Menu

Brandverzekering voor verhuurder

Bescherm uw verhuurde woning

Met de brandverzekering Top Woning beschermt u uw verhuurd onroerend goed.

Personaliseer uw Top Woning-contract

De brandverzekering Top Woning is combineerbaar met verschillende opties en packs. Zo geniet u een dekking die het best bij uw situatie past.

Maak een simulatie en vraag uw brandverzekering aan

Meld u aan en maak een gepersonaliseerde simulatie. Rond uw contract af samen met een van onze deskundigen. Verzeker u wanneer u dat wenst.

Top Woning is een brandverzekeringsproduct van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis. Dit verzekeringscontract naar Belgisch recht wordt afgesloten voor telkens één jaar met stilzwijgende verlenging.

10% korting op uw Woningverzekering

Tijdens de hele looptijd van uw contract

Geniet 10% korting op uw Top Woning-verzekering tijdens de hele looptijd van uw contract als u bij BNP Paribas Fortis ook een actief BA Auto- of Top Familiale-contract hebt. De actie geldt zowel voor nieuwe contracten als voor wijzigingen van bestaande contracten (*).

Tijdens het eerste jaar van uw contract

Geniet 10% korting op uw Top Woning-verzekering tijdens het eerste jaar van uw verzekering als u geen Autoverzekering- of Top Familiale-contract hebt bij BNP Paribas Fortis. De actie geldt voor nieuwe contracten (*).

(*) De korting van 10% korting wordt toegekend voor elke nieuwe Top Woning-verzekering aangegaan (of gewijzigd) voor 30 juni 2019 met als voorwerp een eengezinswoning, een (gemeubileerd) appartement of een appartementsgebouw van minder dan 10 jaar oud. Deze korting van 10% is geldig op alle onderschreven waarborgen behalve op de waarborg Natuurrampen voor woningen gelegen in gebieden met aanzienlijk overstromingsrisico (tarifering 'Tariferingsbureau'). BA Auto en Top Familiale zijn burgerlijke aansprakelijkheidsverzekeringen van AG Insurance, aangeboden door BNP Paribas Fortis.

Top Woning bekroond met DECAVI-trofee 2019 voor beste brandverzekering!

De Verzekeringstrofeeën DECAVI belonen verzekeraars voor de kwaliteit van hun producten en innovaties. Ze worden toegekend door een jury van onafhankelijke deskundigen: universiteitsprofessoren, docenten, journalisten, …

Waarom een brandverzekering Top Woning afsluiten als verhuurder?

VVerhuurt u een appartement of een huis*? Uw investering verdient een bescherming op maat tegen de gevolgen van onder andere brand, waterschade, storm en natuurrampen.

De brandverzekering Top Woning biedt u die bescherming en een vlotte vergoeding van de verzekerde schade aan uw verhuurde woning. Bovendien kunt u de klok rond rekenen op bijstand.

Zo bent u altijd helemaal gerust.  

* Voor een woning in Vlaanderen die dienstdoet als hoofdverblijfplaats met een huurovereenkomst die werd afgesloten sinds 1 januari 2019, bent u voortaan verplicht om een brandverzekering af te sluiten

Verhuurder? Verhuur gerust dankzij de brandverzekering Top Woning

Als verhuurder biedt de brandverzekering u volgende waarborgen:

 • verhuurde woning te herstellen. De bij wet verplichte brandverzekering die uw huurder afsluit, wordt berekend op de werkelijke waarde van uw woning (dus na aftrek van de normale slijtage). Als u geen eigen verzekering hebt, ontvangt u bij schade enkel de werkelijke waarde. Dat verschil kan groot zijn. De meerkosten voor de naleving van nieuwe wettelijke (en regionale) normen worden ook ten laste genomen;
 • ook wanneer uw woning niet is verhuurd - bij tijdelijke leegstand - is ze verzekerd.

Wat is de omvang van uw bescherming als verhuurder?

Onze brandverzekering dekt

 • schade aan de verzekerde woning

  • brand, explosie en implosie, bliksem, storm en hagel, uitwerking van elektriciteit (kortsluiting, …), inclusief onderzoeks- en herstellingskosten bij lekken van een gasleiding, onderzoekskosten om de oorzaak te achterhalen na elektriciteitsschade;
  • natuurrampen (overstroming, inclusief het afvloeien van regenwater, het overlopen of het opstuwen van openbare riolen, aardbevingen, aardverschuivingen of grondverzakkingen);

 • schade aan de verzekerde woning

  • water- en stookolieschade (inclusief lekdetectie, herstelling van leidingen en bestrijding van huiszwam);
  • beschadiging van het gebouw door vandalisme, kwaad opzet of daden van dieven, diefstal van delen van de woning (zonnepanelen, …);
  • glasbreuk (ruiten, zonnepanelen, ...).

 • schade veroorzaakt aan derden

  • schade veroorzaakt aan derden;
  • schade aan uw woning die zich uitbreidt (bv. brand die de woning van de buren beschadigt).

Onze brandverzekering dekt niet

  • Normale huurschade. Gemaakte krassen in de keukenkastjes, beschadigd behangpapier, ...
  • Schade aan een bouwvallig gebouw of een gebouw dat voor sloop was bedoeld.

  • Schade die de verzekerde opzettelijk veroorzaakt.

  • Schade door de niet-naleving van een in het contract opgelegde verplichting in verband met de materiële staat of de niet-nakoming van de veiligheidsmaatregelen van de verzekerde goederen.

Ontdek de volledige lijst van alle gedekte en niet-gedekte risico’s

De optie 'Afstand van verhaal' 

U kunt als verhuurder in uw eigen brandverzekering Top Woning voor de verhuurde woning de optie 'afstand van verhaal' opnemen. Wij verhalen de geleden (verzekerde) schade dan niet op uw huurder.

Uw voordelen als verhuurder? U kent perfect de waarborgen van uw polis en dat bevordert de relatie met uw huurder, zelfs na een schadegeval.

Een schadegeval? Geniet de klok rond bijstand

Bij een schadegeval staat een specialist dag en nacht voor u klaar en helpt u met uw aangifte. Één telefoontje en wij nemen onmiddellijk de dringendste maatregelen om uw verhuurde woning veilig te stellen: uw beschadigde dak afdekken, een lek dichten, ...

Ontdek Top Woning in deze film

Meer weten?

In de volgende documenten vindt u aanvullende informatie over de brandverzekering Top Woning:

Niet tevreden?

Klachten kunt u indienen bij Klachtenmanagement van BNP Paribas Fortis (JQABD), Warandeberg 3, 1000 Brussel, fax: 02 228 72 00. U kunt uw klacht ook bezorgen aan de Ombudsman van de Verzekeringen, de Meeûssquare 35, 1000 Brussel. Tel.: 02 547 58 71 – Fax: 02 547 59 75 – www.ombudsman.as

Bescherming van het privé-leven

De persoonlijke gegevens die meegedeeld worden door de verzekeringsnemer worden behandeld door AG Insurance NV.

Meer weten

Bereken de premie van uw brandverzekering in drie stappen

Maak een gepersonaliseerde simulatie

1

Na identificatie, bereken vrijblijvend de prijs van uw brandverzekering.

2

Vul uw aanvraagformulier in

3

Bevestig uw aanvraag via een deskundige aan de telefoon of in een van onze kantoren.

Lees eerst aandachtig deze pagina, daarna kunt u

Wettelijke informatie

AG Insurance NV – Jacqmainlaan 53, 1000 Brussel – RPR Brussel – btw BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be. Verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon : BNP Paribas Fortis NV – Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance NV. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance NV.