. Elk contract heeft bovendien een beleggersprofiel, dat de adviezen stuurt.

Dankzij Portfolio Advice geniet u een uitgebreide beleggingsservice:

 • u ontvangt regelmatig een gedetailleerd portefeuillerapporten;
 • uw adviseur nodigt u regelmatig uit voor een portefeuillegesprek;
 • u krijgt herbeleggingsadvies op maat bij elke belegging op vervaldag;
 • u krijgt signalen wanneer waarden een door u bepaald koerspeil bereiken;
 • u ontvangt een waarschuwing als de volatiliteit van uw portefeuille te groot wordt voor uw beleggersprofiel;

Wat als ik mijn smartphone of tablet kwijt ben?

Bel Easy Banking Centre op +32 2 762 60 00 en laat uw mobiel toestel uitschrijven. De veiligheid van Easy Banking blijft zo gegarandeerd en een "gelukkige vinder" kan op die manier niet zo maar aanmelden. Houd uw klantnummer en de naam die u koos bij het configureren van het toestel bij de hand.

Veilig Easy Banking

BNP Paribas Fortis zorgt voor een maximale beveiliging van Easy Banking. Draag zelf ook zorg voor veilig Easy Banking: Update stipt uw besturingssysteem en browser. Geef virussen geen kans en koop alleen op gekende en betrouwbare sites. Beveilig uw wifinetwerk met WPA2-sleutel. Smartphone verloren of gestolen? Laat uw simkaart onmiddelijk blokkeren. Stel een toetsenblokkering in om uw toestel automatisch te vergrendelen en een pincode om te ontgrendelen. Laat uw toestel nooit onbeheerd achter. Uw bankkaart is persoonlijk. Geef ze dus nooit door. Noteer nergens de pincode van uw bankkaart en geef ze niet door. Meld met de kaartlezer aan alleen via de rode "M1" knop. Nooit met de blauwe "M2". Gebruik de pincode van uw bankkaart enkel met de kaartlezer. Nooit via telefoon, mail en op de website. BNP Paribas Fortis zal u ook nooit de pincode vragen. Geef nooit een e-handtekening met kaartlezer in, als men u daar via telefoon of mail naar vraagt. Sluit Easy Banking altijd af via "Afmelden". Verdachte signalen bij Easy Banking: Onverwacht wachtscherm. Onverwacht om "veiligheidsredenen" een tweede keer moeten inloggen of uw login extra moeten bevestigen met een e-handtekening "M2". Een scherm in een andere taal dan de normale taal van uw Easy Banking. Easy Banking reageert niet zoals gewoonlijk. Onverwachte vraag om vertrouwelijke informatie te geven via een ongebruikelijk kanaal. Iets verdacht opgemerkt? Sluit Easy Banking af via "Afmelden" en bel Easy Banking Centre op +32 2 762 60 00 (op weekdagen van 7 tot 22 uur en zaterdag van 9 tot 17 uur).

Hoe kan ik het risico van een belegging inschatten ?

Elk favoriet aandeel wordt ondergebracht in een risicoklasse, toegekend door BNP Paribas Fortis. Voor alle denkbare beleggingen samen hanteren we zeven risicoklassen (klasse 0 tot klasse 6):

 • Klasse 0: onbestaand risico
 • Klasse 1: zeer laag risico
 • Klasse 2: laag risico
 • Klasse 3: laag tot gemiddeld risico
 • Klasse 4: gemiddeld risico
 • Klasse 5: gemiddeld tot hoog risico
 • Klasse 6: hoog risico

Wat als de beleggingsmunt niet de euro is?

In dat geval geven we het rendement zowel in de beleggingsmunt als in euro. Verschillen in rendement tussen beide berekeningen zijn toe te schrijven aan verschillen in de evolutie van de wisselkoers.

Op basis van welke criteria maakt de bank de lijst met ‘favoriete aandelen’?

De keuze van de favoriete aandelen die u in Easy Banking kunt raadplegen, steunt op fundamentele en/of technisch-analytische criteria. Zij worden gekozen uit een bredere groep van koopaanbevelingen.

Hoe betrouwbaar is de lijst met ‘favoriete aandelen’?

Favoriete aandelen worden gekozen op basis van fundamentele en/of technisch-analytische criteria maar dat garandeert uiteraard geen succes. Daarom moet u elke aanbeveling voor een beleggingsproduct aftoetsen tegen uw eigen risicodraagkracht en beleggingshorizon. Onze experten geven graag het nodige advies.

Hoe kan ik het risico van een belegging inschatten ?

Elk favoriet aandeel wordt ondergebracht in een risicoklasse, toegekend door BNP Paribas Fortis. Voor alle denkbare beleggingen samen hanteren we zeven risicoklassen (klasse 0 tot klasse 6):

 • Klasse 0: onbestaand risico
 • Klasse 1: zeer laag risico
 • Klasse 2: laag risico
 • Klasse 3: laag tot gemiddeld risico
 • Klasse 4: gemiddeld risico
 • Klasse 5: gemiddeld tot hoog risico
 • Klasse 6: hoog risico

Hoe meet de bank het risico van een aandeel?

Het risico van een individueel aandeel meten we aan de hand van de VaR (Value at Risk). Deze berekening levert het maximale percentuele jaarverlies bij een betrouwbaarheid van 95% dat een belegger op een bepaald aandeel kan lijden. Let wel: De VaR geeft enkel een indicatie voor het risico, zonder evenwel waterdichte garanties in te houden naar de toekomst toe.

Op welke risicoschaal klasseert de bank de favoriete aandelen?

Elk favoriet aandeel hoort in een BNP Paribas Fortis-risicoklasse. Voor alle denkbare beleggingen samen hanteren we zeven risicoklassen (klasse 0 tot klasse 6). Individuele aandelen horen automatisch in de 3 hoogste risicoklassen: risicoklasse 4 staat dan voor 'gemiddeld tot hoog risico', risicoklasse 5 voor 'hoog risico' en risicoklasse 6 voor 'zeer hoog risico'.

Welke informatie lees ik in de rubriek ‘Kerncijfers’?

Dit onderdeel bevat de belangrijkste kenmerken die u nodig hebt om het aandeel in detail op te volgen. U leest er:

 • de RIC (Reuters Instrument Code), de code die Reuters gebruikt om beursgenoteerde waarden te identificeren
 • de beurs, waar het aandeel noteert
 • de munt, de munteenheid waarin dit aandeel noteert
 • de laatste koers, met ongeveer 15 minuten vertraging
 • de variatie sinds sluiting, het verschil tussen de meest recent gekende koers en de vorige slotkoers, uitgedrukt in een bedrag in de munt waarin dit aandeel noteert, en in een percentage
 • Ask/Bid, de prijs waartegen een marktpartij het aandeel wil kopen (bid price) of verkopen (ask price). Wilt u een aandeel kopen , zal u minimum de ask price moeten bieden
 • het volume, het aantal aandelen dat vandaag, of als de beurs vandaag gesloten is, op de meest recente beursdag verhandeld werd
 • de openingskoers, de koers van het aandeel op het moment dat de betrokken beurs vandaag opende, uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert. Is de beurs dicht op het moment dat u deze informatie bekijkt, dan leest u de openingskoers van de vorige beursdag
 • de slotkoers, de koers van het aandeel op het moment dat de betrokken beurs op de vorige beursdag afsloot, uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert
 • de winst per aandeel, de totale nettowinst van de onderneming per aandeel, uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert
 • de verhouding koers/winst, drukt de verhouding uit tussen de actuele koers van het aandeel en de nettowinst van de onderneming per aandeel
 • het jaarlijkse dividend, de laatst gekende waarde van het divident per aandeel ,uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert
 • de datum ex dividend, de slotdatum waarop de coupon geknipt kan worden. Na die datum geeft het aandeel niet langer recht op het volgend uit te betalen divident. Op deze datum zal de beurskoers van het aandeel verminderd worden met het bedrag van het divident
 • de betaaldatum, de laatst gekende datum waarop de dividenden betaald worden. Deze datum wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders
 • de hoogste en de laagste koers op 1 jaar tijd.

Wat zijn de regels voor het instellen van een limietkoers?

Voor aandelen die per stuk noteren, mag de afwijking maximaal 200% bedragen ten opzichte van de laatste koers. Voor aandelen die noteren in procent mag de afwijking maximaal 20% bedragen ten opzichte van de laatste koers. Let wel: als uw limietkoers te veel afwijkt van de laatste koers, bestaat de mogelijkheid dat de order niet uitgevoerd kan worden binnen de tijdslimiet. Uw order wordt dan niet geaccepteerd. De bank controleert immers uw limietkoers op zijn haalbaarheid ten opzichte van de laatste koers.

Wat is een doorlopende opdracht?

Dit is een overschrijving van een vast bedrag op een vast tijdstip automatisch uitgevoerd, nadat u ze 1 keer op voorhand hebt ingesteld. Een doorlopende opdracht is makkelijk, als u op een vast en terugkerend tijdstip altijd hetzelfde bedrag overschrijft (afbetaling van uw lening, huishuur, bedrag naar uw spaarrekening bijvoorbeeld).

Doorlopende opdracht met wisselend bedrag?

U kunt alleen naar uw spaarrekening doorlopende opdrachten met een wisselend bedrag instellen.

 • Voorbeeld wisselend bedrag: Stel, u wilt iedere laatste dag van de maand al het geld op uw rekening boven een bepaald bedrag (bijvoorbeeld 1.000 EUR) automatisch overschrijven naar een andere rekening. Hebt u op de laatste dag van de maand 1.500 EUR op uw rekening staan, dan wordt 500 EUR automatisch overgeschreven naar de gekozen rekening.

Vast of variabel bedrag overschrijven

Naar een zichtrekening kunt u een vast bedrag overschrijven. Naar een spaarrekening kunt u kiezen voor een vast of een variabel bedrag. Voorbeeld wisselend bedrag: Stel, u wilt iedere laatste dag van de maand al het geld op uw rekening boven een bepaald bedrag (bijvoorbeeld 1.000 EUR) automatisch overschrijven naar een andere rekening. Hebt u op de laatste dag van de maand 1.500 EUR op uw rekening staan, dan wordt 500 EUR automatisch overgeschreven naar de gekozen rekening.

Rekeningnummer in doorlopende opdracht veranderen

Verwijder de huidige doorlopende opdracht en maak a.u.b. een nieuwe aan als u uw rekeningnummer of dat van de begunstigde wilt veranderen.

Looptijd van een doorlopende opdracht instellen

Kies bij "Aantal uitvoeringen" voor "Onbeperkt" en de opdracht loopt door tot u ze verwijdert. Kies bij "Aantal uitvoeringen" voor "Beperkt" en de doorlopende opdracht stopt op de datum die u zelf instelt.

Frequentie van een doorlopende opdracht instellen

Kies in het veld "Frequentie" van uw doorlopende opdracht om de betaling maandelijks, driemaandelijks, halfjaarlijks of jaarlijks te laten uitvoeren.

Officieel bewijs van doorlopende opdracht

Bij een nieuwe doorlopende opdracht, vink "Debetbericht" aan. Ontvang zo een officieel bewijs van elke uitgevoerde opdracht in uw uittreksels. Voor bestaande doorlopende opdrachten, kies de opdracht, wijzig ze en vink "Debetbericht" aan. Voor uitgevoerde opdrachten, vraag bewijzen op via het Easy Banking Centre, uw kantoor of Easy Banking Phone.

