Volledige klachtenprocedure

Neem eerst contact op met uw vertrouwde gesprekspartner

Hij of zij kent u het best. Daarom is hij of zij ook het best geplaatst om samen met u een oplossing uit te zoeken.

Praat u er liever met iemand anders over of gebruikt u graag een formulier?

  • Bel naar 02 762 60 00, van maandag tot vrijdag van 7 tot 22 uur en op zaterdag van 9 tot 17 uur.
  • Vul het formulier in. Vermeld geen vertrouwelijke informatie.

Gelieve het formulier enkel te gebruiken om een ontevredenheid te melden. Voor vragen kan u steeds terecht bij uw vertrouwde gesprekspartner of kantoordirecteur.

U gaat niet akkoord met de voorgestelde oplossing?

Dien dan uw klacht in bij de afdeling klachtenmanagement

U kunt ook opnieuw gebruik maken van ons online aangifteformulier waarin staat dat uw klacht al binnen de bank is afgehandeld.

U gaat nog niet akkoord met de voorgestelde oplossing?

Als particulier kunt u contact opnemen met Ombudsfin (ombudsman in financiële geschillen) of de Ombudsman van de Verzekeringen.

Als zelfstandige of onderneming kunt u voor bepaalde klachten terecht bij Ombudsfin. Raadpleeg in dat geval eerst de details op de website.

Hebt u een klacht over een bankproduct? Leg uw dossier schriftelijk voor

  • per post aan Ombudsfin – Ombudsman in financiële geschillen – North Gate II, Koning Albert II-laan 8/2, 1000 Brussel
  • per e-mail aan ombudsman@ombudsfin.be.

Hebt u een klacht over een verzekeringsproduct? Leg uw dossier schriftelijk voor

Betreft uw klacht, als consument, een verkoop of een dienst via internet? In dit geval kunt u ook gebruik maken van het formulier dat op de site van de onlinegeschillenbeslechting-platform van Europese Unie beschikbaar is.

Het delen van uw scherm Easy Banking Web
Als u op dit moment telefonisch of via chat contact heeft met een Easy Banking adviseur, kunt u beginnen met het delen van uw scherm Easy Banking Web.
Het delen van het sessienummer
Om het delen van uw scherm Easy Banking Web te activeren, kunt u het onderstaande sessienummer doorgeven aan de Easy Banking adviseur met wie u contact heeft.

Sessienummer: