Menu

Veelgestelde vragen

Soorten spaarrekeningen: overzicht

Spaarrekening

Eenvoudig sparen

Ster Spaarrekening

Voor minderjarigen - sparen op lange termijn

Woonsparen

Voor jongvolwassenen - sparen op lange termijn

Hello4You Spaarrekening

Voor jongvolwassenen

Gereglementeerde spaarrekeningen (naar Belgisch recht) voor een onbepaalde duur, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis.

De klassieke spaarrekening voor natuurlijke personen.

Onze standaardrekening voor minderjarigen.

Ideaal voor jongvolwassenen van 18 tot 35 jaar.

Jongerenspaarrekening voor 18- tot en met 27-jarigen.

Met welk doel?

Op een eenvoudige manier een spaarreserve opbouwen.

Sparen op middellange termijn, bijvoorbeeld voor een termijn van één tot drie jaar.

Sparen op lange termijn voor een woning, verbouwing of ander groot vastgoedproject.

Eenvoudig een geldreserve opbouwen.

Rentevoet (brutopercentages op jaarbasis). Getrouwheidspremies krijgt u voor bedragen die twaalf opeenvolgende maanden op de rekening staan.

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

  • 0,01% basisrente
  • 0,10% getrouwheidspremie

  • 0,01% basispremie
  • 0,10% getrouwheidspremie

Maximumbedrag per kalenderjaar.

Geen maximumbedrag.

Maximaal 9.000 EUR per kalenderjaar.

Maximaal 6.000 EUR per kalenderjaar.

Maximaal 6.000 EUR per kalenderjaar.

Nog meer sparen voor u

Sparen voor uw dromen met Didid

U hebt zin in een wereldreis? Een grote TV kopen? Uw appartement renoveren? We dromen allemaal … Ga ervoor, de gratis app Didid helpt u uw dromen te realiseren. U voegt alle concrete details toe in de app. Zo ziet u makkelijk hoeveel u moet sparen om ze te verwezenlijken. Begin nu te sparen en maak uw droom waar.

Het rendement van een spaarrekening

Welke interesten krijgt u voor een spaarrekening?

Uw interesten worden uitgedrukt in brutopercentages op jaarbasis. Ze kunnen schommelen volgens de markten. Elke wijziging melden we op uw eerstvolgende rekeningafschrift. Een spaarrekening kan nooit negatief staan en u kunt dus nooit rente verschuldigd zijn.

Wat is de basisrente?

De basisrente krijgt u voor elk bedrag dat u op uw spaarrekening stort. Uw geld brengt rente op voor elke dag dat het op uw rekening staat (ten laatste vanaf de kalenderdag na de storting). U krijgt uw basisrente jaarlijks op 1 januari (of bij opzeg van uw rekening). De basisrente is niet gewaarborgd. Ze kan namelijk fluctueren op basis van de marktomstandigheden.

Wat is de getrouwheidspremie?

De getrouwheidspremie krijgt u voor elke storting die twaalf opeenvolgende maanden onafgebroken op uw spaarrekening staat. De uitbetaalde getrouwheidspremies brengen op hun beurt weer basisrente op. U krijgt de getrouwheidspremies op de eerste dag na het kwartaal waarin de premie verworven is (op 1 januari, 1 april, 1 juli, 1 oktober of bij opzeg van de rekening).

De getrouwheidspremie kan schommelen, maar is gegarandeerd voor de verwervingsperiode. Wat betekent dat? Stel, u stort 100 euro op uw spaarrekening op 30 maart 2019. Dan krijgt u 12 maanden later, op 1 april 2020, voor die 100 euro de getrouwheidspremie die geldig was op 30 maart 2019. Veranderde de getrouwheidspremie ondertussen, dan heeft dit geen invloed.

Fiscaliteit

U betaalt als natuurlijk persoon geen belastingen op de interesten die u ontvangt uit uw spaarrekening(en).De belastingvrijstelling geldt in 2020 voor interesten tot 990 euro per persoon per jaar. Ontvangt u meer interesten dan dit vrijgestelde bedrag? Dan betaalt u 15 procent belasting ('roerende voorheffing') op het gedeelte dat niet meer vrijgesteld is.

Wettelijke informatie

Deze bovenstaande spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen naar Belgisch recht van BNP Paribas Fortis, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Hebt u een klacht?

Dan kunt u terecht bij BNP Paribas Fortis NV – Klachtenmanagement – Warandeberg 3, 1000 Brussel of bij Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen (www.ombudsfin.be). Deze spaarrekeningen zijn gereglementeerde spaarrekeningen, gecommercialiseerd door BNP Paribas Fortis, NV naar Belgisch recht, Warandeberg 3 te 1000 Brussel.

Risico's van een spaarrekening

In geval van faillissement of dreigend faillissement van de financiële instelling loopt de spaarder het risico om zijn spaartegoeden niet terug te krijgen. De spaarder kan ook verplicht worden om zijn schuldvorderingen tegenover de financiële instellling die hoger zijn dan 100.000 euro en die daarom niet gedekt zijn door het depositiebeschermingsmechanisme te verlagen of om te zetten in kapitaalaandelen (bail-in).