Onderbreek een doorlopende opdracht

Onderbreek een doorlopende opdracht voor een bepaalde periode via uw kantoor, het Easy Banking Centre of Easy Banking Phone.

Stop doorlopende opdracht

Ga naar "Overschrijvingen en Opdrachten" en kies "Doorlopende Opdrachten". Kies de doorlopende opdracht die u wilt stoppen en kies "Verwijderen". Bevestig met een e-handtekening "M2". Wilt u zeker zijn dat een doorlopende opdracht niet meer wordt uitgevoerd? Verwijder ze dan zeker 2 bankwerkdagen vóór de uitvoeringsdatum.

Wat is Easy Save?

Easy Save is een spaarabonnement. Het rondt het bedrag van uw betalingen (via debetkaart of overschrijving) in euro naar boven af en stort het verschil automatisch op een van uw spaarrekeningen.

Bijvoorbeeld: in de loop van eenzelfde dag betaalt u in een winkel 11,35 euro met uw debetkaart en voert u aan het einde van de dag een overschrijving van 44,05 euro uit voor de bijdrage aan een sportclub. De som van 1,60 euro (= 0,65 euro + 0,95 euro) wordt op uw spaarrekening gestort.

Welke betalingen neemt Easy Save in aanmerking?

Betalingen in euro met uw debetkaart of via overschrijving. Easy Save is dus niet van toepassing op betalingen met een kredietkaart of een herlaadbare betaalkaart.

Wanneer worden de centiemen op mijn spaarrekening gestort

De centiemen worden aan het einde van elke dag op de spaarrekening gecrediteerd.

Hoe raadpleeg ik het bedrag dat ik met Easy Save heb gespaard

Wanneer u klikt op de tab Easy Save van uw spaarrekening, ziet u het totaalbedrag dat u met Easy Save hebt gespaard. Het vermelde bedrag stemt overeen met de som van alle via Easy Save gespaarde bedragen voor deze rekening.

Begin januari van elk jaar wordt het saldo van uw Easy Save spaarpot opnieuw op nul gezet.

Op welke spaarrekeningen kan ik het spaarabonnement Easy Save activeren?

Op spaarrekeningen waarvan u (mede)houder, gevolmachtigde of wettelijke vertegenwoordiger bent.

Verduidelijking: als u een spaarrekening hebt waarop u niet meer dan een maximumbedrag per kalenderjaar mag storten en waarvoor u al een spaarplan hebt om aan dat bedrag te komen, kiest u die rekening beter niet voor Easy Save.

Welke zichtrekeningen kan ik kiezen om mijn Easy Save-spaartegoed mee aan te vullen

Alle zichtrekeningen waarvan u (mede)houder, gevolmachtigde of wettelijke vertegenwoordiger bent.
Verduidelijking: u kunt slechts één Easy Save-spaarabonnement per zichtrekening aanmaken. Alle transacties (met de debetkaart/overschrijvingen) van alle gebruikers van de rekening worden in aanmerking genomen voor de berekening van het spaarabonnement.

Wat gebeurt er als mijn rekening in het rood gaat als ik de centiemen opneem

De bedoeling van Easy Save is dat u zorgeloos kunt sparen, niet om uw budgetbeheer ingewikkelder te maken. Als dit gebeurt, wordt het via Easy Save gespaarde bedrag van de dag geannuleerd.

Hoe kan ik Easy Save deactiveren?

Als u (mede)houder, gevolmachtigde of wettelijke vertegenwoordiger bent van de spaarrekening waarop Easy Save werd geactiveerd, kunt u de dienst deactiveren via de tab 'Easy Save' die u ziet bij de spaarrekening zelf.

Easy Save kan ook geschrapt worden via de rubriek 'Easy Save', bereikbaar via de instellingen van uw Easy Banking Web.

Is Easy Save betalend?

Nee, het gebruik van Easy Save is volledig gratis.

Hoe ontvang ik mijn rekeninguittreksels?

Uittreksels voor nieuw geopende rekeningen ontvangt u standaard binnen Easy Banking. Wij bewaren ze 10 jaar lang gratis voor U. U kunt uw uittreksels in Easy Banking op elk gewenst moment:

 • raadplegen;
 • downloaden naar uw pc thuis;
 • bij gelegenheid afdrukken voor uittreksels die u ook op papier wilt hebben (attest, betalingsbewijs, …)

In Easy Banking kunt u deze online bewaring van uittreksels ook kiezen voor de rekeninguittreksels van rekeningen die u al langer hebt. U kiest met welke frequentie u ze wilt ontvangen: elke maand, elke week of zelfs elke dag. Voor rekeningen die u afsluit bewaren wij de online uittreksels nog 4 jaar in Easy Banking.

De andere mogelijkheden om uw uittreksels te ontvangen zijn:

 • afdrukken via de afschriftendrukkers in onze Selfs;
 • verzending per post naar het adres dat u opgeeft.

Hoe kan ik mijn uittreksels downloaden?

Om alle rekeningafschriften voor verschillende rekeningen/producten/personen tegelijkertijd te downloaden, selecteer u ze en u klik onderaan het scherm op de knop 'Afschriften'. Kiest u liever rekening per rekening of persoon per persoon, dan gebruikt u de knop naast de gewenste rekening of product of persoon en u kiest 'Downloaden'.

Mijn toetsenbord verandert automatisch cijfers in letters.

U gebruikt waarschijnlijk een apparaat met een standaard Google toetsenbord. Los het probleem op door een ander toetsenbord in de Google Play Store te downloaden.

Ik kan geen gebruik maken van het punt/komma op mijn toetsenbord.

Zorg ervoor dat uw toetsenbord correct is ingesteld en het gebruik van cijfers en speciale tekens is toegestaan. Indien het probleem blijft, download een ander toetsenbord in de Google Play Store.

