Menu

Renovatielening

  • Meer wooncomfort zonder uw budget uit evenwicht te brengen
  • U geniet (onder bepaalde voorwaarden) van een belastingvoordeel
  • Maandbedrag en looptijd aangepast aan uw budget

Meer wooncomfort, zonder uw budget uit evenwicht te brengen.

Renoveren zonder uw spaargeld te spenderen

Is uw woning in België toe aan een nieuwe keuken of badkamer? Verdient uw tuin een opknapbeurt? Wilt u dakwerken uitvoeren of een veranda installeren? Wie renovatiewerken plant, kan gebruik maken van de Renovatielening (onder voorbehoud van aanvaarding). Dus meer wooncomfort voor u, zonder uw budget uit evenwicht te brengen.

U geniet van een belastingvoordeel

In bepaalde gevallen kan u zelfs genieten van een fiscaal voordeel ten belope van de betaalde interesten. Informeer u hiervoor bij uw kantoor.

Pas het maandbedrag en de looptijd aan volgens uw budget

De Renovatielening is een lening op afbetaling. U betaalt maandelijks een vast bedrag. De interest hangt af van het bedrag en de looptijd van het krediet. Die looptijd kiest u zelf, met een minimum van twaalf maanden. De maximale looptijd varieert volgens het geleende bedrag.

Wij begeleiden u tijdens de volledige looptijd van uw krediet.

Verantwoord lenen

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, bij ons weet u zeker dat u verantwoord leent. Wij begeleiden u tijdens de volledige looptijd van uw krediet.