Menu

Kredieten aan patrimoniumvennootschappen

Investeringskrediet

U plant belangrijke investeringen? Dankzij het Investeringskrediet kan uw patrimoniumvennootschap deze financieren. Uw vennootschap leent een vast bedrag voor een bepaalde periode en u kiest zelf de frequentie van terugbetaling zoals dat u het beste uitkomt.

Straight Loan

Dit krediet staat u toe uw projecten op korte termijn te financieren. Het wordt toegekend aan uw patrimoniumvennootschap voor een bepaalde tijd van maximaal één jaar. De referentierente volgt de evolutie van de rentevoeten op de markt.