Menu

Businessplan

Het fundament van uw project

Een onderneming leiden is niet louter een kwestie van intuïtie. Een goed draaiende onderneming is gebaseerd op een solide businessplan (of ondernemingsplan). Dit dynamische document is een leidraad voor de opstart van uw project, maar ook erna. Zo weet u op elk moment hoe uw zaak ervoor staat en wat de volgende groeistap is.

Wat moet er in uw businessplan staan?

Het businessplan geeft een overzicht van de praktische en financiële haalbaarheid van uw project. Het bevat deze elementen:

  • beschrijving van de ondernemer;
  • voorstelling van de markt;
  • beschrijving van uw producten en/of diensten;
  • taakverdeling tussen uzelf en uw medewerkers;
  • SWOT-analyse (zie hieronder);
  • financieel plan.

Wat is een SWOT-analyse?

De SWOT-analyse is een instrument voor diagnose en besluitvorming. Het is een snelle en gemakkelijke methode om de strategische assen van uw onderneming te bepalen:

  • Strengths (sterkten);
  • Weaknesses (zwakten);
  • Opportunities (kansen);
  • Threats (bedreigingen).

Start nu: sla eerst uw businessplan op voor u start met invullen

Meer weten?

U vindt alle informatie in het document dat we voor u selecteerden.