Menu

Mastercard Gold

Veilig winkelen tot 5.000 euro per maand

Met de Mastercard Gold* bedraagt uw uitgavenlimiet 5.000 euro per maand. Ideaal om op een eenvoudige manier al uw aankopen te doen. De vier verzekeringen die aan uw kaart gekoppeld zijn zorgen voor extra veiligheid.

Beschermd op reis gaan en betalen

Voor 4,25 euro per maand kunt u met uw MasterCard Gold uw vliegtickets, vakantie of aankopen betalen en hiervoor verzekerd zijn. Annulering of schade? Uw kaart biedt een doeltreffende bescherming.

Uw Mastercard aanvragen doet u op deze pagina

Vul het online formulier in, dit duurt maar even. Wordt uw Mastercard aanvraag aanvaard, dan ontvangt u de kaart met de post.

* Onder voorbehoud van aanvaarding.

Reisannulatieverzekering

Boekte u uw reis met uw Mastercard Gold kredietkaart? Goed gezien, want bij de kaart is een reisannulatieverzekering inbegrepen.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Reisannulering bij ziekte, ongeval, overlijden of ernstige materiële schade. Let wel: u moet de reis in kwestie voor uzelf en/of uw familie voor minstens 70% betaald hebben met uw kredietkaart.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Annulering van reizen gereserveerd in het kader van uw beroep of handelsactiviteiten.

Verzekering Aankoopgarantie

Hebt u een aankoop gedaan met uw Mastercard kaart? Dan is die gedekt door de verzekering in uw contract.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Diefstal of accidentele beschadiging, binnen de 120 dagen na aankoop of levering, van het goed dat u aankocht met uw kredietkaart.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Het gewoonweg kwijtraken of verdwijnen van uw aankopen.

Verzekering Aankoopgarantie Internet

Met uw Mastercard Gold kredietkaart doet u zorgeloos online aankopen. Met de inbegrepen verzekering betaalt u online met een gerust hart.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Niet levering binnen de 90 dagen na aankoop van het goed dat u op het internet aankocht en betaalde met uw kredietkaart of wanneer de levering niet conform blijkt of gebreken vertoont.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Niet-levering van uw aankoop door een staking bij de post of de koeriersdienst.

Verzekering Kaartfraude

Kaart verloren? Gestolen? Met de verzekering die aan uw Mastercard Gold kredietkaart is gekoppeld, bent u gedekt tegen fraude.

Wat is het voornaamste gedekte risico? De franchise als iemand frauduleus met uw Mastercard kaart betaalt of geld opvraagt.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? De franchise als het frauduleus gebruik mogelijk werd door een door u gemaakte opzettelijke fout of door uw medeplichtigheid omdat u de kaart en de geheime code bij elkaar of op een onveilige manier bewaarde.

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend.

De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor meer info kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy Banking Centre op tel. 02 762 60 00.

De verzekering Gold Card Insurance, dewelke inbegrepen is in de Mastercard Gold kredietkaart uitgegeven door BNP Paribas Fortis, is een collectieve verzekering naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis (de verzekeringsnemer) bij AG Insurance (de verzekeraar). De houder van deze kredietkaart is automatisch aangesloten. Zijn aansluiting bij deze verzekering eindigt als hij zijn verzekerde kredietkaart niet vernieuwt, als de verzekerde kaart opgezegd wordt of als het collectieve verzekeringscontract stopt, om welke reden ook. Zodra de aansluiting beëindigd is, eindigt ook de dekking, ook voor goederen die u reeds betaalde met de kaart.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U leest er alles over in de verschillende documenten die we voor u selecteerden.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wilt u graag een Mastercard Gold kredietkaart*?

De kredietkaart is inbegrepen bij uw Premium Pack of is beschikbaar voor 4,25 EUR/maand (er worden u extra kosten aangerekend als u met uw kaart geld afhaalt aan een automaat of bij betalingen in vreemde valuta's).

Dankzij de Mastercard Gold-kredietkaart krijgt u bovendien toegang tot exclusieve aanbiedingen van onze partners: Avis Preferred Club, Hertz Gold Plus Reward, Programme Priceless Cities.

* Onder voorbehoud van aanvaarding. U bent minstens achttien jaar en (mede)houder van een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis.

Mastercard online aanvragen? Lees eerst de informatie tot onderaan deze pagina.

Ontdek ook onze andere kredietkaarten

U kunt ook kiezen voor een Visa Classic-kredietkaart of een Prepaid Card. Klik hier voor een overzicht van onze verschillende kaarten of ga langs in een van onze kantoren.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Mastercard Gold: Dit aanbod is geldig onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis nv, kaartuitgever.