Menu

Veelgestelde vragen

Kredieten voor kasbehoeften

Extra kasbehoeften opvangen?

Met een flexibel krediet overbrugt u snel en eenvoudig eventuele liquiditeitstekorten. Ontdek onze verschillende kredietformules om makkelijk over de nodige financiële slagkracht te beschikken.

Kaskrediet

Krediet op Afbetaling

Straight Loan

Factoring/Easy2Cash

Doel

 • Contante betaling van leveranciers
 • Betaling van dringende of onvoorziene uitgaven
 • Overbrugging van tijdelijke kastekorten

 • Financiering van bedrijfskapitaal of specifieke investeringen in vaste activa
 • Financiering van eenmalige kasbehoeften

 • Betaling van leveranciers
 • Betaling van aankopen en andere uitgaven
 • Overbrugging van een tijdelijke kasbehoefte voor grotere bedragen

 • Financiering werkkapitaal
 • Vrijwaren risico op verliezen door debiteuren
 • Opvolgen van openstaande facturen

Wat

Krediet op korte termijn via zichtrekening

Krediet op korte of middellange termijn

Krediet op korte termijn via voorschotten

Factoring op maat of Easy2Cash voor ondernemingen met een omzet lager dan 2,5 miljoen EUR.

Bedrag

Min. 2.500 EUR

Min. 2.500 EUR

Min. 100.000 EUR

Voorschot: min. 25.000 EUR

Financiering gebaseerd op openstaande facturen

Looptijd

Bepaalde duur of onbepaalde duur

Min. 6 maanden

Max. in functie van bedrag:

42, 54 of 120 maanden

Min. 1 maand

Max. 1 jaar

Of onbepaalde duur

Tot op moment van betaling van de factuur

Opname

Flexibel op te nemen, binnen de toegestane limiet zonder formaliteiten

Opname door één enkel niet hernieuwbaar voorschot

Flexibel op te nemen via voorschotten

Flexibel op te nemen, binnen de toegestane limiet

Terugbetaling

Flexibel terug te betalen via inkomende bedragen op uw zichtrekening

Vaste periodieke terugbetalingen of vaste kapitaalsaflossingen (maandelijks, trimestrieel, semestrieel, jaarlijks)*

Terug te betalen op de vervaldag van het voorschot

Zelfliquiderend krediet door terugbetalingen via de debiteur

Rentevoet

Rentevoet op basis van een variabele referterentevoet

Vaste rentevoet

Rentevoet op basis van een variabele referterentevoet

 • Financiering: rentevoet op basis van een variabele referterentevoet
 • Dienstverlening: Factoringfee

Inbegrepen

 • Vrij te gebruiken doordat de debetsaldi dagelijks worden aangevuld met inkomende bedragen
 • Afbouwplan mogelijk
 • Seizoensplan mogelijk

Optie tot overlijdensverzekering

Onder voorwaarden een online trekking van het voorschot via Easy Banking Business

Afhankelijk van de oplossing:

 • Kredietverzekering
 • Financiering van facturen
 • Debiteurenbeheer en -administratie

Voordelen

 • Interesten en kosten 100 % fiscaal aftrekbaar
 • Vrij beschikbaar
 • Flexibel

 • Vanaf € 2.500
 • Eenvoudig
 • Met duidelijk aflossingsschema

 • Vrije bedragkeuze en looptijd voorschotten binnen de toegestane limieten
 • Hernieuwbaar zo lang de kredietlijn loopt
 • Kosteloze digitale trekkingen van voorschotten mogelijk

 • Win tijd en geld
 • Sneller betaald worden
 • Indekken tegen wanbetalers
 • Meer werkkapitaal
 • Debiteurenbeheer: eenvoudigere administratie

*Startdatum: 1 periode na datum van effectieve opname. Optie: 1 comfortdag naar keuze voor terugbetaling.

Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Vind het juiste krediet voor uw kasbehoeften

Leveranciers betalen, materieel aankopen of betalingsuitstel van klanten opvangen? Maak een simulatie om de kredietformule te vinden die het beste aansluit bij uw liquiditeitsbehoeften.