Ik kan geen gebruik maken van de "Next " knop op mijn toetsenbord

Indien u de "Next" knop niet op uw toetsenbord kan gebruiken, download een ander toetsenbord in de Google Play Store.

Ik kan niet scrollen/van pagina veranderen/een account selecteren.

Mocht u een van deze problemen ondervinden, update naar Windows 8.1 of hoger.

Gebruik Easy Banking mobiel of met uw computer

Onderstaande technische vereisten worden aanbevolen omdat we onze toepassingen hierop getoetst hebben. Het wil niet zeggen dat andere systemen of browsers niet functioneren of minder veilig zijn. We raden u echter aan om steeds zo snel mogelijk nieuw beschikbare versies te gebruiken. Gebruik Easy Banking met volgende besturingssystemen en browsers: Computerbesturingssystemen: Windows Vista, 7 of hoger Mac 10.9 of hoger Computerbrowsers: IE10 of hoger Chrome - 3 laatste versies Firefox - 3 laatste versies Safari 7 of hoger Mobiele besturingssystemen: Android 4.1 of hoger Windows 7.1 of hoger iOS 7.1 of hoger Mobiele browsers: Safari 7 of hoger Chrome - 2 laatste versies IE9 of hoger Vergroot of verklein uw lettertype om gemakkelijker te lezen. Verander hiervoor de instellingen van uw internetbrowser. Voor een gewone leesbaarheid volstaan de instellingen "Normaal" van uw browser. Problemen? Bel Easy Banking Centre op +32 2 762 60 00.

Hoe weet ik of mijn overschrijving werd uitgevoerd?

Een overschrijving wordt uitgevoerd als aan twee voorwaarden voldaan is:

 • ze werd met succes verstuurd (en zit dus niet voorlopig opgeborgen in de Omslag);

ze werd succesvol verwerkt.

Overschrijvingen die u direct verstuurt na het aanmaken, worden meteen ter uitvoering aangeboden.

Overschrijvingen die u bewaart in de Omslag, worden niet meteen aangeboden maar eerst technisch gecontroleerd:

 • de controle is OK? De overschrijving wordt verstuurd voor uitvoering. Na enkele minuten zit de overschrijving al in de 'Historiek' van de omslag.
 • De controle is niet OK? De overschrijving wordt niet voor uitvoering aangeboden. Na enkele minuten steekt ze met een rode kleur in de Omslag. In het detailscherm leest u waarom de overschrijving geweigerd werd en wat u vervolgens moet doen. U ontvangt een extra bericht van weigering in het Berichtenvak van Easy Banking.

Hoe kan ik zeker zijn dat mijn overschrijving uitgevoerd is?

Voor direct verstuurde overschrijvingen en overschrijvingen die u eerst bewaart in de Omslag en pas daarna verstuurt, gelden volgende regels:

 • kon de bank uw overschrijving correct uitvoeren, dan leest u de gegevens van de verrichting bij de historiek van de betrokken rekening in Easy Banking;
 • kon de bank de overschrijving niet uitvoeren - bijv. wegens ontoereikend tegoed op de rekening - dan leest u in de Historiek een bericht in een opvallende rode kleur. Dat draagt de datum van de laatst geweigerde verrichting. Wilt u overschrijving alsnog doen, dan moet u ze opnieuw invoeren in Easy Banking..

Tot welke bedragen kan ik overschrijven?

De maximumbedragen voor overschrijvingen verschillen naargelang het type rekening:

 • voor jongerenrekeningen: maximum 625 euro per dag en 1.250 euro per week;
 • voor alle andere rekeningen: maximum 300.000 euro per dag;
 • bijkomende beperking voor een internationale overschrijving in Easy Banking: per overschrijving maximum 50.000 euro of de tegenwaarde in een andere valuta.
 • Moet u uitzonderlijk hogere bedragen overschrijven, dan kan dat niet in Easy Banking, wel in een kantoor van BNP Paribas Fortis.

In welke munten kan ik mijn overschrijving maken?

Dat kan uiteraard in euro en in tal van munteenheden andere dan euro. Belangrijk: luidt uw overschrijving niet in euro maar in een andere munt, dan is het duurdere internationaal tarief van toepassing.

Op welke datum voert de bank mijn overschrijving uit?

De uitvoeringsdatum is de bankwerkdag waarop het bedrag van de overschrijving van uw rekening gaat, op voorwaarde dat het tegoed op de rekening toereikend is. De begunstigde zal dat bedrag enkele dagen later ontvangen. De exacte duur hangt af van de bank van de begunstigde. Overschrijvingen naar eigen rekeningen en tussen klanten van BNP Paribas Fortis gaan uiteraard het snelst.

Kan ik de uitvoeringsdatum voor mijn overschrijving vrij kiezen?

De uitvoeringsdatum moet minimaal 1 dag en maximaal 1 jaar in de toekomst liggen. Easy Banking geeft trouwens een foutbericht als de uitvoeringsdatum niet aan deze voorwaarden voldoet. Vult u geen uitvoeringsdatum in, dan voert de bank uw overschrijving uit op de eerste bankwerkdag na ontvangst van de verrichting.

Naar welke rekeningen kan ik overschrijven?

Vanaf uw zichtrekening kunt u vrij overschrijven naar alle eigen rekeningen en rekeningen van derden. Van een spaarrekening kunt u enkel overschrijven naar eigen rekeningen, nooit naar een rekening van anderen. In Easy Banking kunt u evenwel enkel van een spaarrekening naar een zichtrekening overschrijven als u minstens medehouder bent van beide rekeningen.

Kan ik het invullen van overschrijvingen naar vaker terugkerende begunstigden sneller maken?

