Menu

Premium Pack

Met het Premium Pack bent u altijd gerust

Overal ter wereld betalen en op reis gaan? Bestellen op internet? Efficiënt uw bankzaken regelen? Met tot drie zichtrekeningen en twee kredietkaarten Mastercard Gold* staat het Premium Pack garant voor een gerust gevoel. Bovendien kunt u dankzij de Premium Bonus tot 100% van de prijs van uw Pack terugverdienen.

* Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Het Premium Pack, veel meer dan zomaar 3 zichtrekeningen

In alle omstandigheden makkelijk betalen

Met tot 2 Mastercard Gold-kaarten* kunt u zorgeloos shoppen op internet en overal ter wereld betalen en geld afhalen. U beschikt over een standaard uitgavenlimiet van 5.000 EUR per kaart en krijgt vier verzekeringen aangeboden. U kunt kiezen tussen een Mastercard Gold*, Visa Classic of Prepaid Card. Twee van de drie kaarten zijn in uw Premium Pack inbegrepen.

* Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Mogelijkheid om tot 3 zichtrekeningen te openen

Het Premium Pack biedt u een rekeningaanbod op maat. U kiest wat u nodig hebt. Bijvoorbeeld een rekening voor u alleen, een rekening alleen voor uw partner en een gemeenschappelijke rekening. Maar twee zichtrekeningen voor u alleen kan uiteraard ook.

De Premium Bonus als beloning voor uw trouw

Met de Premium Bonus kunt u elk jaar tot 100 procent van de prijs van uw Premium Pack terugverdienen, Hoe? Heel eenvoudig:

 • minstens 12 betalingen doen met uw Mastercard Gold;
 • minstens 12 keer Easy Banking App gebruiken;
 • minstens 50 EUR per maand (en minstens 500 EUR per jaar) sparen via een spaarabonnement;
 • minstens 30 EUR per maand (en minstens 360 EUR per jaar) storten in Flexinvest;
 • minstens 980 EUR per jaar in uw pensioensparen storten;
 • een verzekering Top Woning hebben;
 • een minderjarig kind hebben dat minstens 12 verrichtingen met zijn Welcome Pack uitvoerde;
 • minstens 30 EUR per maand (en minstens 360 EUR per jaar) in een Junior Invest Plan of Junior Future Plan storten;
 • een effectenrekening of beleggingsverzekering voor minstens 30.000 EUR hebben;
 • over een Energiekrediet beschikken;
 • een autoverzekering afsluiten bij de bank;
 • een jaarcontract van Europ Assistance hebben.

Goed om te weten: voor elke vervulde voorwaarde in de lijst hierboven krijgt u elk jaar een maandbijdrage van uw Premium Pack terugbetaald.

Bijvoorbeeld: als u vóór 31 december twaalf keer in Easy Banking App inlogt, ontvangt u in februari automatisch één maandbijdrage van uw Premium Pack op uw hoofdrekening.

In het Premium Pack zit ook een rekeningverzekering

De rekeningverzekering is een collectieve verzekering naar Belgisch recht en jaarlijks verlengbaar, die BNP Paribas Fortis heeft geopend bij AG Insurance en waarbij u kunt aansluiten. Die aansluiting is facultatief en eindigt automatisch als u (gratis) vervroegd opzegt, de verzekerde rekening wordt afgesloten of het collectieve contract wordt stopgezet.

De lijst hiernaast met gedekte risico’s en niet-gedekte risico’s is niet exhaustief.

We nodigen u uit om de exacte omvang van de waarborgen na te lezen in de algemene voorwaarden. U kunt die gratis krijgen in elk kantoor of via het Easy Banking Centre (02 762 60 00). Voor een offerte kunt u terecht in uw kantoor of telefonisch bij het Easy Banking Centre.

Wat zijn de voornaamste gedekte risico's?

Wat zijn de voornaamste niet-gedekte risico's?

Overlijden door ongeval, met name als gevolg van een val, een verkeersongeval of verdrinking. In elk geval moet het ongeval dat het overlijden tot gevolg heeft een uitwendige oorzaak hebben, onafhankelijk van de verzekerde.  

De dekking wordt ook verleend als het overlijden plaatsvindt binnen een termijn van één jaar na het ongeval. Die termijn wordt beperkt tot 30 dagen voor verzekerden van 70 jaar en ouder.

Overlijden als gevolg van: 

- een interne medische oorzaak,

- een opzettelijke daad van de begunstigde of een daad op zijn initiatief,

- zelfmoord of poging tot zelfmoord,

- een staat van alcoholintoxicatie.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv. Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as.  

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Wilt u online een Premium Pack aanvragen?

Dat gaat heel gemakkelijk:

 • voor iedere nieuwe of bestaande klant,
 • voor een of twee houders,
 • zo nodig zullen papieren documenten worden gevraagd.

Online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina