Menu

Veelgestelde vragen

FAQ Paysquare

ALGEMENE VRAGEN

Waarom verkoopt PaySquare haar Belgische handelaarsportefeuille?

Worldline en Equens kondigden in november 2015 hun fusie aan. Beide zijn transactieverwerkers die elektronische betalingen aanvaarden en de uitbetaling aan handelaars garanderen. De EU-commissie keurde de fusie goed op voorwaarde dat Worldline de Belgische tak van PaySquare (dochtermaatschappij van Equens) zou afstoten opdat Worldline niet te dominant zou worden op de Belgische markt. Dit impliceert dat Worldline (vanaf het moment dat de Belgische PaySquare portefeuille werd naar BNP Paribas Fortis overgedragen) gedurende een periode van 5 jaar geen contract mag afsluiten met een ex-PaySquare handelaar. Meer info

Wie is BNP Paribas Fortis?

Als grootste bank van België ondersteunen we meer dan 3,6 miljoen klanten: particulieren, gezinnen, jongeren, zelfstandigen, vrije beroepen en ondernemers. Wij helpen hen met hun financieel beheer en begeleiden hun projecten. Zij vertrouwen op ons voor aangepaste oplossingen tijdens de sleutelmomenten in hun leven. Onze kernideeën? Aanbod op maat, Innovatie, Bereikbaarheid, Eenvoud en Verantwoordelijkheid.

Waarom heeft BNP Paribas Fortis gekozen voor SIX Payment Services?

BNP Paribas Fortis voorziet voor haar klanten-handelaars een competitief aanbod voor vaste, mobiele en draagbare betaalterminals alsook voor Ecommerce én elektronische betalingen Bancontact en internationale debet – en kredietkaarten. Dit in samenwerking met SIX Payment Services. SIXPayment Services beschikt over een Bancontact-licentie alsook over licenties van andere betaalschema's waaronder Visa, Mastercard, V-Pay, Maestro, JCB, CUP, Diners/Discover, American Express.

SIX Payment Services is marktleider “acquiring” in Zwitserland, Oostenrijk en Luxemburg en heeft een sterke positie in andere Europese landen. SIX Payment Services verzorgt alle back-office services zoals o.a. installatie & onderhoud van de betaalterminals, de facturatie en het call center. BNP Paribas Fortis voorziet wel de commerciële prijszetting van zowel de terminals als de transacties Bancontact en debet – en kredietkaarten. En als agent van SIX Payment Services zal BNP Paribas Fortis eveneens het contract met de klant afhandelen.

VRAGEN OVER CONTRACTEN & ALGEMENE VOORWAARDEN & TARIEVEN & OPZEG

Moet ik een nieuw contract tekenen? Met BNP Paribas Fortis of met SIX Payment Services? Met beide?

Neen, je hoeft geen nieuw contract te tekenen. De Algemene Voorwaarden en het contract van SIX Payment Services worden automatisch van toepassing op het moment van de technische migratie naar het SIX Payment Services platform. Die migratie wordt doorgevoerd (in november 2017 en het laatste kwartaal van 2018) en u wordt vooraf per brief op de hoogte gebracht van uw exacte migratiedatum. Alle andere overeengekomen voorwaarden met PaySquare (zoals bvb. de transactietarieven) blijven behouden, behalve indien anders gemeld in de migratiebrief die we u toesturen..

Wat zijn de belangrijkste wijzigingen qua Algemene Voorwaarden?

 • Contractuele relatie tussen u en SIX Payment Services vanaf de technische migratie (dus niet langer met PaySquare).
 • SIX Payment Services contract naar Belgisch recht. De PaySquare contracten zijn opgemaakt naar Nederlands recht.
 • De uitbetaling van uw transacties (minus de overeengekomen commissie) zal door SIX Payment Services gebeuren.
 • De uitbetaling van uw transacties wordt uitgevoerd volgens de bepalingen die u destijds met PaySquare bent overeengekomen.
 • Er worden niet langer kosten in rekening gebracht voor terugvorderingen (chargebacks) of annulatie van transacties maar de transactietickets moeten gedurende 36 maanden na de transactiedatum bewaard worden. Paysquare rekent hiervoor geen administratieve kosten aan (tenzij bij een te hoge chargebackratio) maar rekent wél de Visa en Mastercardkosten door (resp. 16 en 18 eur per chargeback).
 • Als u het SIX Payment Services contract ná de technische migratie wenst te beëindigen dan dient u 1 maand vooropzeg in acht te nemen.

Blijven mijn tarieven dezelfde?

Ja, aan uw huidige tarieven wijzigt niks.

Wat wijzigt aan de contracten die ik destijds heb afgesloten met andere betaalverwerkende bedrijven?

SIX Payment Services neemt enkel de verwerking van de kaarten over waarvoor u destijds met PaySquare een contract heeft getekend. Uw contracten met andere maatschappijen (toestelleverancier, CCV Pay, Amex, aanbieders van maaltijdcheques, …..) blijven gewoon verder lopen.

Ik heb de migratie datum niet ontvangen. Is dit normaal?

De migratie naar het platform van SIX Payment Services wordt in 2 golven uitgevoerd : in november 2017 en in het laatste kwartaal van 2018 (behoudens uitzonderingen). Voor de migratie wordt u per brief op de hoogte gebracht van uw exacte migratiedatum en uw aansluitingsnummer bij SIX Payment Services. Indien u deze brief niet heeft ontvangen tegen eind november 2018, gelieve dan contact op te nemen met het migratieteam op het nummer 02/433.43.03.

Ik wil niet migreren naar SIX Payment Services : wat moet ik doen?

Wij betreuren dat u de migratie naar SIX Payment Services niet wenst te voltooien. Neem contact op met het migratieteam op het nummer 02/433.43.03 om de verdere stappen door te nemen.

Hoe kan ik mijn huidig contract met PaySquare opzeggen? Welke vooropzeg moet ik respecteren?

Contacteer het migratieteam op het nummer 02/433.43.03. Zij kunnen uw verdere instructies geven.

Is er een minimale contractduur bij SIX Payment Services?

Neen, het contract heeft een looptijd van onbepaalde duur (tenzij destijds anders overeengekomen). Bij een eventuele opzeg door uzelf (aangetekend!) dient u wel 1 maand vooropzeg in acht te nemen. Voor meer informatie hieromtrent verwijzen wij graag naar artikel 17.3 van de Algemene Voorwaarden van SIX Payment Services.

VRAGEN OVER KOSTEN, UITBETALINGEN EN RAPPORTEN

Moet ik migratie- of activeringskosten betalen?

Er zijn geen dergelijke kosten te betalen.

Moet ik dan een BNP Paribas Fortis rekening openen?

Dat is niet verplicht. We blijven storten op uw huidige rekening. BNP Paribas Fortis kan u echter mooie gunstvoorwaarden met betrekking tot het openen van een BNP Paribas Fortis-rekening bieden.Neem contact op met het migratieteam op het nummer 02/433.43.03 waar men samen met u deze mogelijkheid verder zal bekijken.

Hoe kan ik mijn rekeningnummer laten veranderen?

 • Vóór de technische migratie: Via deze link kan u het wijzigingsdocument invullen en doorsturen naar PaySquare. Vul dit document in waar nodig (rubriek 1, paragraaf, ondertekenen) en stuur het rechtstreeks door naar PaySquare. Zij zullen de aanpassing uitvoeren.
 • Ná de migratie: Hiervoor neemt u best contact op met uw relatiebeheerder of met het migratieteam op het nummer 02/433.43.03. Zij zullen u verder informeren hoe u uw rekeningnummer kan laten veranderen.

Hoe snel zal ik worden uitbetaald na de migratie?

De bedragen van uw transacties (na afhouding van de overeengekomen commissie) worden op uw bankrekening gestort volgens de bepalingen die u destijds met PaySquare bent overeengekomen. Er is wel vereist dat een minimum omzet van 50 EUR wordt gehaald om de storting de volgende dag over te maken op uw bankrekening. Er wordt maximum 14 dagen gewacht om toch te storten mocht die 50 EUR nog niet bereikt zijn.

Op welke manier zal ik worden uitbetaald?

U wordt uitbetaald zoals destijds contractueel overeengekomen met PaySquare (per terminal, per winkel, enz.) en op het moment dat u met PaySquare destijds bent overeengekomen (Dag+1, Dag+2, ….) De afspraken die u met PaySquare heeft gemaakt blijven ongewijzigd tenzij u een aanpassing zou vragen. Vóór de technische migratie dient u zich hiervoor te richten tot PaySquare. Ná de technische migratie kan u hiervoor terecht bij SIX Payment Services.