In het veld 'rekeningnummer begunstigde' vult u het rekeningnummer waarnaar u wilt overschrijven. Om dat niet telkens opnieuw te moeten doen, bijv. bij vaak terugkerende begunstigden, kunt u begunstigden bewaren. U kunt die bewaren in twee lijsten: binnenlandse begunstigden en buitenlandse begunstigden. Een begunstigde bewaren gaat heel eenvoudig:

 • u vinkt de optie 'Deze begunstigde bewaren' aan;
 • u kiest een alias voor deze begunstigde. Dit is een makkelijk herkenbare naam: bijv.verhuurder, neef Jan, autolening, …, aan de hand waarvan u de begunstigde onmiddellijk terugvindt in uw lijst.

Welke mededelingen kan ik zoal opnemen in een overschrijving?

De mededeling geldt zowat als de reden van betaling. Dat is handig voor uw begunstigde en makkelijk voor uzelf als u later bijvoorbeeld een spoor van betaling moet terugvinden of een bewijs van betaling moet leveren. Standaard koppelt Easy Banking geen mededeling aan uw overschrijving. U moet die dus zelf voorzien. Volgende mededelingen zijn mogelijk:

 • een Belgische gestructureerde mededeling. Die is van het type XXX/XXXXX/XXX. U krijgt die van uw leverancier en ze maakt het uw leverancier mogelijk uw betaling heel snel op te nemen en eventueel ook op te zoeken in zijn boekhouding;
 • een Europese gestructureerde mededeling. Die kan maximaal 35 tekens tellen. U krijgt die van uw leverancier en ze maakt het uw leverancier mogelijk uw betaling heel snel op te nemen en eventueel ook op te zoeken in zijn boekhouding;
 • een vrije mededeling. Zoals de naam het zegt bent u vrij in de formulering van de reden tot betaling: 'nieuwjaarscadeau Tine, factuur 12345 van 12 januari 2016, …
 • geen mededeling. Een mededeling is immers niet verplicht voor een overschrijving

Hoeveel kost een internationale overschrijving?

U moet allereerst een onderscheid maken tussen een overschrijving naar een begunstigde in de SEPA-zone en naar een begunstigde buiten de SEPA-zone. Het SEPA-gebied omvat de lidstaten van de Europese unie, aangevuld met IJsland, Liechtenstein, Noorwegen en Zwitserland.

Voor overschrijvingen binnen de SEPA-zone geldt een uniform tarief.

Voor buitenlandse overschrijvingen buiten de SEPA-zone gelden verschillende tarieven. Die variëren naargelang van o.a.:

 • het land waarnaar u overschrijft;
 • het bedrag van de overschrijving;
 • hoe u de begunstigde aanduidt.

Alle informatie leest u in de Tarieven voor internationale overschrijvingen.

Wat zijn overschrijvingen met memodatum?

Overschrijvingen met memodatum of uitvoeringsdatum zijn overschrijvingen waarbij u een precieze datum van uitvoering invult. Deze toekomstige datum is de datum waarop het geld effectief van uw rekening af gaat. Een memodatum kan elke dag zijn tussen 1 dag en 1 jaar in de toekomst.

Wat is een M2-handtekening?

Een M2-handtekening is een e-handtekening van 8 cijfers die u via uw kaartlezer krijgt. U gebruikt ze bij verrichtingen die u bevestigt of wanneer u begunstigden aanmaakt. Een M2-handtekening verkrijgt u door de stappen op het scherm van uw kaartlezer te volgen.

Welke tekens gebruik ik in een vrije mededeling?

De maximale lengte is 140 tekens. Alleen de volgende tekens zijn toegestaan: a-z A-Z 0-9 / - ? : () . , ' + Als u een bedrag wil specificeren, gebruik 'euro' of 'EUR' om het teken '€' te vervangen.

Wat is een geweigerde verrichting?

Verrichtingen worden geweigerd als er niet genoeg geld op uw rekening staat (een "ontoereikend saldo") of wanneer uw rekening geblokkeerd is.

Hoe toekomstige overschrijvingen instellen?

Maak een overschrijving aan en kies de datum waarop u wilt dat de overschrijving gebeurt. Vind de overschrijving terug onder "Geplande verrichtingen".

Bekijk geplande overschrijvingen

Ga naar "Rekeningen" en kies de zichtrekening waarmee de overschrijving zal uitgevoerd worden. Kies "Geplande verrichtingen".

Wijzig geplande overschrijvingen

Wijzig bedrag en uitvoeringsdatum van de geplande overschrijvingen tot 1 dag op voorhand om 19 uur. Ga naar "Rekeningen", kies de zichtrekening waarmee de overschrijving zal uitgevoerd worden en kies "Geplande verrichtingen". Wijzig en bevestig met uw kaartlezer.

Verwijder geplande overschrijvingen

Verwijder geplande overschrijvingen tot 1 dag op voorhand om 19 uur. Ga naar "Rekeningen", kies de zichtrekening waarmee de overschrijving zal uitgevoerd worden en "Geplande verrichtingen". Selecteer de overschrijving die u wilt verwijderen en kies "Verwijderen". Bevestig met uw kaartlezer.

Waar zie ik of mijn geplande overschrijving is uitgevoerd?

Ga naar "Rekeningen" en kies de zichtrekening waarmee de overschrijving gepland werd. Kies "Uitgevoerde verrichtingen". Niet uitgevoerde verrichtingen vindt u onder "Geweigerde verrichtingen".

Overschrijven naar niet-bewaarde begunstigden

Schrijf over naar een nieuwe rekening en bevestig uw betaling met een e-handtekening "M2". Schrijft u geregeld over naar een bepaalde rekening? Bewaar de rekening als begunstigde en win tijd bij uw volgende overschrijving naar die rekening.

Waar vind ik het IBAN van mijn rekening?

Kijk op uw bankkaart, via Easy Banking onder "Rekeningen" of onderaan uw rekeninguittreksels. Het IBAN of "International Bank Account Number" is een internationaal bankrekeningnummer. In België bestaat een IBAN uit 16 tekens: de letters "BE" gevolgd door 2 cijfers en daarna de 12 cijfers van het nationaal rekeningnummer. Bereken zelf het IBAN op basis van een Belgisch rekeningnummer.

Kan ik een kaartlezer van een andere bank gebruiken om mij aan te melden en verrichtingen uit te voeren met mijn rekening?

Met sommige kaartlezers van andere banken kunt u zich aanmelden en verrichtingen uitvoeren met uw BNP Paribas Fortis-rekening. Wel kan het zijn dat u bij gebruik van die andere kaartlezer een elektronische handtekening krijgt van minder dan 8 cijfers. Als u die handtekening zo invoert, zal ze niet worden aanvaard. Om dat te verhelpen, voert u aan het begin van de elektronische handtekening gewoon zoveel nullen toe als er nodig zijn om 8 cijfers te verkrijgen.

Wat is een ‘alias’?

Een alias is de naam die u zelf geeft aan de rekening van een begunstigde: 'Elektriciteit en gas', 'Huishuur' … Zo vindt u deze snel terug als u een overschrijving wilt doen naar die begunstigde.

Wat is een IBAN-nummer?

Een IBAN-nummer is een internationaal rekeningnummer (International Bank Account Number). Om een overschrijving naar iemand te kunnen doen, moet deze u zijn IBAN leveren.

Wat doe ik als het IBAN-nummer van mijn begunstigde niet ken?

Voor overschrijvingen binnen België is het nationaal rekeningnummer van de begunstigde voldoende. Kent u het nationale rekeningnummer van een begunstigde in het buitenland niet, dan kunt dat gebruiken voor overschrijving. Uw overschrijving geniet dan niet van het voordeeltarief maar valt onder het internationale tarief.

Wat is een BIC-code?

Een BIC-code is een unieke code om wereldwijd banken of financiële instellingen te identificeren. Enkel de begunstigde van de overschrijving kan u die BIC bezorgen. De BIC-code van BNP Paribas Fortis is bijvoorbeeld GEBABEBB .

Wanneer gebruik ik een ’vrije mededeling’?

Voor de meeste betalingen bezorgt uw leverancier u een gestructureerde mededeling: een reeks cijfers die hij gemakkelijk in zijn boekhouding terugvindt. Als zo'n mededeling ontbreekt, geeft u zelf de reden van betaling op in een vrije mededeling: bijv. ‘Uw factuur XYZ van 12/05/2016’. U kunt tot 40 tekens per lijn invoeren.

Wat zijn niet-verstuurde overschrijvingen?

Niet-verstuurde overschrijvingen werden na een technische controle niet uitgevoerd. Ze blijven in de Omslag in afwachting van een nieuwe ondertekening.

Wanneer is voor sommige overschrijvingen een tweede handtekening nodig?

Bij een overschrijving vanaf een rekening waarop u maar een beperkte volmacht hebt, moet er een tweede handtekening zijn. Tot zolang blijven ze in de Omslag.

Wat zijn verstuurde overschrijvingen?

Een overschrijving krijgt het statuut 'Verstuurde overschrijving' als ze met succes aan de bank van de begunstigde bezorgd werd voor uitvoering.

Kan ik er zeker van zijn dat de overschrijvingen in de historiek van de Omslag ook effectief uitgevoerd zijn?

Neen. De historiek bevestigt alleen maar dat de overschrijvingen met succes doorgestuurd werden naar uw bank maar niet dat ze ook effectief uitgevoerd zijn. Zo kan uw bank een verrichting niet uitvoeren als er onvoldoende geld op uw rekening stond. Alleen uw rekeningafschrift kan met zekerheid bevestigen dat de betaling effectief uitgevoerd werd.

Waar vind ik de overschrijvingen die niet werden doorgestuurd voor uitvoering?

Deze overschrijvingen verschijnen in het rood op het scherm’ Omslag raadplegen’. In uw persoonlijke berichten zit trouwens ook een bericht voor elke niet-verstuurde overschrijving.

Welke verrichtingen vereisen een handtekening?

U moet een handtekening zetten:

 • als u overschrijft naar een begunstigde die u niet nog niet bewaard hebt;
 • als u een begunstigde wilt toevoegen aan uw lijst met bewaarde begunstigden;
 • als u geld wilt overschrijven naar een rekening die niet in uw Easy Banking-contract zit en u door die overschrijving de toegelaten daglimiet van 2.500 euro of de toegelaten weeklimiet van 5.000 euro zou overschrijden. Let wel: die limieten gelden voor alle verrichtingen via Easy Banking, Easy Banking Phone en de Self-automaten samen.

Welke verrichtingen vereisen geen handtekening?

Een handtekening is niet nodig voor een overschrijving naar:

 • een eigen rekening opgenomen in uw Easy Banking-contract;
 • een rekening van een begunstigde die al in uw lijst van bewaarde begunstigden steekt;
 • een rekening van een welbekende leverancier in België (Electrabel, Proximus,..) op voorwaarde dat u daarmee de toegelaten daglimiet van 2.500 euro per dag of de toegelaten weeklimiet van 5.000 euro niet overschrijdt.

Kan ik ook overschrijven vanaf een rekening waarop ik maar een beperkte volmacht heb?

Ja. De overschrijving blijft in de Omslag tot ook de vereiste tweede handtekening geplaatst is. Belangrijk: moet u met twee zijn om een overschrijving te ondertekenen, dan moet u dat doen vanuit hetzelfde Easy Banking-abonnement.

Waarom staat sommige overschrijvingen in het rood op mijn scherm?

Die overschrijvingen gingen nog niet naar de bank voor uitvoering. Het detailscherm van de overschrijving vertelt u waarom dat zo is en wat u moet doen opdat ze verstuurd zou kunnen worden.

Waarom staat er bij sommige overschrijvingen in de Omslag een uitroepteken?

