Veelgestelde vragen

Menu

Spaar-en beleggingsverzekeringen

Formules die rekening houden met uw verwachtingen

We rangschikten onze beleggingsverzekeringen volgens de ‘tak’ waartoe ze behoren en de verwachtingen die ze kunnen inlossen. Klik op de linken voor meer informatie over onder andere de beleggingsdoelstelling, risico’s en kosten van het product.

Tak 21

Een levensverzekering met een optimale kapitaalbescherming, de garantie van een minimumrendement dat u op voorhand kent en eventueel een deelname in de winst.

Combinatie van tak 21 en 23

Een levensverzekering dat de veiligheid van een levensverzekering van tak 21 combineert met het eventueel hogere rendement van tak 23.

Tak 23

Een levensverzekering waarmee u belegt om een hoger rendement te behalen. U draagt evenwel volledig het kapitaal- en rendementsrisico.

Wettelijke informatie

Individuele levensverzekeringen van de naamloze vennootschap AG Insurance, onderworpen aan het Belgisch recht en verdeeld door BNP Paribas Fortis.

AG Insurance nv – E. Jacqmainlaan 53, B-1000 Brussel - RPR Brussel - btw BE 0404.494.849 - www.aginsurance.be, verzekeringsonderneming toegelaten onder codenummer 0079, onder controle van de Nationale Bank van België, de Berlaimontlaan 14, 1000 Brussel.

Tussenpersoon

BNP Paribas Fortis nv, Warandeberg 3, B-1000 Brussel - RPR Brussel - BTW BE 0403.199.702, is ingeschreven onder dit nummer bij de FSMA, Congresstraat 12-14, 1000 Brussel, en handelt als verbonden agent, vergoed door commissies, voor AG Insurance sa. BNP Paribas Fortis nv bezit een deelneming van meer dan 10% in AG Insurance nv.

Voor al uw vragen kunt u in eerste instantie terecht in elk kantoor van BNP Paribas Fortis.

Met al uw klachten kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis nv – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel; AG Insurance nv, Dienst Klachtenbeheer, E. Jacqmainlaan 53 te B – 1000 Brussel (tel.: +32 (0)2 664 02 00) of via e-mail: customercomplaints@aginsurance.be - of raadpleeg artikel 21 van de Algemene Bankvoorwaarden.

Indien de oplossing die BNP Paribas Fortis of AG Insurance voorstelt geen voldoening schenkt, kunt u het geschil voorleggen aan de Ombudsman van de verzekeringen, De Meeûssquare 35 te B - 1000 Brussel, www.ombudsman.as of via e-mail: info@ombudsman.as.