Menu

Subsidies en overheidssteun

In België geven zowel de federale overheid als de gewestelijke en lokale overheden subsidies voor ondernemingen.

Geniet maximale overheidssteun

Alle overheden in ons land stimuleren starters en ondersteunen ondernemers. Dat doen ze met subsidies, leningen, bonussen, kortingen, premies en fiscale voordelen.

Ga zeker ook eens naar het Ondernemersloket van de gemeente waar u uw onderneming wilt vestigen. Of ga eens langs bij uw bank. Hebt u recht op een vestigingspremie? Of een tegemoetkoming voor het opknappen van een leegstaand handelspand? Vraag ernaar!

Steun bij bedrijfsfinanciering (kredieten) of waarborgen voor leningen

Vlaanderen

Participatiemaatschappij: de zelfstandige waarborg- en investeringsmaatschappij voor ondernemers in Vlaanderen.

Wallonïe

Waalse Maatschappij voor Financiering en de Waarborg van Kleine en Middelgrote Ondernemingen: alle investeringsinfo en waarborgen van het Waals Gewest voor kmo's. www.sowalfin.be

Brussel

Gewestelijke Investeringsmaatschappij voor Brussel: alle financieringsmiddelen voor Brusselse bedrijven. http://www.srib.be

Andere steunmaatregelen

Meer informatie?

Kom zeker eens langs in één van onze kantoren. Onze adviseurs kennen de materie en helpen u mee het dossier op te stellen voor de juiste instantie en zo de financiering of waarborgregeling voor uw zaak rond te krijgen. Vaak gaat dit namelijk hand in hand met een bankkrediet.

Vul, als u starter bent, zeker ook de tool Vliegende Start in. In het advies op maat dat u daaruit ontvangt, zit een uitgebreid luik met de verschillende vormen van financiering die u voor uw zaak kunt gebruiken.