Dat uitroepteken vertelt u dat de bank de overschrijving zal uitvoeren op de volgende bankwerkdag.

Waarom kan ik sommige overschrijvingen niet aanklikken voor ondertekening?

U kunt een overschrijving niet ondertekenen:

 • als ze al ondertekend is;
 • als u geen volmacht hebt op de rekening van waarop de overschrijvign gebeurt.

Wat is een beperkte volmacht?

Een rekeninghouder kan aan één of meer personen volmacht geven op zijn rekening. Die volmacht kan onbeperkt zijn of beperkt. Bij een beperkte volmacht kunt u maar geld overschrijven tot een bepaalde som. Zodra het bedrag dat u wilt overschrijven hoger is, moet de ander mee ondertekenen.

Welke elementen kan ik zoal wijzigen in mijn virtuele portefeuille?

 • Datum van opname in de virtuele portefeuille
 • Datum waarop u de positie in de virtuele portefeuille creëert of
 • de datum waarop u de effecten die u via uw virtuele portefeuille wilt volgen, verworven hebt. Let wel: die datum kan niet in de toekomst liggen.
 • Wisselkoers bij de opname in de virtuele portefeuille.
 • Wisselkoersverhouding van de munt tegenover de euro op de datum van opname in portefeuille. Uw virtuele portefeuille gebruikt die historische wisselkoers als basis om het resultaat van de positie te berekenen. U kunt die wisselkoersverhouding evenwel altijd wijzigen.
 • Koers van het effect op het moment dat u het opnam in de virtuele portefeuille.
 • Koers van het effect op de datum van opneming in de portefeuille, in de noteringsmunt van het effect of in een percentage. Uw virtuele portefeuille gebruikt die historische koers als basis om het resultaat van de positie te berekenen. U kunt die koers evenwel altijd wijzigen.

Wat is een virtuele portefeuille?

Een virtuele portefeuille is een fictieve beleggingsportefeuille. Het kan bijvoorbeeld een oefenportefeuille zijn waarmee u simulaties uitvoert alsof het om reële beleggingen ging. In een virtuele portefeuille kunt u tot 30 waarden opnemen en in totaal kunt u tot 5 virtuele portefeuilles beheren.

Hoe beheer ik mijn virtuele portefeuille(s)?

U kan uw virtuele portefeuille raadplegen, waarden aan uw portefeuille toevoegen of eruit verwijderen of de gegevens van een waarde wijzigen. In uw virtuele portefeuille kunt u alle soorten effecten en Tak 23-verzekeringen beheren.

Welke waarden zitten in het Wealth panorama?

Het Wealth panorama toont: - activa die onderdeel zijn van een contract; - activa die geen onderdeel zijn van een contract; - hypotheekleningen, consumentenkredieten en zakelijke kredieten die u hebt bij de bank. Belangrijk: het gaat daarbij om alle producten hierboven waarvan u eigenaar bent of mede-eigenaar.

Hoe documenten ontvangen via Zoomit?

Ontvang digitale documenten via Zoomit door dit bij uw leverancier aan te vragen. Krijgt u voor het eerst een Zoomit-factuur van een bedrijf? Bevestig dat u de volgende facturen ook digitaal in plaats van per post wilt ontvangen. U kunt nadien altijd terug overschakelen op papieren facturen. Kies voor Zoomit per leverancier. Let wel, nog niet alle ondernemingen maken gebruik van Zoomit. Het is hun beslissing om digitale documenten aan te bieden.

Welke bedrijven gebruiken Zoomit?

Bekijk de lijst met ondernemingen die Zoomit gebruiken. Kies "Meer info" om te weten welke documenten ze digitaal versturen en hoe u digitale verzending aanvraagt.

Voordelen van Zoomit

Zoomit is eenvoudig, flexibel, gebruiks- en milieuvriendelijk, persoonlijk.

• Weet meteen dat u post hebt dankzij het (!) icoontje bij "Zoomit" in navigatie.

• Betaal uw factuur in één klik. De nodige gegevens op bijvoorbeeld een overschrijving zijn automatisch ingevuld.

• Beslis wanneer u betaalt en kies wie u digitale post mag sturen.

• Bekijk documenten waar en wanneer u wilt.

• Alleen u en de verzender zien het document. De bank heeft geen toegang.

Hoe kan ik het risico van een belegging inschatten ?

Elk favoriet aandeel wordt ondergebracht in een risicoklasse, toegekend door BNP Paribas Fortis. Voor alle denkbare beleggingen samen hanteren we zeven risicoklassen (klasse 0 tot klasse 6):

 • Klasse 0: onbestaand risico
 • Klasse 1: zeer laag risico
 • Klasse 2: laag risico
 • Klasse 3: laag tot gemiddeld risico
 • Klasse 4: gemiddeld risico
 • Klasse 5: gemiddeld tot hoog risico
 • Klasse 6: hoog risico

Wat als de beleggingsmunt niet de euro is?

In dat geval geven we het rendement zowel in de beleggingsmunt als in euro. Verschillen in rendement tussen beide berekeningen zijn toe te schrijven aan verschillen in de evolutie van de wisselkoers.

Kan ik de evolutie van mijn nettoinventariswaarde raadplegen?

In Easy Banking vindt u de totale evolutie van de netto inventariswaarde (NIW) voor de laatste 10 jaar.

Hoe interpreteer ik de waarde van de coupons?

Voor fondsen naar Belgisch recht geven we de nettowaarde. Dat is dus de brutowaarde van de coupon min de roerende voorheffing. Voor fondsen naar Luxemburgs recht vermelden we de bruto-waarde.

Wat vind ik terug onder ‘Betaalbare coupons’?

Indien dit fonds coupons uitbetaalt, leest u hier maximum de 5 recentste betaalbare coupons met het bijhorende nummer, de datum en de waarde van de coupon.

Wat is het geannualiseerde rendement van het fonds?