Hoe ziet een betalingsomschrijving van SIX Payment Services er uit?

Hierna vindt u enkele voorbeelden. Er is geen onderscheid tussen de mededelingen voor franstalige of nederlandstalige klanten. 

Netto uitbetaling (bruto – commissie), alle kaarttypes gecumuleerd:

 • Comm.: ALL / 294.70/NR.0040070088/KOM. 0.80/DAT.04.01.2017/Merchant name/Merchant location
 • Comm.: ALL / brutobedrag/uw aansluitingsnummer/ afgehouden commissie /datum van de verrichtingen/Merchant name/Merchant location

Bruto uitbetaling (bruto + aanrekening commissie achteraf), alle kaarttypes gecumuleerd

 • Comm.: ALL / 4062.75/NR.0040087424/KOM. 0.00/DAT.04.01.2017/Merchant name/Merchant location
 • Comm.: ALL / brutobedrag/uw aansluitingsnummer/ afgehouden commissie /datum van de verrichtingen/Merchant name/Merchant location

Netto uitbetaling (bruto – commissie) opgesplitst per type kaart :

 • Comm.: CUP / 4.25/NR.0020074307/KOM. 0.25/DAT.02.01.2017/Merchant name/Merchant location
 • Comm.: MAES / 84.40/NR.0020074271/KOM. 1.26/DAT.02.01.2017/Merchant name/Merchant location
 • Comm.: ECAMC/ 493.00/NR.0020074178/KOM. 2.28/DAT.02.01.2017/Merchant name/Merchant location
 • Comm.: VPAY / 493.00/NR.0020074178/KOM. 2.28/DAT.02.01.2017/Merchant name/Merchant location
 • Comm.: VISA / 2054.42/NR.0020074143/KOM. 9.01/DAT.02.01.2017/Merchant name/Merchant location
 • Comm.: Merknaam /brutobedrag/uw aansluitingsnummer/afgehouden commissie/datum van de verrichtingen/ Merchant name / Merchant location

Ontvang ik na de migratie nog een overzicht van de geregistreerde betalingen? Ook online?

Ja, voor zover wij beschikken over een geldig emailadres. Elke dag zal u dan een email ontvangen met een gedetailleerd en overzichtelijk rapport. Daarin kan u alle transacties, omzet en kosten per betaalschema terugvinden. Bovendien zal u via een persoonlijke gebruikersnaam en paswoord ook toegang verkrijgen tot het online portaal ‘myPayments’. Dit is een platform van SIX Payment Services waarop u al uw transacties kan raadplegen, grafieken kan opvragen, CSV-bestanden kan aanmaken, …. Op dit platform vindt u eveneens uw dagelijkse rapporten terug. De registratieprocedure om een gebruikersnaam en paswoord te bekomen zal u worden meegedeeld in een afzonderlijke email van onze partner SIX die u minstens één week vóór de effectieve migratie zal ontvangen, voor zover wij in het bezit zijn van een geldig emailadres. Voor alle vragen omtrent myPayments (bvb. registratiemail niet ontvangen, dagelijks rapport niet ontvangen, geen toegang tot myPayments platform, …) kan u contact opnemen met de helpdesk van SIX Payment Services. Via telefoon : 02/588.54.81. Via email : bnpparibasfortis@six-payment-services.com

Hoe ziet zo’n overzicht er uit?

Via deze link kan u enkele voorbeelden raadplegen.

Ik heb verschillende vestigingen en wens met één myPayments toegang alle transacties en uitbetalingen van deze vestigingen te raadplegen. Hoe kan ik dit aanvragen ?

Als u vandaag meerdere vestigingen heeft dan heeft SIX u ook meerdere partner ID’s bezorgd. Standaard zijn dan alle transacties en uitbetalingen op uw rekening raadpleegbaar in myPayments via verschillende gebruikersnamen. Als u dit wenst dan heeft u ook de mogelijkheid om met één myPayments gebruikersnaam en paswoord alle transacties en uitbetalingen te raadplegen van uw verschillende vestigingen.

