Menu

Duurzaam Beleggen

Samen zijn we geëngageerde actoren

Wij en onze planeet staan vandaag voor heel wat grote uitdagingen: luchtvervuiling, de klimaatverandering, de uitputting van bepaalde grondstoffen … Hoe kunnen we van deze wereld een betere plaats maken? Door ons ethisch en sociaal verantwoordelijk op te stellen. Maatschappelijk Verantwoorde Beleggingen, of Socially Responsible Investments, zijn daarbij een eerste stap in de goede richting. Ontdek ons ruime aanbod aan Duurzame Beleggingen en hoe u een potentieel rendement én een positieve impact op milieu en maatschappij combineert.

Investeren en bijdragen aan een meer duurzame samenleving.

Onze aanpak

Hoe we de uitdagingen van vandaag en morgen aangaan

In 2030 zal onze behoefte aan voedsel gegroeid zijn met 35%. Onze behoefte naar water en energie zal zelfs toenemen met respectievelijk 40% en 50%. Tegelijk blijft sinds de jaren vijftig het CO2-peil stijgen in onze atmosfeer, met alle nare gevolgen voor ons klimaat. De uitdagingen zijn dus talrijk en groot. Wij willen een actieve speler zijn in dit debat en startten daarom al verschillende initiatieven op. Hoe we dit doen en welke dit zijn?

Een geëngageerde bank ...

Ons beleid is gestructureerd rond 4 pijlers:

  • onze economische verantwoordelijkheid 
  • onze ecologische verantwoordelijkheid
  • onze sociale verantwoordelijkheid
  • onze maatschappelijke verantwoordelijkheid

Om onze financierings- en investeringsactiviteiten in bepaalde gevoelige sectoren te omkaderen, hebben we sector policies vastgelegd die de voorwaarden bepalen waarbinnen we transacties kunnen realiseren. Waarbij we zelfs zo ver gaan om bepaalde goederen en activiteiten volledig uit te sluiten.

... dankzij Duurzaam Beleggen

Maatschappelijk Verantwoord Beleggen combineert de zoektocht naar mooie beleggingsresultaten met maatschappelijk engagement. Bovenop de traditionele financiële criteria integreert Maatschappelijk Verantwoord Beleggen systematisch andere criteria bij de evaluatie en de selectie van de activa om dat doel te verwezenlijken. Het gaat dan over maatschappelijke criteria en criteria in het kader van milieu en goed bestuur. Twee verschillende invalshoeken laten u toe dit potentieel rendement én engagement te bereiken. Ontdek onze twee invalshoeken.

Verschillende invalshoeken, één doel: rendement en een meerwaarde voor milieu en maatschappij

  1. Best-in-class benadering: deze benadering selecteert activa op basis van positieve criteria, er wordt dus gekozen voor waarden van ondernemingen of overheden met de hoogste waardering per sector op het vlak van milieu, sociale zorg of goed bestuur.
  2. Thematische benadering: hierbij kiezen we voor waarden van bedrijven die actief zijn in bepaalde maatschappelijk waardevolle terreinen volgens een thema: milieuzorg (zonne- of windenergie, waterzuivering, het hergebruiken van afval en alternatieve energie), microfinanciering of solidaire economie.

Een rendement dat aan uw verwachtingen voldoet

Alleen die ondernemingen die op de lange termijn het best gewapend zijn om de toekomstige uitdagingen aan te gaan, komen in aanmerking om geselecteerd te worden voor Maatschappelijk Verantwoord Beleggen. Die ondernemingen kozen er namelijk voor om vooruit te denken door hun energiekosten te verlagen, de milieurisico's onder controle te houden, producten en diensten aan te bieden die bijdragen tot het oplossen van de maatschappelijke en milieuproblematiek. Noem het wereldverbeteraars met een sterk management en gelukkig personeel, een lage jobrotatie en dus ook meer productiviteit. Door de basis van hun groei op lange termijn te consolideren versterken ze hun imago bij hun klanten... en bij de beleggers. De potentiële rendementen van Maatschappelijk Verantwoord Beleggingen doorstaan de vergelijking met meer klassieke beleggingen. Sommige studies wijzen er zelfs op dat ze ‘systematisch beter presteren dan hun traditionele tegenhangers’: sinds haar ontstaan in 1990 heeft de oudste nog bestaande SRI index (de FTSE KLD 400) bijna stelselmatig beter gepresteerd dan haar traditionele tegenhanger (de S&P 500 index), samengesteld uit de 500 grootste Amerikaanse bedrijven op basis van hun beurswaarde (bron: Bloomberg). Let wel, rendementen uit het verleden bieden geen garantie voor de toekomst.

Koning Boudewijnstichting, onze geprivilegieerde partner

In 2015 sloot BNP Paribas Fortis Private Banking een samenwerkingsovereenkomst met de Koning Boudewijnstichting. Deze stichting ondersteunt projecten rond armoede, gezondheid, sociale betrokkenheid en ontwikkeling van talent.

Meer weten

Een groeiend succes

De Duurzame Beleggingen, uitgegeven door BNP Paribas Asset Management, groeien en bloeien.

Eind 2016 beheerde BNP Paribas Asset Management meer dan 25 miljard euro in duurzame fondsen. Gedurende de periode 2013-2017, vermenigvuldigde het vermogen belegd in SRI's met 7. BNP Paribas Fortis is hiermee marktleider in Maatschappelijk Verantwoord Beleggen.

Meer weten

Wenst u meer informatie over duurzaam beleggen? Consulteer Wealth Outlook voor interessante artikelen.