Menu

Frequently asked questions

Bridge Loans

Beschik over budget om de wachttijd te overbruggen

U wilt een nieuwe woning kopen of bouwen? En dat wilt u (gedeeltelijk) doen met de opbrengst van de verkoop van uw huidige eigendom in België? In afwachting van de geplande verkoop lenen wij u alvast het bedrag. Zodra uw eigendom verkocht is, betaalt u uw krediet terug.

Neem het bedrag op volgens uw behoefte

Koopt u een bestaande woning? Dan neemt u het geld in één enkele keer op. Bouwt u? Dan neemt u het geld in meerdere keren op. Zo past uw lening zich volledig aan uw behoefte aan.

Hoe werkt het precies?

Eerst bepalen we de verwachte verkoopopbrengst en daaraan gekoppeld ook het kredietbedrag. Het minimumbedrag bedraagt 12.500 euro. De som wordt op een afzonderlijke rekening gestort. Gedurende de looptijd van het krediet betaalt u een vast bedrag aan interest. U betaalt het Overbruggingskrediet terug op de verkoopdatum van uw eigendom of ten laatste twaalf maanden na het aangaan van de kredietovereenkomst.

Benieuwd naar een voorbeeld?

Stel dat u een huis wilt kopen met een waarde van 200.000 EUR. Die som wilt u betalen met de verkoopopbrengst van uw huidige appartement (180.000 EUR) en met 20.000 EUR spaargeld. Omdat de aankoop van uw huis plaatsvindt voor uw appartement is verkocht, gaat u een Overbruggingskrediet van 180.000 EUR aan en neemt u dat bedrag in één keer op. Aan een basisrentevoet van 3,75% (op jaarbasis), betaalt u 1.665 EUR interest aan het einde van elke drie maanden na de opname van het Overbruggingskrediet. Betaalt u uw krediet sneller terug? Dan berekenen we de verschuldigde interesten in verhouding met de periode waarin u het krediet hebt gebruikt.

Wij begeleiden u tijdens de volledige looptijd van uw krediet.

Verstandig lenen

Of u nu een lening zoekt voor privé- of professionele doeleinden, bij ons weet u zeker dat u verstandig leent. Want wij begeleiden u tijdens de volledige looptijd van uw krediet.