Dit geef u meer flexibiliteit : zo kan u bijvoorbeeld meerdere toegangen tot myPayments creëren waarbij u aan toegang 1 enkel de vestigingen van een bepaalde regio koppelt en aan toegang 2 bijvoorbeeld alle vestigingen.

U kan zo’n structuur aanvragen als volgt :·

Nadat ik een pre-autorisatie/garantie op de kaart van mijn klant had ontvangen, heb ik de transactie nadien afgerond maar ik ontving geen uitbetaling binnen de gebruikelijke termijn. Wat is er gebeurd ?

Indien u vóór de migratie naar SIX Payment Services een pre-autorisatie/garantie had ontvangen en de transactie pas ná de migratie hebt afgerond, is het inderdaad mogelijk dat een manuele interventie van SIX Payment Services vereist is om de transactie te kunnen verwerken en uitbetalen. Bijgevolg kan er een lichte vertraging bij de uitbetaling optreden die echter tot maximaal 1 extra werkdag beperkt is.

Ik ben gemigreerd naar SIX maar ontvang geen dagelijkse rapporten meer. Is dit normaal ?

Wellicht beschikken wij niet over een geldig emailadres om u de dagelijkse rapporten te kunnen toesturen. Laat daarom zo spoedig mogelijk uw contactgegevens na via deze link . U heeft de informatie uit de brief nodig in dewelke wij u uw Partner ID en klantennummer bij onze partner SIX hebben meegedeeld.

CODA & CAMT

Als u CODA- of CAMT-rapporten gebruikt, kan het nodig zijn om enkele aanpassingen door te voeren in uw systeem. Méér informatie hierover vindt u terug via deze link.

VRAGEN OVER UW (VIRTUEEL) BETAALTOESTEL & SUPPORT

Kan ik mijn huidig betaaltoestel behouden?

Ja,uw huidig betaaltoestel wordt behouden. Aan het contract met uw huidige toestelleverancier wijzigt niks. Echter, indien u niet tevreden zou zijn van uw huidig toestel, dan kan BNP Paribas Fortis u andere toestellen voorstellen tegen (zeer) concurrentiële prijzen. Uw relatiebeheerder bekijkt graag samen met u de mogelijkheden.

Naar wie bel ik bij problemen met betaalkaarten, uitbetalingen, rapporten?

Vóór de technische migratie dient u de Support & Helpdesk van PaySquare te contacteren?

 • Per telefoon : 02/700.68.48
 • Per email : service@be.paysquare.eu

Ná de technische migratie dient u de Support & Helpdesk van SIX Payment Services te contacteren :

 • Per telefoon : 02/588.54.81
 • Per email : bnpparibasfortis@six-payment-services.com

Waar kan ik bij BNP Paribas Fortis / SIX Payment Services terecht met vragen over betalingen, overzichten,…?

Ná de migratie dient u de Support & Helpdesk van SIX Payment Services te contacteren :

 • Per telefoon : 02/588.54.81
 • Per email : bnpparibasfortis@six-payment-services.com

Naar wie bel ik bij toestelproblemen?

Zowel vóór als ná technische migratie blijft u de Support & Helpdesk van uw huidige toestelleverancier contacteren.

Hun gegevens vindt u meestal op een sticker die op het toestel werd gekleefd :

 • CCV Belgium : 057/215.215
 • Keyware : 0900/70.300
 • Paynation : 03/555.95.12
 • Worldline : 02/727.88.99

Kan ik alle huidige kaarten blijven aanvaarden ? Maestro, kredietkaarten, maaltijdcheques, Ecocheques, American Express,...

De verwerking van alle kaarten waarvoor u met PaySquare een contract hebt aangegaan zal onveranderd worden verder gezet. Bovendien zal het na uw migratie naar onze partner SIX mogelijk zijn om Bancontacttransacties te aanvaarden en deze te laten verwerken als Bancontact (en niet langer als Maestro Domestic). Contacteer uw relatiebeheerder of ons migratieteam op het nummer 02/433.43.03 voor een scherpe prijsofferte.

Blijven alle huidige functionaliteiten behouden (referentie, eID, contactless, Dynamic Currency Conversion,…)?

Bij de migratie naar SIX Payment Services blijft het merendeel van de functionaliteiten behouden. Niettemin zijn volgende wijzigingen van toepassing :

 • Terugstorting : enkel mogelijk bij kredietkaarten. 
 • DCC (Dynamic Currency Conversion) : DCC zal ook mogelijk zijn op transacties met internationale debetkaarten. Uw DCC-commissie wordt op dezelfde manier berekend als bij uw kredietkaarten en zal op dagelijkse basis uitbetaald worden (en niet langer maandelijks zoals het geval was bij PaySquare).
 • Vpay (debetkaart) : Vpay wordt kosteloos geactiveerd bij alle handelaars die vandaag reeds Maestro aanvaarden en dit aan het verwerkingstarief dat in de migratiebrief wordt vermeld.

Dankzij DCC kunnen mijn klanten vandaag betalen in hun eigen munteenheid. Zal dat nog steeds mogelijk zijn na de migratie ? En in welke munteenheden kan dan betaald worden?

Uw klanten zullen de keuze blijven hebben om te betalen in de munt die zij verkiezen op voorwaarde dat u ons uw akkoord heeft gegevens om die DCC-dienst te migreren naar SIX Payment Services. Een brief werd u daartoe toegezonden. Bovendien kunnen uw klanten, naast DCC-betalingen met hun kredietkaart, ook kiezen voor een DCC-betaling met hun internationale debetkaart. Uw commissie op dergelijke betalingen blijft dezelfde.

De DCC-dienst is momenteel beschikbaar voor 28 munteenhede,. nl. :

 • AED Verenigde Arabische Emiraten Dirham
 • AUD Australische Dollar
 • CAD Canadese Dollar
 • CHF Zwitserse Frank
 • CZK Tsjechische Kroon
 • DKK Deense Kroon
 • GBP Britse Pond
 • HKD Honk Kong Dollar
 • HUF Hongaarse Forint
 • ILS Israelische Shekel
 • INR Indiase Roepie
 • JPY Japanse Yen
 • KRW Zuid-Koreaanse Won
 • MXN Mexicaanse Peso
 • MYR Maleisische Ringgit
 • NOK Noorse Kroon
 • NZD Nieuw-Zeelandse Dollar
 • PLN Poolse Zloty
 • RON Roemeense Leu
 • RUB Russische Roebel
 • SAR Saoudische Riyal
 • SEK Zweedse Kroon
 • SGD Singaporese Dollar
 • TRY Turkse Lira
 • TWD Taiwanese Dollar
 • UAH Ukraïense Hryvnia
 • USD Amerikaanse Dollar
 • ZAR Zuid-Afrikaanse Rand

Wanneer ik het dagrapport op mijn terminal afdruk dan ontvang ik de melding dat de totalen niet beschikbaar zijn. Hoe kan dit verholpen worden ?

Momenteel is het in bepaalde gevallen niet mogelijk om een daprapport af te drukken via uw betaalterminal. Er zijn echter andere oplossingen voor u beschikbaar. U vindt dezelfde informatie bijvoorbeeld ook op het dagelijks rapport dat u de dag nadien per e-mail wordt toegestuurd. U kan eveneens een toegang tot het online platform myPayments van SIX Payment Services bekomen om zo de nodige rapporten te kunnen opvragen. Indien deze alternatieven niet beantwoorden aan uw behoeften, contacteer dan het migratieteam op het nummer 02/433.43.03.

Wat wordt mijn aansluitingsnummer bij BNP Paribas Fortis / SIX Payment Services ? En waar kan ik dat vinden?

Minstens drie weken vóór de migratie naar SIX Payment Services zal u een 2de brief ontvangen waarbij ook uw nieuw aansluitingsnummer wordt meegedeeld. Nadien vindt u dit nummer terug in de uitbetalingsmededeling, op de dagelijkse rapporten die u per email zal ontvangen en op het handelaarsplatform ‘myPayments’.

Wettelijke informatie

Aanbiedingen exclusief voor professionele klanten bij BNP Paribas Fortis. Voor deze dienst treedt BNP Paribas Fortis op als tussenpersoon voor SIX Payment Services S.A. Aanbiedingen onder voorbehoud van voorafgaande aanvaarding van uw dossier door SIX Payment Services SA, 10 Rue Gabriel Lippmann, L-5305 Munsbach, LU23138978.