Dit is het rendement van het fonds over een bepaalde periode (1, 2, 5 of 10 jaar), teruggebracht tot het gemiddelde jaarlijkse rendement.

Bij welke obligaties kan ik de onderliggende waarde(n) raadplegen?

Deze gegevens zijn enkel beschikbaar voor obligaties van het type Reverse Convertible Note.

Hoe belangrijk is de rating van een obligatie?

Een rating geeft een indicatie van de kredietwaardigheid van de uitgever van een obligatie. Ze gaat uit van de quoteringen door gespecialiseerde en onafhankelijke firma's als Moody's en Standard x Poor's. Een hoge kredietwaardigheid geeft aan dat de belegger quasi-zeker kan zijn dat hij zowel rente als kapitaal uitbetaald zal krijgen. De rating van de emittent kan gedurende de looptijd van de obligatie worden aangepast. Moody's Standard x Poor's Evaluatie Aaa Aa A AAA AA A Zeer hoge tot hoge kredietwaardigheid. Baa Ba B BBB BB B Gemiddelde tot 'speculatieve' kredietwaardigheid: negatieve economische veranderingen kunnen de zekerheid van uitbetaling aantasten. De letters kunnen worden gevolgd door een cijfer '1' '2' '3' '+' '-' Dit cijfer verfijnt de gradatie. Zo scoort Aaa1 scoort beter dan Aaa3 en BB+ beter dan BB-)

Waar houdt de bank rekening mee als ze het risico bepaalt van een obligatie?

Wij bekijken volgende risico’s:

 • het muntrisico: het risico dat de waarde van de munt waarin de vastrentende belegging is uitgedrukt, kan dalen ten opzichte van de euro.
 • het emittentenrisico: risico dat de uitgever van een obligatielening niet in staat zal zijn om het kapitaal en/of de verschuldigde rente probleemloos terug te betalen.

Hoe meet de bank het risico van een aandeel?

Het risico van een individueel aandeel meten we aan de hand van de VaR (Value at Risk). Deze berekening levert het maximale percentuele jaarverlies bij een betrouwbaarheid van 95% dat een belegger op een bepaald aandeel kan lijden. Let wel: De VaR geeft enkel een indicatie voor het risico, zonder evenwel waterdichte garanties in te houden naar de toekomst toe.

Op basis van welke criteria maakt de bank de lijst met ‘favoriete aandelen’?

De keuze van de favoriete aandelen die u in Easy Banking kunt raadplegen, steunt op fundamentele en/of technisch-analytische criteria. Zij worden gekozen uit een bredere groep van koopaanbevelingen.

Hoe betrouwbaar is de lijst met ‘favoriete aandelen’?

Favoriete aandelen worden gekozen op basis van fundamentele en/of technisch-analytische criteria maar dat garandeert uiteraard geen succes. Daarom moet u elke aanbeveling voor een beleggingsproduct aftoetsen tegen uw eigen risicodraagkracht en beleggingshorizon. Onze experten geven graag het nodige advies.

Wat zijn de regels voor het instellen van een limietkoers?

Voor aandelen die per stuk noteren, mag de afwijking maximaal 200% bedragen ten opzichte van de laatste koers. Voor aandelen die noteren in procent mag de afwijking maximaal 20% bedragen ten opzichte van de laatste koers. Let wel: als uw limietkoers te veel afwijkt van de laatste koers, bestaat de mogelijkheid dat de order niet uitgevoerd kan worden binnen de tijdslimiet. Uw order wordt dan niet geaccepteerd. De bank controleert immers uw limietkoers op zijn haalbaarheid ten opzichte van de laatste koers.

Welke informatie lees ik in de rubriek ‘Kerncijfers’?

Dit onderdeel bevat de belangrijkste kenmerken die u nodig hebt om het aandeel in detail op te volgen. U leest er:

 • de RIC (Reuters Instrument Code), de code die Reuters gebruikt om beursgenoteerde waarden te identificeren
 • de beurs, waar het aandeel noteert
 • de munt, de munteenheid waarin dit aandeel noteert
 • de laatste koers, met ongeveer 15 minuten vertraging
 • de variatie sinds sluiting, het verschil tussen de meest recent gekende koers en de vorige slotkoers, uitgedrukt in een bedrag in de munt waarin dit aandeel noteert, en in een percentage
 • Ask/Bid, de prijs waartegen een marktpartij het aandeel wil kopen (bid price) of verkopen (ask price). Wilt u een aandeel kopen , zal u minimum de ask price moeten bieden
 • het volume, het aantal aandelen dat vandaag, of als de beurs vandaag gesloten is, op de meest recente beursdag verhandeld werd
 • de openingskoers, de koers van het aandeel op het moment dat de betrokken beurs vandaag opende, uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert. Is de beurs dicht op het moment dat u deze informatie bekijkt, dan leest u de openingskoers van de vorige beursdag
 • de slotkoers, de koers van het aandeel op het moment dat de betrokken beurs op de vorige beursdag afsloot, uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert
 • de winst per aandeel, de totale nettowinst van de onderneming per aandeel, uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert
 • de verhouding koers/winst, drukt de verhouding uit tussen de actuele koers van het aandeel en de nettowinst van de onderneming per aandeel
 • het jaarlijkse dividend, de laatst gekende waarde van het divident per aandeel ,uitgedrukt in de munt waarin dit aandeel noteert
 • de datum ex dividend, de slotdatum waarop de coupon geknipt kan worden. Na die datum geeft het aandeel niet langer recht op het volgend uit te betalen divident. Op deze datum zal de beurskoers van het aandeel verminderd worden met het bedrag van het divident
 • de betaaldatum, de laatst gekende datum waarop de dividenden betaald worden. Deze datum wordt bepaald door de algemene vergadering van aandeelhouders
 • de hoogste en de laagste koers op 1 jaar tijd.