Menu

Beleggingsfondsen bij het Junior Future Plan

Beleggingsfondsen

Hieronder vindt u een lijst van alle beleggingsfondsen (instellingen van collectieve belegging) bij het Junior Future Plan en het bijhorende beheersreglement met een beschrijving van onder andere de beleggingsdoelstelling, het beleggingsbeleid, de kostenstructuur en de voornaamste risico’s.

1. AG Life Junior 10Y+ (vaste eindvervaldag, geen kapitaalsgarantie)

2. AG Life Junior 2025 (vaste eindvervaldag, geen kapitaalsgarantie)

3. AG Life Bonds Global (geen vaste eindvervaldag, geen kapitaalsgarantie)

4. AG Life Equities Global (geen vaste eindvervaldag, geen kapitaalsgarantie)

5. AG Life Real Estate (geen vaste eindvervaldag, geen kapitaalsgarantie)

6. AG Life Alternative Investments (geen vaste eindvervaldag, geen kapitaalsgarantie)

Meer weten?

Waarschuwing: de belegger wordt verzocht kennis te nemen van de productbeschrijving van het Junior Future Plan, de algemene voorwaarden en de financiële infofiche alvorens een beleggingsbeslissing te nemen. Lees ook zeker het 'Beheersreglement' van het gekozen fonds.

Wettelijke informatie

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0404.494.849 – www.aginsurance.be, Belgische Verzekeringsonderneming toegelaten onder code 0079, onder toezicht van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

BNP Paribas Fortis NV, Warandeberg 3, B-1000 Brussel – RPR Brussel – BTW BE 0403.199.702, ingeschreven onder het nr. 25.879A bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelend als verbonden verzekeringsagent van AG Insurance nv.

De netto-inventariswaarde (in euro) van de basisfondsen wordt elke werkdag berekend en gepubliceerd in de belangrijkste Belgische financiële dagbladen en op de website www.aginsurance.be. De verzekeringsnemer krijgt jaarlijks een persoonlijke informatiebrief. Daarin staat het aantal en de waarde van de eenheden (op 31 december van het voorgaande jaar) van elke fonds dat aan het contract is verbonden. Verder wordt er ook een overzicht gegeven van de verrichtingen tijdens het voorbije jaar. De verzekeringnemer kan ook altijd via Easy Banking web zijn Easy Fund Plan opvolgen.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij

  • BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel;
  • AG Insurance NV, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be.
  • of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de