Menu

MasterCard Gold kredietkaart

  • Betaal in alle zekerheid
  • Krijg vier zeer uitgebreide verzekeringen
  • Profiteer van de voordelen bij exclusieve partners

Betaal uw dagelijkse aankopen in alle zekerheid dankzij de MasterCard Gold* kredietkaart

Waar ter wereld u zich ook bevindt, met uw MasterCard Gold* kunt u tot 5.000 EUR uitgeven. Bovendien kunt u online aankopen doen en geld afhalen aan automaten (lees de details in onze tarievenlijst). Zowel in België als in het buitenland. Daarnaast kunt u ook genieten van 4 inbegrepen verzekeringen. De kaart is inbegrepen in uw premium pack. (Buiten pack kost de kaart u 3,83 EUR/maand).

*onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag.

Online aanvragen

Lees zeker en vast de informatie tot onderaan deze pagina. Klik vervolgens op de knop 'Online aanvragen’.

Reisannulatieverzekering

Gaat u op reis? Hebt u uw reis gereserveerd met uw MasterCard Gold*? Dan krijgt u een zeer degelijke annulatieverzekering.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Reisannulering bij ziekte, ongeval, overlijden of ernstige materiële schade. Let wel: u moet de reis in kwestie voor uzelf en/of uw familie voor minstens 70% betaald hebben met uw kredietkaart.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Geen annulering van reizen gereserveerd in het kader van uw beroep of handelsactiviteiten.

*onder voorbehoud van aanvaarding

Verzekering Aankoopgarantie

Hebt u een aankoop gedaan met uw MasterCard Gold*? Dan is die gedekt door de verzekering in uw contract.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Diefstal of accidentele beschadiging, binnen de 120 dagen na aankoop of levering, van het goed dat u aankocht met uw kredietkaart.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Geen aankoopgarantie als het verzekerde goed gewoonweg zoek raakt of verdwijnt.

*onder voorbehoud van aanvaarding

Verzekering Aankoopgarantie Internet

Met uw MasterCard Gold* kunt u zorgeloos aankopen doen op internet. De aan de kaart verbonden verzekering bespaart u heel wat kopzorgen.

Wat is het voornaamste gedekte risico? Niet levering binnen de 90 dagen na aankoop van het goed dat u op het internet aankocht en betaalde met uw kredietkaart of wanneer de levering niet conform blijkt of gebreken vertoont.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? Niet levering van het goed dat u op het internet aankocht door een staking van de post of het koeriersbedrijf.

*onder voorbehoud van aanvaarding

Verzekering Kaartfraude

Kaart verloren? Gestolen? Met de verzekering die aan uw MasterCard Gold* is gekoppeld, bent u gedekt tegen fraude.

Wat is het voornaamste gedekte risico? De franchise als iemand frauduleus met uw kaart betaalt of geld opvraagt.

Wat is het voornaamste niet gedekte risico? De franchise als het frauduleus gebruik mogelijk werd door een door u opzettelijke fout of door uw medeplichtigheid omdat u de kaart en de geheime code bij elkaar of op een onveilige manier bewaarde.

*onder voorbehoud van aanvaarding

Bovenstaande opsommingen zijn niet-beperkend.

De exacte omvang van de waarborgen, beperkingen en aansluitingsvoorwaarden vindt u in de Algemene Voorwaarden van dit product, die gratis verkrijgbaar zijn in uw kantoor of op www.bnpparibasfortis.be. Voor meer info kunt u terecht in uw kantoor of kunt u bellen met het Easy banking Centre op tel. 02 762 60 00.

De verzekering Gold Card Insurance, dewelke inbegrepen is in de kredietkaart mastercard Gold uitgegeven door BNP Paribas Fortis, is een collectieve verzekering naar Belgisch recht, onderschreven door BNP Paribas Fortis (de verzekeringsnemer) bij AG Insurance (de verzekeraar). De houder van deze kredietkaart is automatisch aangesloten. Zijn aansluiting bij deze verzekering eindigt als hij zijn verzekerde kredietkaart niet vernieuwt, als de verzekerde kaart opgezegd wordt of als het collectieve verzekeringscontract stopt, om welke reden ook. Zodra de aansluiting beëindigd is, eindigt ook de dekking, ook voor goederen die u reeds betaalde met de kaart.

Meer weten?

Wilt u hierover meer weten? U leest hier alles over in de verschillende documenten die we voor u selecteerden.

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 - www.ombudsman.as

Wilt u graag een MasterCard Gold* kredietkaart?

Drie mogelijkheden: vraag ze online aan, bel het Easy Banking Centre of maak een afspraak in uw kantoor. Twee voorwaarden: u bent minstens achttien jaar en (mede)houder van een zichtrekening bij BNP Paribas Fortis.

* Onder voorbehoud van aanvaarding.

Een eenvoudig tarief

U wilt een MasterCard Gold*, zodat u kunt genieten van alle voordelen? Vraag er nu een aan. De kaart is inbegrepen in uw Premium Pack. (Buiten Pack kost de kaart u 3,83 EUR/maand). Er worden ook kosten aangerekend als u geld afhaalt aan de automaten of bij betalingen in vreemde valuta's. Lees de details in onze tarievenlijst.

* Onder voorbehoud van aanvaarding.

Wettelijke informatie

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0403.199.702, is ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden verzekeringsagent voor AG Insurance nv.

AG Insurance nv – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be.Belgische verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

MasterCard Gold: Dit aanbod is geldig onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door BNP Paribas Fortis nv, kaartuitgever. Optiline: Kredietvorm: kredietopening. Onder voorbehoud van aanvaarding van uw aanvraag door AlphaCredit nv, kredietgever, Ravensteinstraat 60, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE 0445.781.316, dochteronderneming van BNP Paribas Fortis NV. Kredietagent: BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, 1000 Brussel, RPR Brussel, BTW BE0403.199.702.

Met Optiline betaalt u op uw eigen tempo terug

Kies voor Optiline* (dit is een krediet van Alpha Credit sa., naar Belgisch recht, verdeeld door BNP Paribas Fortis). Hiermee spreidt u de terugbetaling van uw verrichtingen met uw MasterCard Gold* kredietkaart. Via domiciliëring betaalt u minstens 5,60% van het verschuldigde bedrag terug, met een minimum van 25 EUR (behalve als u minder dan 25 EUR moet terugbetalen). U betaalt terug op uw eigen tempo, volgens uw budget.

* Onder voorbehoud van aanvaarding.

Let op : geld lenen kost ook geld.

Uw kaart activeren voor gebruik in de VS

U plant een reis naar de Verenigde Staten? U wilt een auto huren bij een Amerikaans verhuurbedrijf in Europa of elders? Of u scheept in op een Amerikaans cruiseschip? Voor u uw kredietkaart in deze situaties kunt gebruiken, moet u ze eerst activeren. U kunt uw kaart online activeren.

Waarom deze maatregel? In de Verenigde Staten en bij Amerikaanse verhuurbedrijven, ook in Europa, gebruikt men de magnetische strip van uw kaart. In Europa, daarentegen, gebruiken we de PIN-code, om zo de veiligheid van uw betalingen met kredietkaart te verzekeren. Het is dan ook om die reden dat de meerderheid van de fraudegevallen met kredietkaarten in de Verenigde Staten plaatsvindt.

  1. Verplichte activering voor elke reis naar de VS, professioneel of vrije tijd.
  2. Verplichte activering voor cruises onder Amerikaanse vlag.
  3. Verplichte activering bij het huren van een wagen bij een Amerikaans bedrijf, ook in Europa.
  4. Geen blokkering voor aankopen op het internet in Amerikaanse e-shops (bijvoorbeeld iTunes of Amazon).
  5. Geen blokkering voor gebruik aan geldautomaten in de Verenigde Staten (met kosten).

Mijnkaart.be

Uw maandelijkse uitgavenstaat niet ontvangen? Een transactie betwisten? Kijk op www.mijnkaart.be en kom alles te weten over uw kaart en hoe ze werkt.

Exclusieve partners

Onze andere kaarten

Wilt u een Visa Classic of Prepaid Card aanvragen? Ga langs in uw kantoor of klik hier voor een overzicht van onze verschillende kaarten.